Je vindt dat je recht hebt op een uitkering van SVB, omdat je partner is overleden (Algemene Nabestaandenwet) of als het gaat om AOW, kinderbijslag of een persoonsgebonden budget (pgb). Als SVB besluit om je uitkering niet (meer) uit te keren, kun je in financiële problemen komen. Het is dus belangrijk dat je snel bezwaar maakt tegen de beslissing. Let op dat je op tijd bezwaar maakt. Vaak moet dat binnen 6 weken na het besluit!

Meest voorkomende SVB-uitkeringen: Algemene Kinderbijslagwet (AKW), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw).

Hoe werkt een SVB bezwaarschrift?

1. Je krijgt een brief van SVB

Als je geen uitkering (meer) krijgt van SVB staat dat in een brief die je thuisgestuurd krijgt. In de brief wordt ook uitgelegd wat de reden is voor dit besluit. Je hebt daarna maximaal 6 weken om bezwaar te maken. Soms heb je  minder tijd. In het uitkeringsbesluit staat de bezwaartermijn genoemd.

2. Maak bezwaar tegen de beslissing

De kans is groot dat je het niet eens bent met de beslissing van SVB. Neem direct contact op met onze Juridische Klantadviseurs. Zij brengen je snel in contact met een gespecialiseerde advocaat die namens jou bezwaar maakt. Wacht niet te lang, want je hebt maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken.

3. Persoonlijk gesprek (hoorzitting)

‘Hoorzitting’ klinkt nogal formeel, maar het is niets meer dan een persoonlijk gesprek met een medewerker van SVB waarbij over je bezwaarschrift wordt gepraat. Je advocaat gaat met je mee om je belangen te verdedigen. Ook mag je getuigen en/of deskundigen meenemen.

4. Beslissing op je bezwaar

Binnen 13 weken nadat je bezwaarschrift is ontvangen, neemt SVB een beslissing. Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kun je binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Je advocaat helpt je hiermee.

Wat kost een SVB bezwaarschrift?

Kosten advocaat

Je maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt je griffierechten. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als je in aanmerking komt voor subsidie.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of je in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Hoe schrijf je een bezwaarschrift?

Je kunt op 2 manieren een bezwaarschrift schrijven en indienen. Op de website van SVB staan formulieren die je kunt gebruiken. Daar vind je ook een voorbeeld van een bezwaarschrift. Veel mensen roepen de hulp in van een advocaat voor hulp bij het maken van bezwaar.

Stuur bewijzen mee

Heb je  bewijzen die je bezwaarschrift kracht bijzetten? Stuur dan kopieën daarvan mee. Zijn er gezondheidsredenen voor je bezwaar? Stuur hiervan ook bewijsstukken mee.

Wees duidelijk dat het om een bezwaarschrift gaat

Om te voorkomen dat je bezwaarschrift als ‘gewone’ post op de grote stapel terechtkomt, moet je duidelijk zijn dat het om een bezwaarschrift gaat. Schrijf daarom groot op de envelop en bovenaan de brief: BEZWAARSCHRIFT! Als je de brief persoonlijk bij SVB afgeeft, weet je natuurlijk helemaal zeker dat deze aankomt. Vraag een bewijs dat je de brief heeft ingeleverd.

Heb je meer tijd nodig?

Als je langer tijd nodig hebt, laat je SVB dat weten dat door een ‘voorlopig bezwaarschrift’ te sturen. Dit moet wel binnen de bezwaartermijn die SVB je heeft gegeven. Vaak is dat 6 weken. Je hoeft in een voorlopig bezwaarschrift nog niet te vertellen waarom je bezwaar maakt. Meestal krijg je 4 weken extra de tijd om het officiële bezwaarschrift te schrijven en te versturen.

Bezwaarschrift te laat ingediend

Als je bezwaarschrift te laat is ingediend, verklaart SVB je bezwaar als ‘niet ontvankelijk’. Het wordt dan niet in behandeling genomen. Het uitkeringsbesluit is dan wel definitief!

Onkostenvergoeding bij een fout van SVB

Het kan zijn dat je kosten heeft moeten maken voor je bezwaar, bijvoorbeeld kosten voor professionele rechtsbijstand, uittreksels en reiskosten. Die worden vergoed als SVB een fout heeft gemaakt en een nieuwe beslissing neemt. Als je een onkostenvergoeding wilt ontvangen, geeft je advocaat dit aan in je bezwaarschrift of in de loop van de bezwaarprocedure.

 

 

 

Veelgestelde vragen

01
Wat gebeurt er nadat ik een bezwaarschrift heb ingediend?

Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, zal de SVB uw bezwaar beoordelen. Ze zullen uw argumenten en bewijsmateriaal bekijken en een heroverweging van hun beslissing uitvoeren. In sommige gevallen kan de SVB ook om aanvullende informatie vragen.

02
Hoelang duurt het voordat ik een reactie krijg op mijn bezwaarschrift?

De tijd die de SVB nodig heeft om te reageren op uw bezwaarschrift kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de hoeveelheid bezwaarschriften die ze moeten behandelen. In sommige gevallen kan het enkele weken tot enkele maanden duren voordat u een reactie ontvangt.

03
Wat als ik het niet eens ben met de uitkomst van het bezwaar bij de SVB?

Als u het niet eens bent met de uitkomst van het bezwaar bij de SVB, kunt u verdere stappen ondernemen. U kunt bijvoorbeeld beroep aantekenen bij de rechtbank tegen de beslissing van de SVB. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen als u deze route overweegt.

04
Wat is de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?

De SVB is een Nederlandse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van verschillende sociale verzekeringen, zoals de AOW (Algemene Ouderdomswet) en de kinderbijslag.

05
Wat zijn de termijnen voor het indienen van een bezwaarschrift?

De termijnen voor het indienen van een bezwaarschrift kunnen variëren, maar ze zijn doorgaans beperkt tot een aantal weken na de bekendmaking van het besluit. Het is essentieel om de geldende termijn in acht te nemen om ontvankelijk te zijn.