Een vast contract betekent dat je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt. Dit is een contract zonder een einddatum, in tegenstelling tot een tijdelijk contract die dat wel heeft.

Als je een vast contract hebt, kan je werkgever je niet zomaar ontslaan. Hij heeft een geldige reden en toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter. Als jullie samen besluiten om het contract te beëindigen, heet dit ‘ontslag met wederzijds goedvinden’.

Ontslagen worden met vast contract

Je werkgever kan kiezen uit drie opties als hij je wil ontslaan:

1. Een vaststellingsovereenkomst aanbieden, waardoor je met wederzijds goedvinden wordt ontslagen.

2. Een ontslagvergunning aanvragen bij UWV.

3. Aan de kantonrechter vragen om je arbeidscontract te ontbinden.

De procedure hangt af van de reden voor het ontslag. Raadpleeg een advocaat om je te adviseren en te onderhandelen over de ontslagvoorwaarden. Wij kunnen je direct doorverwijzen naar een van onze arbeidsrecht advocaten binnen ons netwerk.

Ontslag via UWV

Je werkgever moet toestemming vragen aan UWV in de volgende twee gevallen:

– Je bent langer dan twee jaar ziek.

– Er is sprake van bedrijfseconomische redenen.

UWV informeert je over het ontslag en je hebt dan vervolgens 14 dagen om te reageren.

Ontslag via de kantonrechter

Als er geen sprake is van de bovengenoemde situaties, heeft je werkgever toestemming van de kantonrechter nodig. Voorbeelden van ontslagzaken die de kantonrechter behandelt:

  • Als iemand niet goed werkt,
  • Als een werknemer aanhoudend ruzie heeft met collega’s,
  • Als iemand erg vaak ziek is,
  • Als iemand zich misdraagt.

Wanneer je werkgever jou via de kantonrechter wil laten ontslaan, moet hij bewijzen dat er een geldige reden voor ontslag is. Als werknemer kun je hiertegen verweer voeren. Uiteindelijk beslist de kantonrechter of je ontslagen mag worden. Bij ontslag wordt de ontslagdatum en de transitievergoeding door de kantonrechter vastgesteld.

Soms kan je baas je direct ontslaan, maar alleen als er een ernstige reden is, zoals diefstal. Je werkgever moet dit dan direct aan jou meedelen.

Bijzondere ontslag situaties bij een vast contract

Je kunt ontslagen zonder tussenkomst van UWV of de kantonrechter in de volgende situaties:

  • Ontslag tijdens de proeftijd van je vaste contract
  • Ontslag op staande voet
  • Faillissement van het bedrijf
  • Bereiken van de AOW-leeftijd
  • Ontbindende voorwaarden in je contract die je niet kunt vervullen

Recht op een transitievergoeding als werknemer 

Bij onvrijwillig ontslag heb je recht op een transitievergoeding. De hoogte is 1/3 van je maandsalaris per gewerkt jaar. Vaak is de hoogte onderhandelbaar, vooral bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst. Een advocaat uit ons netwerk kan je helpen om een betere ontslagvergoeding te krijgen!

Veelgestelde vragen

01
Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden en afspraken voor het beëindigen van het arbeidscontract worden vastgelegd.

02
Wat is het verschil tussen een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

Het verschil tussen een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV ligt in de instantie die de ontslagzaak behandelt en de reden voor ontslag. De kantonrechter behandelt meestal zaken bij ontslag om persoonlijke redenen. Denk daarbij aan disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. Het UWV behandelt zaken op basis van bedrijfseconomische redenen, zoals reorganisatie en financiële problemen, en langdurige ziekte.

03
Wie heeft recht op een transitievergoeding?

Werknemers die minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest en waarvan het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, hebben in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding.

04
Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. Het standaardtarief is 1/3e maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren, en 1/2e maandsalaris per dienstjaar voor de jaren daarna.

05
Wat zijn de mogelijke redenen voor een werkgever om een contract voor bepaalde duur voortijdig te beëindigen?

Redenen voor een werkgever om een contract voor bepaalde duur voortijdig te beëindigen zijn bijvoorbeeld: bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren, wangedrag of schending van de arbeidsvoorwaarden.