Verzamel relevante informatie

Als u het niet eens kunt worden met de VvE, verzamel dan alle relevante informatie. Denk aan kopieën van de eigendomsakte, de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Kopieer ook een eventueel huishoudelijk reglement. Dat bepaalt de verantwoordelijkheid van de VvE.

Beschrijf het probleem

Omschrijf het probleem zo nauwkeurig mogelijk. Onderzoek in bijvoorbeeld de eigendoms- of splitsingsakte of de VvE de regels wel goed heeft gevolgd. In dit stadium is het verstandig een advocaat te kiezen via Juridisch.nl. Hij kan u helpen bij het in kaart brengen van de mogelijkheden.

Ga met de VvE rond de tafel of stel mediation voor

Probeer in eerste instantie samen met de VvE een oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan kunt u mediation voorstellen. Een mediator (bemiddelaar) kan u helpen het conflict op te lossen. Als u door mediation een regeling kunt treffen, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Naar de rechter? Alleen als het echt niet anders kan

Soms lukt het niet om met mediation het geschil op te lossen. Dan is een gerechtelijke procedure de laatste optie. Dat heeft een nadeel: het is niet goed voor de onderlinge verhoudingen. En u moet naderhand ook weer door één deur van het appartementencomplex.

Uitspraak door de rechter

Komt het toch tot een rechtszaak? Dan behandelt de kantonrechter dit meningsverschil. U krijgt de kans om uw kant van de zaak uit te leggen in de rechtszaal. De VvE doet dit ook. De rechter beslist over de zaak. Wanneer u het hier niet mee eens bent, kunt u in hoger beroep gaan.

Kosten advocaat

U maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als u in aanmerking komt voor subsidie. Het griffierecht is lager als u in aanmerking komt voor subsidie.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld uit het handelsregister of andere openbare registers.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of u in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Rekentool kosten

Vind direct de juiste advocaat