Het is misschien even rommelig, maar als de verbouwing af is, kun je genieten van extra ruimte en comfort. Maar dan moet je wel mogen verbouwen. Vaak heb je hiervoor een bouwvergunning nodig die je bij de gemeente kunt aanvragen. Maar wat als de gemeente weigert die af te geven? Bijvoorbeeld omdat het niet past in het bestemmingsplan of omdat de buren bezwaar maken? Schakel via Juridisch.nl een ervaren advocaat in die je helpt om de bouwvergunning toch te krijgen.

Hoe werkt bezwaar tegen het weigeren van een bouwvergunning?

1. Controleer of je aanvraag voldoet aan de eisen

Je vraagt een bouwvergunning aan. De aanvraag moet voldoen aan verschillende eisen. Deze eisen zijn opgenomen in het bouwbesluit, de bouwverordening, het bestemmingsplan en de welstandseisen van je gemeente.

Ook je buren moeten het eens zijn met je bouwplannen. Vraag of ze dat schriftelijk willen bevestigen. Als je buren bezwaar maken bij de gemeente, loopt je het risico dat de vergunning wordt geweigerd.

2. Je aanvraag wordt behandeld

Je kunt ervan uitgaan dat de gemeente binnen 8 weken beslist over je aanvraag. Soms is er meer tijd nodig en kan het nog eens 6 weken langer duren. Je krijgt daar dan bericht over. Als de gemeente niet binnen deze tijd een beslissing neemt en je aanvraag wel aan de eisen voldoet, krijg je de vergunning mogelijk automatisch.

3. Je vergunning wordt geweigerd

Als je aanvraag voor een bouwvergunning wordt geweigerd, kun je bezwaar maken. Dat moet wel binnen 6 weken worden ingediend. Schakel een advocaat in om je te helpen bij de bezwaarprocedure.

4. Je buren maken bezwaar

Nadat de vergunning aan je is gegeven, kunnen je buren ook nog binnen 6 weken bezwaar maken. Bijvoorbeeld als ze vinden dat de plek van je nieuwe raam hun privacy verstoort. Of omdat ze bang zijn dat je geplande overkapping de zon wegneemt.

5. Behandeling bezwaarprocedure

Als er bezwaar is gemaakt, heeft de gemeente 6 weken de tijd om hierover te beslissen. Komt er ook een adviescommissie aan te pas? Dan kan het 12 weken duren. In beide gevallen mag de termijn nog één keer met 6 weken worden verlengd.

Uiteindelijk zal de gemeente je vergunning al dan niet verlenen. Begin niet met bouwen voordat de bezwaarperiode voorbij is.

Is je bezwaarschrift ongegrond verklaard? Ben je het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan heb je 6 weken de tijd om in beroep te gaan bij de rechtbank. Eventueel kun je tot slot nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Wat kost een bezwaar tegen een bouwprocedure?

Kosten advocaat

Bij het inschakelen van een advocaat maak je afspraken over het tarief. Dit tarief kan variëren op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor elke juridische procedure bij de rechtbank of andere instanties dien je griffierechten te betalen. In Nederland is rechtspraak niet kosteloos, maar het griffierecht kan lager uitvallen als je in aanmerking komt voor subsidie.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld uit het handelsregister of andere openbare registers.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of je in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Conclusie

Hoewel een verbouwing uiteindelijk extra ruimte en comfort kan opleveren, kunnen obstakels zoals de weigering van een bouwvergunning door de gemeente het proces vertragen. Het is soms nodig om bezwaar in te dienen bij de gemeente. De bezwaarprocedure kan enkele weken duren.

Veelgestelde vragen

01
Wordt het bouwproject opgeschort tijdens de bezwaarprocedure?

In sommige gevallen kan het bouwproject worden opgeschort tijdens de behandeling van het bezwaar. Dit hangt af van de lokale regelgeving en de ernst van de bezwaren.

02
Op welke gronden kan ik bezwaar maken tegen een bouwvergunning?

Er zijn verschillende ‘gegronde redenen’ om een bouwvergunning terug te draaien. Typische gronden voor bezwaar kunnen zijn: strijdigheid met het bestemmingsplan, impact op privacy, aantasting van het uitzicht, bouwoverlast, of technische bezwaren tegen het project.

03
Wat is de procedure om bezwaar te maken tegen een bouwvergunning?

Een vergunningaanvraag moet door de gemeente bekendgemaakt worden. Na de bekendmaking kun je met een brief je zienswijze indienen. Als de vergunning door de gemeente is verleend dan kun je tot 6 weken na het verlenen van de vergunning bezwaar aantekenen bij de gemeente. De gemeente moet de vergunning dan heroverwegen. Als je bezwaar ook afgewezen dan kun je naar de richter. Je hebt 6 weken om in beroep te gaan bij de bestuursrechter.

04
Welke stappen moet ik ondernemen als de aannemer het project niet binnen de afgesproken termijn voltooit?

Als de contractueel overeengekomen uitvoeringstermijn aanzienlijk is overschreden, kunt u de aannemer in gebreke stellen met een aangetekende brief. In de brief verzoekt u de aannemer om de werken alsnog binnen een nieuwe, haalbare en redelijke termijn uit te voeren. Als deze termijn ook overschreden wordt dan kun je over gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

05
Wat is een bezwaarschrift bij de gemeente?

Een bezwaarschrift bij de gemeente is een officieel document dat wordt ingediend door een burger of een belanghebbende om bezwaar te maken tegen een beslissing van de gemeente, zoals een vergunningsaanvraag, belastingaanslag, of een ander administratief besluit.