Het einde van een huwelijk of een relatie kan emotioneel en financieel belastend zijn. Als er kinderen bij betrokken zijn, wordt het nog ingewikkelder. Een van de belangrijkste aspecten die moeten worden aangepakt, is de alimentatie. Maar hoe bereken je de alimentatie?

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een financiële bijdrage die een persoon verplicht is te betalen aan zijn of haar ex-partner of kinderen na een scheiding of beëindiging van een relatie. Het doel van alimentatie is om de financiële behoeften van de begunstigde te helpen voorzien, vooral als deze persoon minder financieel zelfstandig is dan de alimentatieplichtige na de scheiding.

Er zijn twee hoofdtypen alimentatie:

 1. Partneralimentatie: Dit is de betaling die een ex-echtgenoot of partner doet aan de andere ex-echtgenoot of partner na een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Het doel is om de financiële lasten te helpen dragen voor zover de ontvanger niet in staat is om zelf in zijn of haar levensonderhoud te voorzien.
 2. Kinderalimentatie: Dit is de betaling die een ouder doet voor de financiële ondersteuning van hun minderjarige kinderen na een scheiding of beëindiging van een relatie. Het doel van kinderalimentatie is om bij te dragen aan de kosten van opvoeding, onderwijs en andere behoeften van het kind.

Factoren die invloed hebben op de berekening van alimentatie

Kinderalimentatie

De berekening van de kinderalimentatie hangt af van:

 1. Het inkomen van beide ouders: Hoe hoger het inkomen, hoe hoger meestal de alimentatieregeling.
 2. De behoeften en levensstijl van het kind: Als jouw kind speciale behoeften heeft of gewend is aan een bepaalde levensstijl, kan dit invloed hebben op het bedrag.
 3. De tijd die elk ouder met het kind doorbrengt: Als een ouder het grootste deel van de tijd voor het kind zorgt, kan hij of zij recht hebben op meer alimentatie.

Partneralimentatie

De berekening van de partneralimentatie hangt af van:

 1. Het inkomen van beide partners: Het inkomen van zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde is een cruciale factor. Hogere inkomens van de alimentatieplichtige kunnen leiden tot een hoger alimentatiebedrag, terwijl lagere inkomens van de alimentatiegerechtigde kunnen resulteren in een hogere behoefte aan alimentatie.
 2. De behoefte van de partner: De behoefte van de alimentatiegerechtigde is gebaseerd op verschillende factoren, waaronder de levensstandaard tijdens het huwelijk, de financiële lasten en verplichtingen na de scheiding, en eventuele specifieke behoeften zoals medische kosten of opleidingskosten.
 3. Duur van het huwelijk: De duur van het huwelijk kan van invloed zijn op zowel de duur als het bedrag van de partneralimentatie. Over het algemeen geldt: hoe langer het huwelijk heeft geduurd, hoe groter de kans dat partneralimentatie wordt toegekend en voor een langere periode.

Hoe bereken je de alimentatie?

Kinderalimentatie

Er zijn verschillende methoden om de kinderalimentatie te berekenen. Hier zijn enkele stappen die je kan volgen:

 1. Bepaal het netto-inkomen: Het eerste wat je moet doen, is het netto-inkomen van beide ouders vaststellen. Dit omvat salaris, bonussen, huurinkomsten, dividenden en andere bronnen van inkomsten.
 2. Bepaal de behoeften van het kind: Vervolgens moet je rekening houden met de behoeften van jouw kind. Dit omvat basisbehoeften zoals voedsel, kleding en onderdak, maar ook andere kosten zoals schoolgeld, medische kosten en buitenschoolse activiteiten.
 3. Verdeel de kosten: Nadat je deze factoren hebt bepaald, moet je de kosten verdelen op basis van het inkomen van elke ouder. Als bijvoorbeeld één ouder 70% van het totale inkomen verdient en de andere ouder 30%, dan zou de eerste ouder verantwoordelijk zijn voor 70% van de kosten.
 4. Pas aan voor tijd doorgebracht: Ten slotte moet je rekening houden met hoeveel tijd elk ouder met het kind doorbrengt. Als een ouder bijvoorbeeld 75% van de tijd voor het kind zorgt, kan hij of zij recht hebben op een hoger percentage van de alimentatie.

Partneralimentatie

Hier zijn enkele algemene stappen die worden gevolgd bij het berekenen van partneralimentatie:

 1. Bepaal het bruto inkomen van beide echtgenoten/partners: Dit omvat alle bronnen van inkomsten, zoals salarissen, bonussen, winst uit onderneming, en andere financiële bronnen.
 2. Bepaal de behoefte van de alimentatiegerechtigde: Dit omvat het vaststellen van de financiële behoeften van de partij die partneralimentatie ontvangt. Factoren zoals levensstandaard tijdens het huwelijk, financiële lasten na de scheiding, en andere relevante omstandigheden worden in overweging genomen.
 3. Evalueer de draagkracht van de alimentatieplichtige: Dit omvat het bepalen van het vermogen van de alimentatieplichtige om bij te dragen aan de behoeften van de alimentatiegerechtigde. Hierbij wordt rekening gehouden met het inkomen en de financiële verplichtingen van de alimentatieplichtige, zoals belastingen, schulden, en andere uitgaven.
 4. Overweeg andere relevante factoren: Er kunnen andere factoren zijn die van invloed zijn op de berekening van partneralimentatie, zoals de duur van het huwelijk, de gezondheid en leeftijd van de betrokken partijen, eventuele kinderalimentatieverplichtingen, en eventuele specifieke behoeften van de alimentatiegerechtigde.

