Vertel het uw partner

Wilt u scheiden? Vertel dit dan altijd eerst aan uw partner. Dat is vaak moeilijk. Vertel daarom altijd duidelijk waarom u dat wilt. Gun uw partner de tijd om dit te verwerken en om aan de nieuwe situatie te wennen. Neem geen overhaaste beslissingen.

Kies een advocaat

Kunt u nog goed overleggen en tot afspraken komen met uw partner? Of kunt u echt niet meer met elkaar praten? Afhankelijk van de situatie, kiest u samen of ieder apart een advocaat. Wilt u het graag samen oplossen? Dan kunt u scheiden van tafel en bed via een een mediator. Op Juridisch.nl vindt u altijd een goede advocaat of mediator bij u in de buurt.

Maak afspraken

Uw advocaat helpt u bij het maken van afspraken met uw ex-partner of de advocaat van uw ex-partner. Bijvoorbeeld afspraken over de alimentatie en de verdeling van uw vermogen, spullen en schulden. Heeft u (minderjarige) kinderen? Dan is een ouderschapsplan verplicht. Hierin staan alle afspraken die met de opvoeding en verzorging van uw kinderen te maken hebben. Uw advocaat helpt u met het ouderschapsplan.

Vraag de scheiding van tafel en bed aan

Zijn alle afspraken vastgelegd? Dan verloopt de scheiding verder schriftelijk. Uw advocaat of mediator stuurt de scheidingsaanvraag en het ouderschapsplan (als er minderjarige kinderen zijn) naar de rechter. Vraagt u de scheiding alleen aan? Dan kan uw ex-partner nog in verweer gaan tegen uw aanvraag. De rechter neemt dan een beslissing.

Afwikkeling scheiding

Gaat de rechter akkoord met de aanvraag voor scheiding van tafel en bed? Dan wordt de scheiding ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank. Uw advocaat zorgt hiervoor. Wilt u daarna definitief scheiden? U kunt dat sowieso na 3 jaar regelen met een advocaat, of eerder als u het er samen over eens bent. 

Rekentool kosten

Vind direct de juiste advocaat