Als je geen bijstand (meer) krijgt van de gemeente of als je bijstand moet terugbetalen, heb je een probleem. Want hoe ga je  de rekeningen dan betalen? Het is belangrijk dat je snel met een bezwaarschrift protesteert tegen de beslissing. Let op dat je op tijd bezwaar maakt. Vaak moet dat binnen 6 weken na het besluit!

Meest voorkomende gemeente-uitkeringen: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Participatiewet (bijstandsuitkering)
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Hoe werkt een bezwaarschrift?

1. Je krijgt een brief van de gemeente

Als je geen bijstand (meer) krijgt van de gemeente staat dat in een brief die je thuisgestuurd krijgt. In de brief wordt ook uitgelegd wat de reden is voor dit besluit. Je hebt daarna maximaal 6 weken om bezwaar te maken.

2. Maak bezwaar tegen de beslissing

De kans is groot dat je het niet eens bent met de beslissing van het UWV. Neem direct contact op met onze intakebalie. Zij brengen je snel in contact met een gespecialiseerde advocaat die namens je bezwaar maakt. Wacht niet te lang, want je hebt maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken.

3. Persoonlijk gesprek (hoorzitting)

‘Hoorzitting’ klinkt nogal formeel, maar het is niets meer dan een persoonlijk gesprek met een medewerker van UWV waarbij over je bezwaarschrift wordt gepraat. Je advocaat gaat met je mee om je belangen te verdedigen. Ook mag je getuigen en/of deskundigen meenemen.

4. Beslissing op je bezwaar

Binnen 13 weken nadat je bezwaarschrift is ontvangen, neemt UWV een beslissing. Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kun je binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Je advocaat helpt je hiermee.

Wat kost een bezwaarschrift?

Kosten advocaat

Je maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt je griffierechten. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als je in aanmerking komt voor subsidie.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of je in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Heb je meer tijd nodig?

Als je meer tijd nodig hebt voor het bezwaarschrift laat je dat de gemeente weten door een ‘voorlopig bezwaarschrift’ te sturen. Dit moet wel binnen de bezwaartermijn die de gemeente je hebt gegeven. Je hoeft in een voorlopig bezwaarschrift nog niet te vertellen waarom je bezwaar maakt. Meestal krijg je 4 weken extra de tijd om het officiële bezwaarschrift te schrijven en te versturen.

Bezwaarschrift te laat ingediend?

Als je bezwaarschrift te laat is ingediend, verklaart de gemeente je bezwaar als ‘niet ontvankelijk’. Het wordt dan niet in behandeling genomen. Het uitkeringsbesluit is dan wel definitief!

Hoe schrijf je een bezwaarschrift?

Je kunt op 2 manieren een bezwaarschrift schrijven en indienen. Op de website van de gemeente staan formulieren die je kunt gebruiken. Daar vind je ook een voorbeeld van een bezwaarschrift. Je kunt ook zelf een brief schrijven en die opsturen. Probeer punt voor punt in heldere taal uit te leggen waarom je het niet eens bent met de beslissing. Als je een oplossing hebt, stel die dan voor.

Stuur bewijs mee?

Heb je bewijs dat je bezwaarschrift kracht bijzetten? Stuur dan kopieën daarvan mee. Zijn er gezondheidsredenen voor je bezwaar? Stuur hiervan ook bewijsstukken mee.

Wees duidelijk dat het om een bezwaarschrift gaat

Om te voorkomen dat je bezwaarschrift als ‘gewone’ post op de grote stapel terechtkomt, moet het duidelijk zijn dat het om een bezwaarschrift gaat. Schrijf daarom groot op de envelop en bovenaan de brief: BEZWAARSCHRIFT! Als je de brief persoonlijk bij de gemeente afgeeft, weet je natuurlijk helemaal zeker dat deze aankomt. Vraag een bewijs dat je het hebt ingeleverd.

Vanaf welk moment kun je bijstand krijgen?

De dag dat je bijstand aanvraagt, is de ingangsdatum van de bijstand. Als de gemeente deze later uitkeert, kun je hiertegen bezwaar maken. Als je jonger dan 27 jaar bent, duurt het 4 weken voor je aanvraag is behandeld. In dat geval heb je ook pas na 4 weken recht op bijstand. Vraag bij de aanvraag van een uitkering een bevestiging van de medewerker. Dit kun je later meesturen met een bezwaarschrift.

Hoeveel bijstand krijgt u?

Vind je dat je te weinig bijstand krijgt? Zet dan in je bezwaarschrift waarom je meer zou moeten krijgen. Je gemeente legt in de beslissing uit in welke bijstandsnorm je valt en welke situatie op je van toepassing is. De hoogte van de uitkering verschilt: bijvoorbeeld bij een gezamenlijke huishouding, als medebewoners bijdragen in de kosten, als je in een zorginstelling woont, als je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt of als je jonger dan 27 jaar bent.

