Je besluit staat vast, je gaat uit elkaar. Je bent ongehuwd samenwonend en je bent het niet over alles met je partner eens. Bijvoorbeeld over de kinderen of de verdeling van de koopwoning. Misschien heb je een samenlevingscontract dat moet worden ontbonden en wil je zeker weten dat je krijgt waar je recht op heeft. Heb je hulp nodig? Vind op Juridisch.nl zelf de advocaat of mediator die het beste bij je past.

Hoe werkt het ontbinden van een samenlevingscontract?

1. Vertel het je partner

Je wil definitief uit elkaar gaan. Het is belangrijk dat je dit eerst aan je partner vertelt. Een moeilijk moment. Vertel duidelijk waarom je de samenwoning wil beëindigen. Geef je partner de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen. Neem geen overhaaste beslissingen.

2. Maak een overzicht

Maak een overzicht van alle onderwerpen die je wil regelen. Heb je minderjarige kinderen, dan is een ouderschapsplan verplicht. In dit plan maakt je afspraken over de zorg en de kosten van de kinderen (kinderalimentatie). Beslis wat je met de woning doet en hoe je de spullen en het geld verdeelt.

3. Kies een advocaat

Komt je er niet uit? Kies een advocaat die bij je past. Op Juridisch.nl vind je altijd een geschikte advocaat bij je in de buurt. De advocaat informeert je over alle papieren die nodig zijn om het uit elkaar gaan te regelen. Wil je toch liever samen het uit elkaar gaan regelen? Kies dan samen voor een geschikte mediator.

4. Maak duidelijke afspraken

Je advocaat helpt je bij het maken van afspraken met je ex-partner. Het kan zijn dat je ex ook een advocaat in de arm neemt. Heb je minderjarige kinderen? Dan moet er een ouderschapsplan worden gemaakt. In het ouderschapsplan staat de zorgregeling (bijvoorbeeld de omgangsregeling) en hoe de kosten van de kinderen zijn geregeld. Onderwerpen zoals de woning, de verdeling van het geld, de spullen of de schulden probeer je te regelen in een overeenkomst.

5. Zet afspraken in een overeenkomst

Zijn alle afspraken gemaakt? Dan wordt er een overeenkomst (convenant) opgesteld. Je hoeft dan niet meer naar de rechter. Lukt het niet om het beiden over alle onderwerpen eens te worden? Dan stuurt je advocaat een brief naar de rechter met het verzoek om over die onderwerpen een beslissing te nemen. De advocaat van je ex-partner mag hierop reageren (verweerschrift). Op de zitting bij de rechter kan een toelichting worden gegeven. Daarna beslist de rechter.

6. Afwikkeling uit elkaar gaan

Ben je het beide eens met de uitspraak van de rechter? Dan ben je klaar; het uit elkaar gaan is geregeld. Ben je het niet eens met de uitspraak? Dan kun je in hoger beroep gaan.

Wat kost het ontbinden van een samenlevingscontract?

Kosten advocaat

Je maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt je griffierechten. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als je in aanmerking komt voor subsidie. Het griffierecht is lager als je in aanmerking komt voor subsidie.

Je uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Bijvoorbeeld als je gaat scheiden. Hierbij kun je denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente. Gemiddeld kosten uittreksels 10 – 15 euro per stuk. De kosten verschillen per gemeente.

Benieuwd naar de kosten?

Neem contact met ons op voor een inschatting van de kosten.

Beëindiging samenwonen regelen

Als je ongehuwd samenwoont en uit elkaar gaat, dan hoeft je niet naar de rechter. Heb je kinderen? Dan is een ouderschapsplan verplicht. Daarin regel je de afspraken over de zorg en de kinderalimentatie. Ben je het niet met elkaar eens over de kinderen, de woning of de verdeling van het geld of de schulden? Dan kun je je geschil samen oplossen met de hulp van een mediator. Wil je dat niet? Dan kies je ieder een eigen advocaat en kun je de rechter vragen om een beslissing te nemen.

Scheiden met een mediator

Als je er samen voor kiest om te scheiden via een mediator, dan heeft dat veel voordelen. De mediator kiest geen partij en probeert voor je beiden (en de kinderen) de beëindiging van de samenwoning zo goed mogelijk te regelen. Dat kan snel gaan. Aan het einde van het traject sluit je een overeenkomst waarin alle afspraken goed zijn vastgelegd. Je hoeft niet naar de rechter.

Eigen advocaat

Een eigen advocaat komt alleen op voor jouw belangen. Omgekeerd geldt dat ook voor de advocaat van je ex-partner. Komen de advocaten er niet uit? Dan beland je in een “vechtscheiding”. De onderwerpen waarover je het niet eens wordt, leg je aan de rechter voor. De rechter beslist uiteindelijk. Het is altijd de vraag of deze route verstandig is, met name als er kinderen bij zijn betrokken.

Veelgestelde vragen

01
Zijn er juridische gevolgen als we het samenlevingscontract ontbinden, met name als we kinderen hebben of gezamenlijke schulden?

Wanneer je minderjarige kinderen hebt dan zullen jullie na het ontbinden van het samenlevingscontract een ouderschapsplan op moeten stellen. Over gezamenlijke schulden kunnen jij en je partner afspraken vast laten leggen in een convenant. Het is belangrijk om in de samenlevingsovereenkomst of er bepalingen zijn opgenomen over gezamenlijke schulden.

02
Kan ik het samenlevingscontract eenzijdig ontbinden, of is de instemming van mijn partner nodig?

Het eenzijdig ontbinden van een samenlevingsovereenkomst doe je door het versturen van een aangetekende brief naar je partner. Hierin geef je dan aan dat je het samenlevingscontract wenst te ontbinden. Instemming van je partner is geen vereiste.

03
Wat zijn de gevolgen van het ontbinden van het samenlevingscontract voor mijn eigendommen en financiën?

De gevolgen van het ontbinden van een samenlevingscontract verschillen per geval omdat ieder contract anders is. In het algemeen zijn er over de volgende zaken afspraken gemaakt in een samenlevingscontract. De verdeling van gezamenlijke eigendommen, financiële verantwoordelijkheid, pensioenrechten, alimentatie en onderhoud. Kijk in de overeenkomst om te bepalen wat ontbinding van een samenlevingscontract precies voor je betekent.

04
Hoe kan ik het samenlevingscontract ontbinden?

Om het samenlevingscontract te ontbinden, moeten jij en je partner normaal gesproken een schriftelijke beëindigingsovereenkomst ondertekenen. Dit kan gedaan worden met wederzijdse instemming en zonder tussenkomst van de rechtbank. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een advocaat die gespecialiseerd is in familierecht.

05
Wat gebeurt er als we geen overeenstemming kunnen bereiken tijdens mediation?

Als u geen overeenstemming kunt bereiken tijdens mediation, kunt u ervoor kiezen om alsnog een traditionele echtscheiding aan te gaan, waarbij elk van u een eigen advocaat inschakelt om uw zaak voor de rechtbank te brengen.