Door een scheiding kan er veel veranderen in je financiële situatie. Het kan zijn dat je achterblijft met weinig inkomen. Wanneer je ex-partner een hoger inkomen heeft dan heb je meestal recht op partneralimentatie.

Wat is partneralimentatie?

Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zorgen jij en je partner financieel voor elkaar. De verplichting om financieel voor elkaar te zorgen blijft ook na het beëindigen van de relatie bestaan. Wanneer je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had en jullie uit elkaar zijn en je ex-partner een hoger inkomen heeft dan heb je recht op partneralimentatie.

Wanneer je niet getrouwd bent geweest en geen partnerschap hebt gehad, dan heb je niet wettelijk recht op partneralimentatie. Je hebt hier alleen recht op als jullie dit een samenlevingscontract hebben vastgelegd.

Hoe hoog is de partneralimentatie?

Wanneer je uit elkaar gaat kun je samen afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie maken. Deze afspraken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Er wordt dan meestal een alimentatieberekening gemaakt. Een alimentatieberekening wordt gemaakt op basis van de draagkracht van de betalende partner en de behoefte van de alimentatie-ontvanger. De afspraken over de alimentatie zullen door de rechter worden bekrachtigd als hij de echtscheiding uitspreekt.

Wanneer jullie samen geen afspraken kunnen maken over de alimentatie dan kun je aan de rechter vragen om de hoogte van de partneralimentatie vast te stellen.

De hoogte van de alimentatie kan gewijzigd worden als er veranderingen plaats vinden in de financiële situatie van de alimentatiebetaler of -ontvanger.

Wanneer je de partneralimentatie niet of niet meer kan betalen dan kan je aan de rechter vragen om je op nihil te stellen. De draagkracht wordt dan op 0 vastgesteld. Dit betekent niet dat je niet verplicht bent om alimentatie te betalen. Als je later weer meer inkomen krijgt kan het zijn dat je wel weer partneralimentatie moet betalen.

Hoe lang duurt partneralimentatie?

Hoe lang je recht hebt op partneralimentatie is afhankelijk van het jaar waarin je bent gescheiden.

Voor 2020

Wanneer je voor 1 januari 2020 bent gescheiden dan is de maximale duur van de partneralimentatie 12 jaar.

  • Wanneer het huwelijk of partnerschap dat minder dan 5 jaar  duurde en er geen minderjarige kinderen zijn dan is dit anders. De maximale duur is dan even lang als de duur van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.
  • Bij een huwelijk of partnerschap van minder dan 5 jaar waar wel minderjarige kinderen aanwezig waren. Dan is de duur maximaal 12 jaar.

Na 2020

Heb je de scheiding aangevraagd na 1 januari 2020? Dan gelden de volgende regels voor de duur van uw partneralimentatie.

De hoofdregel is dat de partneralimentatie even lang duurt als de helft van het aantal jaren huwelijk of geregistreerd partnerschap, met een maximum van 5 jaar.

Bijvoorbeeld: als je 4 jaar getrouwd was, heeft u recht op 2 jaar partneralimentatie. Maar als je 15 jaar getrouwd was dan heb je 5 jaar recht op partneralimentatie.

Als een van de volgende situaties op je van toepassing is dan is er een andere duur van toepassing:

  • Indien er samen minderjarige kinderen zijn stopt de partneralimentatie pas wanneer het jongste kind 12 jaar oud wordt.

Bijvoorbeeld: als je 4 jaar getrouwd was en uw jongste kind is 4 jaar oud, heb je recht op 8 jaar partneralimentatie.

  • Als het aantal jaren huwelijk of geregistreerd partnerschap meer dan 15 jaar bedraagt en je maximaal 10 jaar jonger bent dan je AOW-leeftijd: De partneralimentatie duurt tot je AOW-leeftijd.

Bijvoorbeeld: Je AOW leeftijd is 67 jaar. Je bent 20 jaar getrouwd geweest en je bent 60 jaar oud dan heb je 7 jaar recht op partneralimentatie.

