Onroerend goedrecht

Onroerend goedrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met alle facetten van onroerende zaken. Onroerende zaak, ook wel onroerend goed of vastgoed genoemd, omvat de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond. Het betreft niet-verplaatsbare, materiële zaken.

De juridische aspecten van onroerende zaken zijn onder te verdelen in civiele en bestuursrechtelijke gebieden. Bij het civiele rechtsgebied kan het gaan om problemen rondom koop/verkoop (huur/verhuur), financieringsvoorbehoud, verborgen gebreken, erfpacht en bouwrechtelijke problemen.

Op bestuursrechtelijke gebied kan worden gedacht aan problematiek rondom het ruimtelijke ordeningsrecht (bestemmingsplannen, bouwverordeningen) en financiële of fiscale aangelegenheden (overdrachtsbelasting, omzetbelasting, huursubsidie).

Onroerend goedrecht heeft veel te maken met andere rechtsgebieden, zoals bouwrecht, huurrecht, omgevingsrecht en vermogensrecht.

Juridische hulp bij jouw probleem

Bel ons voor een gratis intakegesprek

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat!
Bel direct: 085 109 4101
Bel ons voor een vrijblijvend consult over jouw letselschade