Controleer of uw aanvraag voldoet aan de eisen

U vraagt een bouwvergunning aan. Er zijn enkele eisen waaraan de aanvraag moet voldoen: aan het bouwbesluit, de bouwverordening, het bestemmingsplan en de welstandseisen van uw gemeente. Ook uw buren moeten het eens zijn met uw bouwplannen. Vraag of ze dat schriftelijk willen bevestigen. Als uw buren bezwaar maken bij de gemeente, loopt u het risico dat de vergunning wordt geweigerd.

Uw aanvraag wordt behandeld

U kunt ervan uitgaan dat de gemeente binnen 8 weken beslist over uw aanvraag. Soms is er meer tijd nodig en kan het nog eens 6 weken langer duren. U krijgt daar dan bericht over. Als de gemeente niet binnen deze tijd een beslissing neemt en uw aanvraag wel aan de eisen voldoet, krijgt u de vergunning mogelijk automatisch.

Uw vergunning wordt geweigerd

Als uw aanvraag voor een bouwvergunning wordt geweigerd, kunt u bezwaar maken. Dat moet wel binnen 6 weken worden ingediend. Schakel een advocaat in om u te helpen bij de bezwaarprocedure.

Uw buren maken bezwaar

Nadat de vergunning aan u is gegeven, kunnen uw buren ook nog binnen 6 weken bezwaar maken. Bijvoorbeeld als ze vinden dat de plek van uw nieuwe raam hun privacy verstoort. Of omdat ze bang zijn dat uw geplande overkapping de zon wegneemt.

Behandeling bezwaarprocedure

Als er bezwaar is gemaakt, heeft de gemeente 6 weken de tijd om hierover te beslissen. Komt er ook een adviescommissie aan te pas? Dan kan het 12 weken duren. In beide gevallen mag de termijn nog één keer met 6 weken worden verlengd. Uiteindelijk zal de gemeente uw vergunning al dan niet verlenen. Begin niet met bouwen voordat de bezwaarperiode voorbij is. Is uw bezwaarschrift ongegrond verklaard? Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan heeft u 6 weken de tijd om in beroep te gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u tot slot nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Kosten advocaat

U maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als u in aanmerking komt voor subsidie.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld uit het handelsregister of andere openbare registers.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of u in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Rekentool kosten

Vind direct de juiste advocaat