Personen- en familierecht is opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Internationale regels voor het familierecht zijn vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Voorbeelden van onderwerpen die onder het personen- en familierecht vallen zijn wijziging van de huwelijkse voorwaarden, naamswijziging (achternaam), adoptie, erkenning/ontkenning vaderschap. Met betrekking tot scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap geeft het personen- en familierecht regels voor de procedure, boedelverdeling, partneralimentatie, co-ouderschap en pensioenafspraken.

Ongeveer de helft van de gerechtelijke procedures heeft betrekking op personen- en familierecht. In de wetgeving rondom het onderdeel familierecht vinden regelmatig wijzigingen plaats.