Als je zelf ontslag wil nemen, kan dat. Er zijn wel een aantal dingen waar je dan rekening mee moet houden. In dit artikel vertellen we je daar meer over.

WW-uitkering

Als je zelf ontslag neemt zonder nieuwe baan, krijg je meestal geen WW-uitkering. Je mag namelijk niet door je eigen schuld werkloos zijn geworden. Je loopt dan dus het risico om zonder inkomen te zitten. Hetzelfde geldt als je in je proeftijd ontslag neemt.

Ontslag op initiatief van de werkgever

Ontslag op initiatief van de werkgever is een andere situatie. Je hebt recht op WW-uitkering omdat je niet zelf gekozen hebt om ontslagen te worden.

Transitievergoeding

Het is belangrijk om te weten dat je recht hebt op een transitievergoeding als je door je werkgever wordt ontslagen. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het verlies van je baan. Het bedrag van de transitievergoeding is afhankelijk van je salaris en het aantal dienstjaren.

Financiële situatie in kaart brengen

Als je ontslag neemt zonder nieuwe baan, is het verstandig om eerst je financiële situatie goed in kaart te brengen. Zorg ervoor dat je voldoende spaargeld hebt om een periode zonder inkomen te overbruggen. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden voor een nieuwe baan. Zorg ervoor dat je een goed cv hebt en dat je actief op zoek gaat naar vacatures. Schrijf je in bij uitzendbureaus en maak gebruik van online vacaturebanken.

Inschrijven als werkzoekende

Het kan ook verstandig zijn om je in te schrijven bij het UWV. Zij kunnen je helpen bij het vinden van een nieuwe baan en bieden verschillende trainingen en workshops aan om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast kunnen zij je informeren over eventuele financiële ondersteuning die je kunt krijgen tijdens je zoektocht naar een nieuwe baan.

Loopbaan coach

Het is belangrijk om realistisch te blijven en niet te snel genoegen te nemen met een baan die niet bij je past. Neem de tijd om te onderzoeken wat je echt wilt en waar je kwaliteiten liggen. Het kan ook helpen om met een loopbaancoach te praten, die je kan begeleiden bij het maken van de juiste keuzes.

Conclusie

Kortom, ontslag nemen zonder nieuwe baan is een grote stap waarbij je goed moet nadenken over de gevolgen. Zorg ervoor dat je financieel voorbereid bent en maak gebruik van de verschillende mogelijkheden om een nieuwe baan te vinden. Blijf positief en wanneer je werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt of je samen met je werkgever overeenkomt dat je arbeidsovereenkomst beëindigd wordt, heb je vaak nog wel recht op een WW-uitkering. Dit wordt ook wel ontslag via een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst genoemd. Het initiatief ligt dan bij de werkgever.

Veelgestelde vragen

01
Kan ik aanspraak maken op een WW-uitkering na ontslag?

Als je wordt ontslagen om andere redenen dan arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische situaties, kun je mogelijk aanspraak maken op een WW-uitkering. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het dienstverband en de reden van het ontslag. Het UWV beoordeelt of je recht hebt op een WW-uitkering.

02
Heeft een werknemer recht op een WW-uitkering na ontslag met wederzijds goedvinden?

In de meeste gevallen heeft een werknemer recht op een WW-uitkering na ontslag met wederzijds goedvinden, op voorwaarde dat aan de gebruikelijke WW-vereisten wordt voldaan. Het is belangrijk om te weten dat als een werknemer zelf instemt met het ontslag, het UWV de situatie zal beoordelen om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van verwijtbare werkloosheid.

03
Wordt de WW-uitkering automatisch toegekend nadat ik de vaststellingsovereenkomst heb getekend?

Nee, na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst moet je zelf een WW-uitkering aanvragen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Zorg ervoor dat je dit ruim voor de ontslagdatum doet om onnodige vertraging in het ontvangen van de uitkering te voorkomen.

04
Wat kost een arbeidsrecht advocaat?

Een arbeidsrecht advocaat werkt op basis van een uurtarief, een vast tarief of op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Het tarief wordt afgesproken in een opdrachtbevestiging. Bij het beoordelen van een vaststellingsovereenkomst wordt in de meeste gevallen een bijdrage in jouw kosten van rechtsbijstand betaald door je werkgever.