Als je twee jaar lang ziek of arbeidsongeschikt bent, verlies je je ontslagbescherming. Dit betekent dat de werkgever je mag ontslaan. Wel gelden hier een aantal regels voor. In dit artikel wordt hier verder op ingegaan. 

Toestemming van UWV

Ben je twee jaar of langer ziek en heb je een vast contract? Dan moet je werkgever toestemming vragen bij het UWV voor het ontslag. Om deze toestemming te krijgen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  1. Minimaal twee jaar ziek: de werkgever moet bewijzen dat je minimaal twee jaar onafgebroken ziek bent. Dit kan hij doen met de beslissing over de WIA of een verklaring van de bedrijfsarts. Wanneer je je beter meldt, maar na vier weken weer opnieuw ziek wordt, begint er een nieuwe periode van twee jaar.
  2. Werkgever moet bewijzen dat je door ziekte niet meer kunt werken zoals normaal.
  3. Geen herstel binnen een half jaar: de werkgever mag je ontslaan als je binnen een half jaar niet meer kan herstellen en je normale werkzaamheden kan uitvoeren. Hij heeft hiervoor een verklaring van de bedrijfsarts nodig.
  4. Geen ander geschikt werk: Voordat de werkgever je ontslaat, moet hij onderzoeken of er ander werk is dat je kan doen. De werkgever moet bewijzen dat hij geen ander werk voor je heeft. Dit geldt zelfs als je een cursus of opleiding hebt gevolgd. Het bewijs moet binnen een redelijke tijd geleverd worden. 

Als het UWV toestemming geeft voor het ontslag, moet de werkgever binnen vier weken laten weten dat je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Als het UWV geen toestemming geeft, blijf je in dienst van je werkgever en wordt je re-integratie voortgezet.

Naar de kantonrechter

Ben je het niet eens met je ontslag? Dan moet je binnen twee maanden naar de rechter stappen. Je werkgever kan ook naar de rechter gaan als hij geen toestemming van het UWV heeft gekregen.

Eindafrekening en transitievergoeding

Binnen één maand na het einde van je arbeidscontract ontvang je een eindafrekening. Je werkgever moet je laatste salaris, openstaande vakantiedagen en opgebouwd vakantiegeld betalen. Je hebt ook recht op een transitievergoeding.

Inkomen na ontslag

Na twee jaar ziekte heb je meestal recht op een WIA-uitkering als je minimaal 35% arbeidsongeschikt bent. Als je geen WIA-uitkering kan krijgen, dien je binnen één week na je ontslag een WW-uitkering aan te vragen en actief op zoek te gaan naar werk.

 

Veelgestelde vragen

01
Wat gebeurt er na twee jaar ziekte?

Na twee jaar ziekte moet het UWV beoordelen of je recht hebt op een WIA-uitkering. Als je arbeidsongeschikt bent verklaard en er geen ander passend werk is, kan je ontslagen worden door je werkgever.

02
Wat kan ik doen tegen ontslag wegens ziekte?

Als je tijdens ziekte wordt ontslagen, is het belangrijk om na te gaan of het ontslag rechtmatig is. Je kan juridisch advies inwinnen bij een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat en een bezwaarprocedure starten als je van mening bent dat je onterecht bent ontslagen. Wij helpen je graag bij het zoeken van een arbeidsrechtadvocaat!

03
Kan je bezwaar maken tegen ontslag na twee jaar ziekte?

Ja, het is mogelijk om bezwaar te maken tegen ontslag na twee jaar ziekte. Het is echter belangrijk om te weten dat het ontslag na twee jaar ziekte doorgaans plaatsvindt op basis van bedrijfseconomische redenen en niet vanwege de ziekte zelf. Het is daarom belangrijk om onderscheid te maken tussen het ontslag na twee jaar ziekte en het eventuele ontslag tijdens de eerste twee ziektejaren. Je kan bezwaar maken bij je werkgever. Het is verstandig om advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat.

04
Wat kost een arbeidsrecht advocaat?

Een arbeidsrecht advocaat werkt op basis van een uurtarief, een vast tarief of op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Het tarief wordt afgesproken in een opdrachtbevestiging. Bij het beoordelen van een vaststellingsovereenkomst wordt in de meeste gevallen een bijdrage in jouw kosten van rechtsbijstand betaald door je werkgever.