Wanneer je een ongeluk hebt gehad, zit de schrik er goed in. Met geluk kom je er soms zonder veel schade vanaf, maar helaas niet altijd. Afhankelijk van de ernst van het letsel dat je hebt opgelopen, kun je een schadevergoeding claimen. Dat doe je bij de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

Is het ongeval tijdens je werk gebeurd? Dan is je werkgever mogelijk aansprakelijk voor de schade.

Zijn de verwondingen dermate ernstig dat je hierdoor (tijdelijk) op welke manier dan ook beperkt bent geraakt? Dan is het belangrijk om te onderzoeken of je recht hebt op een schadevergoeding. Bij een medische fout of beroepsziekte kan je geld krijgen als vergoeding.

1. Smartengeld

Smartengeld is een vergoeding voor de pijn en leed die je hebt ervaren door het letsel. Hoe ernstiger het letsel, des te hoger het smartengeld. Smartengeld wordt ook vergoeding voor de immateriële schade genoemd. Voor het vaststellen van de hoogte van het smartengeld worden bijzondere persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer meegewogen.

Je kan bijvoorbeeld een letselschade vergoeding krijgen voor gederfde levensvreugde. Een ongeluk kan namelijk veel invloed hebben op je dagelijks leven.

Lichte en zware letselschade

Om het bedrag van het smartengeld te kunnen bepalen, wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten letsel. Hoe zwaarder het letsel, hoe hoger de schadevergoeding.

Licht letsel

Van licht letsel wordt gesproken als de herstelperiode zes maanden of minder in beslag neemt. Dit gaat over kleine verwondingen.

Deze verwondingen omvatten schaafwonden, kneuzingen en lichte brandwonden. Deze verwondingen genezen binnen 2 maanden. De maximale schadevergoeding bedraagt € 825.

Bij een hersenschudding, whiplash of gebroken rib is de schadevergoeding €550,- tot €1.600,-. Het herstel duurt 2-4 maanden.

Bij een simpele botbreuk duurt het herstel 4-6 maanden. Tijdens deze periode kun je enkele weken niet werken. In dit geval kun je schadebedragen verwachten tussen €1.100 en €2.025.

Deze bedragen staan niet in een wet, maar worden vaak in de praktijk gebruikt.

Zwaar letsel

Over zwaar letsel wordt gesproken wanneer het herstelproces langer dan zes maanden zal duren. Het slachtoffer moet enkele weken tot maanden niet kunnen werken en tijdelijk hulp nodig hebben.

Bij zwaar letsel gaat het om hogere schadebedragen. De schadebedragen staan niet in de wet. De rechters hebben normen ontwikkeld om deze bedragen vast te stellen. Een overzicht van deze normen staat in de Smartengeldgids die wordt uitgegeven door de ANWB.

2. Kosten

Alle kosten die je maakt (of nog moet maken) kun je claimen. Denk hierbij aan schade aan je spullen (bijvoorbeeld, kleding, fiets, auto), de eigen bijdrage van de ziektekostenverzekering en de niet door de verzekering vergoede behandelingen. Ook kunnen er kosten zijn voor reizen naar het ziekenhuis en aanpassingen aan je huis en vervoer. Dit wordt ook wel materiële schade genoemd.

Dus alle kosten die je noodgedwongen moet maken door het letsel dat je hebt opgelopen. Ook de advocaatkosten en kosten voor het inschakelen van deskundigen kun je claimen.

3. Verlies van inkomsten

De gemiddelde Nederlander is afhankelijk van de inkomsten die verkregen worden dankzij betaald werk. Vallen de inkomsten (gedeeltelijk) weg, dan heeft dat grote financiële gevolgen.

Je kunt daardoor mogelijk niet meer de hypotheek of huur betalen van je woning. Ook andere vaste lasten, zoals zorgverzekering en energienota, worden dan moeilijk te betalen.

Ben je voor een lange tijd uit de roulatie? Dan kan dit ook effect hebben op je carrière. Je loopt misschien een promotie mis.

Minder inkomsten betekent ook dat er minder pensioen wordt opgebouwd. Pensioenschade valt daarom ook onder de veelvoorkomende schadeposten.

Inkomensschade

Om de inkomstenschade te kunnen berekenen, wordt gekeken naar je ‘medische eindtoestand’. Dat is het moment waarop je volgens de arts bent hersteld of je letsel niet meer verder zal verbeteren. Bij ernstig letsel kan de inkomensschade fors oplopen.

Tijdens de eerste 2 jaar dat je niet kunt werken, betaalt je werkgever minimaal 70% van je loon. Dit kan meer zijn, afhankelijk van je arbeidscontract of cao.

Daarna kom je in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Die uitkering is vaak lager dan het loon dat je verdiende. Je loopt dus al vrij snel veel inkomen mis. De exacte hoogte van de inkomensschade wordt meestal door een expert berekend.

Zzp’ers

Voor mensen die niet in loondienst zijn, maar zelfstandig werken (zzp’er), kan er sprake zijn van winstderving. Om het bedrijf toch overeind te kunnen houden, kan men besluiten een vervangende kracht in te schakelen. Uiteraard brengt dit kosten met zich mee. Ook deze kosten behoren tot een schadepost die je kunt verhalen.