Juridische hulp bij berekening van alimentatie

Hoewel dit proces eenvoudig lijkt, kan het in werkelijkheid behoorlijk ingewikkeld zijn. Er zijn veel factoren waarmee rekening moet worden gehouden en de wetten rond alimentatie kunnen van plaats tot plaats verschillen. Daarom kan het nuttig zijn om juridische hulp in te schakelen bij de berekening van alimentatie.

Een ervaren familierechtadvocaat kan je helpen bij het navigeren door dit proces en ervoor zorgen dat u een eerlijke regeling krijgt. Ze kunnen u ook begeleiden bij andere aspecten van uw scheiding, zoals eigendomsverdeling en voogdijkwesties.

Conclusie

Het berekenen van alimentatie kan een uitdagend proces zijn, maar met de juiste informatie en ondersteuning kan je een regeling treffen die in het beste belang is van jouw kind(eren). Onthoud dat het doel van alimentatie is om ervoor te zorgen dat jouw kind(eren) financieel worden verzorgd na een scheiding of het einde van een relatie. Neem contact op met een van onze specialisten om de alimentatie te laten berekenen.

Veelgestelde vragen

01
Hoe lang moet alimentatie worden betaald?

De duur van alimentatiebetalingen kan verschillen, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het huwelijk of de relatie, de leeftijd van de kinderen en eventuele andere relevante omstandigheden. In sommige gevallen kan alimentatie tijdelijk zijn, bijvoorbeeld voor een bepaald aantal jaren, en in andere gevallen kan het langdurig of zelfs blijvend zijn. Het is belangrijk om de wetgeving in jouw rechtsgebied te raadplegen om de specifieke regels en richtlijnen met betrekking tot de duur van alimentatie te begrijpen.

02
Wat kan ik doen als mijn ex-partner de partneralimentatie niet betaald.

Wanneer je ex-partner de partneralimentatie niet betaald, kun je dit bedrag vorderen. Hiervoor kun je het LBIO inschakelen. Het LBIO kan je helpen bij het (terug)vorderen van partneralimentatie tot een periode van maximaal 6 maanden terug. Hiervoor heb je de uitspraak van de rechter nodig. Het niet of te weinig betaalde bedrag aan partneralimentatie kan je terugvorderen tot een periode van maximaal 5 jaar. Als je een bedrag van meer dan 6 maanden terug wil vorderen van je ex-partner dan moet je een advocaat inschakelen.

03
Kan ik de partneralimentatie in een keer afkopen?

Je kunt samen met je partner afwijkende afspraken maken over partneralimentatie. Jullie kunnen dus ook schriftelijk afspreken dan je ex-partner in een keer een groot bedrag aan partneralimentatie betaald. Of dat de partneralimentatie wordt afgekocht doormiddel van de overwaarde van de woning.

Let op! Wanneer je in een keer een groot bedrag ontvangt dan kan dit fiscale gevolgen hebben en invloed hebben op je recht op toeslagen. Het is dus verstandig om je voor het maken van afwijkende afspraken goed te laten adviseren door een deskundige.

04
Kan ik de kinderalimentatie buiten de rechtbank wijzigen?

In sommige gevallen kunnen ouders overeenstemming bereiken over een wijziging van de kinderalimentatie zonder tussenkomst van de rechtbank. Dit kan via een onderlinge regeling of door middel van mediation. Het is echter raadzaam om dit met een juridisch expert te bespreken om ervoor te zorgen dat de overeenkomst juridisch bindend is.

05
Welke factoren worden in overweging genomen bij het wijzigen van partneralimentatie?

Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het wijzigen van partneralimentatie, zoals veranderingen in het inkomen, de behoeften en de omstandigheden van beide partners. Raadpleeg een advocaat om te begrijpen welke factoren relevant zijn in jouw situatie.

06
Wat als mijn ex-partner weigert financiële informatie te verstrekken voor de wijziging van kinderalimentatie?

Als je ex-partner weigert de benodigde financiële informatie te verstrekken, kan dit de wijziging van kinderalimentatie bemoeilijken. In dergelijke gevallen kun je mogelijk juridische stappen ondernemen om de informatie af te dwingen, zoals het indienen van een verzoek bij de rechtbank om financiële openbaarmaking. Raadpleeg een advocaat voor advies over hoe je hiermee kunt omgaan.