Onderzoek of u de verkoper kunt aanspreken

Meestal is de verkoper aansprakelijk voor een verborgen ernstig gebrek waardoor u niet normaal in de woning kunt wonen. Bijvoorbeeld als de dakconstructie rot is, ook als de verkoper dat niet wist. Bij een ouder huis mag u niet hetzelfde verwachten als bij een nieuw huis. Lees nauwkeurig de clausules van het koopcontract die iets zeggen over de staat van de woning.

Beschrijf het gebrek, verzamel bewijs

Het gedetailleerd beschrijven van het gebrek kan best lastig zijn. U kunt een bouwkundig bureau inschakelen die het gebrek onderzoekt en een schaderapport opstelt. Dat bureau maakt ook een schatting van de herstelkosten.

Stel de verkoper op de hoogte

Als het verborgen gebrek is ontdekt, moet u dit zo snel mogelijk melden aan de verkoper. Meestal binnen 2 maanden na de overdracht. Probeer eerst in overleg met de verkoper het probleem op te lossen. Leg dit dan wel schriftelijk vast.

Komt u er niet uit met de verkoper?

Als u er niet uitkomt met de verkoper, stuurt u die meteen een aangetekende brief. Daarin schrijft u om welk gebrek het gaat en dat u wilt dat de verkoper dit herstelt of betaalt. Geef de verkoper een redelijke tijd om dit te doen. In dit stadium kunt u het beste een advocaat inschakelen.

Mediation of naar de rechter?

Om te voorkomen dat u straks met de verkoper voor de rechter staat, is mediation (conflictbemiddeling) een goed middel om er samen uit te komen. Als u mediation heeft voorgesteld en de verkoper die weigert of helemaal niks van zich laat horen, moet u naar de rechter. Doe dit samen met een advocaat die u hier vindt.

Kosten advocaat

U maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als u in aanmerking komt voor subsidie. Het griffierecht is lager als u in aanmerking komt voor subsidie.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Bijvoorbeeld als u gaat scheiden. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente. Gemiddeld kosten uittreksels 10 - 15 euro per stuk. De kosten verschillen per gemeente.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld uit het handelsregister of andere openbare registers.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of u in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Rekentool kosten

Vind direct de juiste advocaat