4. Verlies van zelfwerkzaamheid

Door het ongeval ben je wellicht ook niet meer in staat om thuis bepaalde handelingen uit te voeren. Er is dan sprake van verlies van zelfwerkzaamheid. Daaronder vallen onder andere de huishoudelijke taken, het onderhouden van je huis en het op orde houden van de tuin.

Mogelijk kun je de kinderen niet meer zelfstandig verzorgen en heb je hulp nodig. In dat geval kan het noodzakelijk zijn om een betaalde kracht in te huren om je bij te staan.

Ook deze kosten kun je indienen als schadepost. Immers, als er niets was gebeurd, had je ook geen betaalde hulp hoeven in te schakelen.

5. Overlijdensschade en shockschade

Het overlijden van een dierbare heeft grote emotionele gevolgen voor het gezin en de rest van de familie. De kosten van de begrafenis of crematie kunnen worden verhaald op de dader.

Was de overledene kostwinner? Dan kan mogelijk ook als schadepost het weggevallen inkomen worden geclaimd waar tegenover geen vergoeding of verzekering voor de nabestaande(n) staat.

Soms kan ook aanspraak worden gemaakt op zogenoemde ‘shockschade’. Een nabestaande kan recht hebben op shockschade als het overlijden van het slachtoffer bijzonder traumatisch is geweest.

6. Andere kosten of schade

Mogelijk zijn er andere kosten of schade die je hebt. Uitgangspunt is dat alle schade die je als gevolg van het ongeval hebt, kan worden vergoed.

Schade bepalen

Sommige schadeposten zijn makkelijk om vast te stellen. Denk aan materiële schade en inkomensschade. Je kan bijvoorbeeld met een bonnetje aantonen hoe duur een bepaald kledingstuk is. Of je kan met je loonstrook aantonen hoeveel je normaal verdient.

Andere schadeposten zijn soms lastig om vast te stellen. Denk bijvoorbeeld aan emotionele schade. Er wordt niet zomaar een prijskaartje aan jouw gederfde levensvreugde gehangen.

Daarnaast moet vast komen te staan dat de schade die jij hebt opgelopen, het gevolg moet zijn van het ongeluk.

Een gespecialiseerde letselschade advocaat kan jou helpen bij het bepalen van de omvang van je geleden schade. Een advocaat kan je helpen met bewijs verzamelen en de andere partij aansprakelijk stellen. Wij kunnen jou helpen bij het vinden van een geschikte letselschade advocaat.

Conclusie

Na een ongeluk is het belangrijk om te onderzoeken of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Of het nu gaat om letsel opgelopen tijdens je werk, een medische fout of een beroepsziekte.

Je hebt mogelijk recht op een schadevergoeding voor kapotte spullen, je medische behandeling of emotionele schade die je hebt opgelopen. Smartengeld, een vergoeding voor emotionele schade, varieert op basis van de ernst van je letsel. Verlies van zelfwerkzaamheid en overlijdensschade worden eveneens meegewogen in het vergoedingsproces.

Kortom, alle schade die voortvloeit uit het ongeval kan in aanmerking komen voor vergoeding. Het bijhouden van alle kosten en schade is erg belangrijk. Het is ook belangrijk om op tijd een claim in te dienen. Dit kan gedaan worden met behulp van een letselschade advocaat.

Neem contact met ons op als je vragen hebt over jouw opgelopen schade. Onze juridische adviseurs kunnen je in contact brengen met een goede letselschade advocaat. Zo weet je zeker dat je krijgt waar je recht op hebt.

Veelgestelde vragen

01
Wanneer moet ik een letselschade advocaat inschakelen?

Het is raadzaam om zo snel mogelijk een letselschade advocaat in te schakelen nadat je letsel hebt opgelopen door een ongeval. Hoe eerder je juridische hulp krijgt, hoe beter je situatie kan worden beoordeeld en hoe sneller er actie kan worden ondernomen.

02
Kan ik een letselschade advocaat inschakelen voor een oud letsel?

Ja, je kunt een letselschade advocaat inschakelen voor een oud letsel, op voorwaarde dat de verjaringstermijn nog niet is verstreken. In de meeste gevallen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Dit betekent dat je binnen vijf jaar na het ontstaan van het letsel een letselschadeclaim moet indienen.

 

03
Hoe wordt de hoogte van de letselschadevergoeding bepaald?

De hoogte van de letselschadevergoeding hangt af van verschillende factoren, waaronder de ernst van het letsel, de impact op je dagelijks leven, de medische kosten, het inkomensverlies en andere financiële schade. Een letselschade-expert kan je helpen de schade nauwkeurig te beoordelen en een passende vergoeding te eisen.

04
Moet ik een letselschadeclaim indienen binnen een bepaalde termijn?

Ja, er geldt vaak een verjaringstermijn voor het indienen van een letselschadeclaim. De termijn kan variëren, afhankelijk van het land en het type zaak. Het is belangrijk om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen om te bepalen welke termijn van toepassing is op jouw specifieke situatie.

05
Hoe lang duurt het letselschadeproces?

De duur van het letselschadeproces kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de betrokken partijen en eventuele gerechtelijke procedures. Sommige zaken kunnen binnen enkele maanden worden afgehandeld, terwijl andere langer kunnen duren.