De gemeente geeft je een sanctie

Als je bijstand ontvangt, moet je je aan de regels houden. Als je gemeente vindt dat je je niet aan de regels houdt, kun je een sanctie (maatregel) krijgen. Meestal ontvang je dan voor 1 keer of voor langere tijd minder geld. Ook hiertegen kun je bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat je het niet eens bent met de sanctie of met de hoogte daarvan. Het is namelijk zo dat de sanctie wel in verhouding moet staan met de regel die je hebt overtreden. Als je de regels vaker overtreedt, kan de sanctie hoger worden. De gemeente heeft richtlijnen voor sancties. Informatie uit deze richtlijnen kun je eventueel gebruiken voor in je bezwaarschrift.

Je hebt een informatieplicht

Je moet zich houden aan de zogenoemde Informatieplicht. Je moet de gemeente informeren als er wijzigingen zijn in je situatie. Als de gemeente vindt dat je dat niet hebt gedaan, kan er een sanctie volgen.

Je moet je best doen om werk te vinden

Als je bijstand krijgt, moet je natuurlijk wel proberen om werk te vinden. Betaald of vrijwillig. Is de gemeente van mening dat je niet genoeg doet om aan werk te komen? Stuur dan bewijzen mee om te laten zien dat je wel je best doet. Bijvoorbeeld dat je hebt meegewerkt aan een beroepskeuzetest of cursus/opleiding. Of bewijs dat je vrijwilligerswerk doet.

Je moet meewerken aan controles

Om er zeker van te zijn dat je recht hebt op bijstand, kan de gemeente een controle bij je thuis doen. Als de controleur vindt dat je niet voldoende meewerkt, kan er een sanctie volgen. Ben je het niet eens met het besluit? Stuur dan bewijs mee met je bezwaarschrift dat je wel hebt meegewerkt aan een onderzoek of huisbezoek. Of leg uit waarom je niet kon meewerken. Meer informatie over bijstand en de regels waaraan je je moet houden vindt je op: ‘Welke verplichtingen heb ik in de bijstand?’.

Waarom kan je bijstand worden gekort of stopgezet?

Bijvoorbeeld omdat blijkt dat je situatie anders is dan bij de gemeente bekend is. Of je woonsituatie klopt niet met die in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Je bent te laat geweest met het inleveren van informatie bij de gemeente. Of mogelijk heb je helemaal geen informatie over je situatie gegeven. Dan kan de gemeente de bijstand stopzetten.

Je moet bijstand terugbetalen

Vindt de gemeente dat je met terugwerkende kracht geen recht meer op bijstand hebt? Dan moet je mogelijk terugbetalen (terugvorderingsbeschikking). Als je bericht krijgt dat je bijstand wordt gestopt en/of teruggevorderd, stuur je uiteraard direct een bezwaarschrift naar de gemeente. Vraag ook meteen nieuwe bijstand aan. Hierdoor wordt je situatie opnieuw bekeken en moet je gemeente een nieuwe beslissing nemen. Je voorkomt zo dat je geen bijstand krijgt als je bezwaarschrift ‘ongegrond verklaard’ wordt.

Met spoed geld nodig?

Terwijl je bezwaarschrift door de gemeentelijke molen gaat, heb je mogelijk geen inkomen meer. Vooruitlopend op de beslissing van de gemeente kun je de rechtbank in een spoedprocedure vragen dat de gemeente de bijstand doorbetaalt. Dit is een tijdelijke uitspraak waarmee je kunt afdwingen dat je wel bijstand krijgt in de tussentijd tot de definitieve beslissing van de gemeente. Overleg altijd eerst met je advocaat voor je deze route kiest. Meestal start je deze spoedprocedure als je een sterke zaak hebt.

 

 

 

Veelgestelde vragen

01
Wat is een bezwaarschrift bij de gemeente?

Een bezwaarschrift bij de gemeente is een officieel document dat wordt ingediend door een burger of een belanghebbende om bezwaar te maken tegen een beslissing van de gemeente, zoals een vergunningsaanvraag, belastingaanslag, of een ander administratief besluit.

02
Wat gebeurt er nadat ik een bezwaarschrift heb ingediend?

Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, zal de gemeente uw bezwaren beoordelen en een beslissing nemen. Soms wordt er een hoorzitting georganiseerd waar u uw bezwaren mondeling kunt toelichten.

03
Wat zijn de termijnen voor het indienen van een bezwaarschrift?

De termijnen voor het indienen van een bezwaarschrift kunnen variëren, maar ze zijn doorgaans beperkt tot een aantal weken na de bekendmaking van het besluit. Het is essentieel om de geldende termijn in acht te nemen om ontvankelijk te zijn.

04
Kan ik professionele hulp inschakelen bij het indienen van een bezwaarschrift?

Ja, u kunt een juridisch adviseur of een specialist in administratief recht raadplegen om u te helpen bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift en om uw zaak te ondersteunen tijdens de procedure.