Wat als uw kind voor de kinderrechter moet verschijnen? Het kan gebeuren dat uw kind iets onwettigs doet en voor de kinderrechter moet verschijnen. Dan is een jeugdstrafrechtadvocaat belangrijk, zodat het wellicht goed afloopt voor uw kind. Tot 12 jaar kan uw kind niet strafrechtelijk vervolgd worden. Van 12 tot 18 jaar valt het onder het jeugdstrafrecht. De leeftijd van uw kind op het moment dat het strafbaar feit is begaan, is bepalend. Bij een ernstig strafbaar feit kan de rechter besluiten om het volwassenenstrafrecht toe te passen bij jongeren van 16 en 17 jaar. Op Juridisch.nl vindt u snel een advocaat die gespecialiseerd is in jeugdstrafrecht.

 

Hoe werkt het jeugdstrafrecht?

1. Politie en Openbaar Ministerie doen onderzoek

Als uw kind verdacht wordt van een strafbaar feit, doen de politie en het Openbaar Ministerie onderzoek naar het gepleegde feit en naar uw kind als verdachte. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek. Een jongere wordt zo min mogelijk in voorlopige hechtenis vastgezet en het streven is om deze zo kort mogelijk te laten duren. De kinderrechter kijkt altijd of de voorlopige hechtenis onder bepaalde voorwaarden kan worden geschorst. Ook kan de rechter kiezen voor een minder ingrijpende vorm van voorlopige hechtenis, zoals huisarrest of nachtdetentie.

2. Dagvaarding

De officier van justitie beslist of en wanneer de zaak van uw kind voor de kinderrechter komt. Zo ja, dan krijgt uw kind van het OM een dagvaarding thuis. U als ouder wordt ook opgeroepen voor de zitting. In de dagvaarding staat in juridische taal voor welk strafbaar feit de officier van justitie uw kind vervolgt. Verder staat erin waar en wanneer de zaak van uw kind door de kinderrechter op een zitting wordt behandeld en welke soort rechter de zaak behandelt.

3. Recht op advocaat

Wanneer uw kind wordt verdacht van een misdrijf, met een strafeis van meer dan 20 uur taakstraf of een boete van meer dan 115 euro, krijgt het automatisch een advocaat toegewezen. Uw kind hoeft hier niets voor te betalen. Maar is dit wel de goede advocaat? Het is belangrijk dat de advocaat alles weet over het jeugdstrafrecht. U heeft het recht om zelf een advocaat te kiezen voor uw kind. Bijvoorbeeld een die beter bij u past. Het gaat tenslotte om uw kind.

4. De zitting

Over het algemeen vindt de zitting achter gesloten deuren plaats. Dat betekent dat uw kind geen vrienden of familieleden kan meenemen. U als ouder bent er uiteraard wel bij. Men zal u vragen iets te vertellen over de persoonlijke omstandigheden van uw kind. Bijvoorbeeld hoe het thuis en op school gaat. Voorafgaand aan de zitting adviseren de Raad voor de Kinderbescherming en/of de jeugdreclassering en soms een psycholoog en/of een psychiater de rechter over de persoonlijkheid en levensomstandigheden van uw kind. In deze rapporten wordt ook een strafadvies aan de rechter gegeven.

5. De uitspraak

De rechter beoordeelt of uw kind schuldig is aan het strafbare feit. Als dat zo is, dan kan de rechter de volgende straffen opleggen:

Bij overtredingen (lichtere vergrijpen): een taakstraf en/of geldboete. Voor lichte strafbare feiten zijn er ‘Halt-straffen’. Als jongeren deze goed afronden, komen ze niet in contact met justitie, waardoor de gevolgen voor hun strafblad minimaal blijven.

Wat is een ‘Halt-straf’? Bij een ‘Halt-straf’ wordt een jongere geconfronteerd met zijn gedrag en de gevolgen daarvan. Een jongere kan zijn excuses aanbieden en de schade vergoeden. Als een jongere de ‘Halt-straf’ niet goed afrondt, kan dit langdurig nawerken. Bijvoorbeeld doordat hij/zij een justitiële aantekening krijgt.

Bij misdrijven (zwaardere delicten): naast een taakstraf of geldboete is dan ook jeugddetentie mogelijk.

Niet eens met de uitspraak? Wanneer u het niet eens met de uitspraak van de rechter kunt u in hoger beroep gaan.

Wat kost in aanraking komen met het jeugdstrafrecht?

Kosten advocaat

U maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of u in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

 

Veelgestelde vragen

01
Wat is het verschil tussen het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht?

Het jeugdstrafrecht is gericht op minderjarigen, terwijl het volwassenenstrafrecht van toepassing is op volwassenen. Het jeugdstrafrecht heeft als doel het voorkomen van recidive, terwijl het volwassenenstrafrecht zich meer richt op bestraffing. Jongeren die beschuldigd worden van een strafbaar feit worden doorgaans berecht volgens het jeugdstrafrecht als ze onder een bepaalde leeftijd vallen.

02
Welke straffen zijn er in het jeugdstrafrecht?

Het jeugdstrafrecht legt de nadruk op maatregelen die gericht zijn op het herstellen en begeleiden van jongeren. Straffen kunnen variëren van voorwaardelijke straffen, taakstraffen, jeugddetentie tot plaatsing in een jeugdinrichting. In veel gevallen is er ook aandacht voor het aanpakken van de oorzaken van het gedrag en het bieden van hulp en begeleiding.

03
Wat zijn de rechten van jongeren in het jeugdstrafrechtelijke proces?

Jongeren hebben vergelijkbare rechten als volwassenen in het strafrechtelijke proces, zoals het recht om een advocaat te raadplegen, het recht om te zwijgen en het recht op een eerlijk proces. Daarnaast hebben jongeren onder het jeugdstrafrecht recht op extra bescherming, zoals het recht op informatie in begrijpelijke taal en het recht op bijstand van een ouder of voogd tijdens het proces.

04
Is het mogelijk dat een minderjarige als volwassene wordt berecht?

In sommige gevallen kan een minderjarige worden berecht als volwassene, afhankelijk van de ernst van het misdrijf. Dit wordt vaak beslist door een rechter na een uitgebreide beoordeling van de zaak. Het doel van deze benadering kan zijn om strengere straffen op te leggen aan jongeren die ernstige misdaden hebben gepleegd.