  • Als het aantal jaren huwelijk of geregistreerd partnerschap meer dan 15 jaar bedraagt, je meer dan 10 jaar jonger bent dan je AOW-leeftijd, en je geboren bent op of voor 1 januari 1970: Je hebt recht op 10 jaar partneralimentatie.

Bijvoorbeeld: Je AOW leeftijd is 67 jaar. Je bent 20 jaar getrouwd geweest en je bent 55 jaar oud dan heb je 7 jaar recht op partneralimentatie.

Als meerdere situaties op je van toepassing zijn, geldt de langste periode. Houd er rekening mee dat deze regels gelden voor scheidingen die op 1 januari 2020 of later zijn aangevraagd.

Verlengen partneralimentatie

Komt je recht op partneralimentatie bijna tot een einde en kom je hierdoor in grote financiële problemen? dan kun je aan de rechter vragen om de duur te verlengen.

Afwijken van de wettelijke duur

Jij en je partner kunnen in het echtscheidingsconvenanten een kortere of langere periode dan de wettelijke duur afspreken. De afgesproken duur is dan van toepassingen. Je kan via een echtscheidingsconvenant zelfs helemaal af zien van je recht op partneralimentatie.

Einde partneralimentatie

Je recht op partneralimentatie vervalt wanneer de afgesproken termijn of de maximale duur is verstreken. Maar het kan zijn dan de verplichting om partneralimentatie te betalen voor het verstrijken van deze termijnen komt te vervallen. Wanneer de alimentatieontvanger opnieuw trouwt, een nieuw geregistreerd partnerschap aangaat of definitief gaat samenwonen als ware gehuwd dan stopt zijn of haar recht op partneralimentatie.

Indexering

Elk jaar gaat de partneralimentatie met een bepaalt percentage omhoog. Dit heet de indexering van de partneralimentatie. De betalende partner moet deze verhoging zelf toepassen. Doet je partner dit niet? Dan kun je dit tot een periode van maximaal 5 jaar terugvragen.

Veelgestelde vragen

01
Kan ik de partneralimentatie in een keer afkopen?

Je kunt samen met je partner afwijkende afspraken maken over partneralimentatie. Jullie kunnen dus ook schriftelijk afspreken dan je ex-partner in een keer een groot bedrag aan partneralimentatie betaald. Of dat de partneralimentatie wordt afgekocht doormiddel van de overwaarde van de woning.

Let op! Wanneer je in een keer een groot bedrag ontvangt dan kan dit fiscale gevolgen hebben en invloed hebben op je recht op toeslagen. Het is dus verstandig om je voor het maken van afwijkende afspraken goed te laten adviseren door een deskundige.

02
Wat is een niet-wijzigingsbeding

Bij de scheiding kunnen jullie afspreken dan de alimentatie niet veranderd. Het alimentatiebedrag blijft dan hetzelfde ongeacht of de situatie veranderd. Deze afspraak kan worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant.

03
Betaal je belasting over partneralimentatie?

Ja. De partneralimentatie die je ontvangt is onderdeel van je inkomen. De belastingdienst rekent dus inkomstenbelasting over het bedrag partneralimentatie dat je ontvangt. Als je partneralimentatie betaald dan kun je dit van de inkomstenbelasting aftrekken.

04
Wat kan ik doen als mijn ex-partner de partneralimentatie niet betaald.

Wanneer je ex-partner de partneralimentatie niet betaald, kun je dit bedrag vorderen. Hiervoor kun je het LBIO inschakelen. Het LBIO kan je helpen bij het (terug)vorderen van partneralimentatie tot een periode van maximaal 6 maanden terug. Hiervoor heb je de uitspraak van de rechter nodig. Het niet of te weinig betaalde bedrag aan partneralimentatie kan je terugvorderen tot een periode van maximaal 5 jaar. Als je een bedrag van meer dan 6 maanden terug wil vorderen van je ex-partner dan moet je een advocaat inschakelen.