Een arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door de werkgever, maar ook door de werknemer. Opzeggen kan op verschillende manieren: mondeling, per brief of per e-mail. Het is wel belangrijk dat je kan aantonen dat de opzegging de werkgever ook echt bereikt heeft.

Daarnaast moet je rekening houden met de wettelijke opzegtermijn. Welke geldend is, hangt af van de arbeidsovereenkomst en/of cao:

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Bij een contract voor onbepaalde tijd, een vast contract, geldt meestal een opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat je één maand van tevoren je contract moet opzeggen. De opzegging gaat in op de eerste dag van de volgende maand.

  • Bijvoorbeeld: wil je op 1 oktober vertrekken? Dan moet je uiterlijk op 1 september schriftelijk opzeggen. In de maand september werk je dan nog gewoon.

Het kan zijn dat in de arbeidsovereenkomst staat dat er een langere opzegtermijn geldt. Dit kan, maar deze mag niet langer zijn dan 6 maanden. Als jouw opzegtermijn langer is dan één maand, moet die van je werkgever twee keer zo lang zijn.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, zoals een jaarcontract, eindigt je contract automatisch op de afgesproken einddatum. Er is dan geen opzegtermijn.

Het is alleen mogelijk om tussentijds op te zeggen als in de arbeidsovereenkomst staat dat dit kan. Dit moet dus vooraf zijn afgesproken.

Opzegtermijn in de proeftijd

Wanneer je je nog in de proeftijd bevindt, is er geen opzegtermijn. Dit betekent dat je direct ontslag kan nemen en je arbeidsovereenkomst kan beëindigen. Je dienstverband stopt dan meteen.

WW-uitkering na opzegging arbeidsovereenkomst

Als je zelf je baan opzegt, heb je meestal geen recht op een WW-uitkering. Je bent dan namelijk zelf verantwoordelijk voor je werkloosheid. Je kan hierdoor zonder inkomen komen te zitten.

Veelgestelde vragen

01
Wat zijn de mogelijke redenen voor een werkgever om een contract voor bepaalde duur voortijdig te beëindigen?

Redenen voor een werkgever om een contract voor bepaalde duur voortijdig te beëindigen zijn bijvoorbeeld: bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren, wangedrag of schending van de arbeidsvoorwaarden.

02
Wat is het verschil tussen een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

Het verschil tussen een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV ligt in de instantie die de ontslagzaak behandelt en de reden voor ontslag. De kantonrechter behandelt meestal zaken bij ontslag om persoonlijke redenen. Denk daarbij aan disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. Het UWV behandelt zaken op basis van bedrijfseconomische redenen, zoals reorganisatie en financiële problemen, en langdurige ziekte.

03
Wat kost een arbeidsrecht advocaat?

Een arbeidsrecht advocaat werkt op basis van een uurtarief, een vast tarief of op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Het tarief wordt afgesproken in een opdrachtbevestiging. Bij het beoordelen van een vaststellingsovereenkomst wordt in de meeste gevallen een bijdrage in jouw kosten van rechtsbijstand betaald door je werkgever.

04
Heeft de werknemer recht op vergoedingen bij tussentijds ontslag?

Bij tussentijds ontslag heeft je werknemer recht op bepaalde vergoedingen. De werknemer is bijvoorbeeld gerechtigd op doorbetaling van zijn loon tot aan de datum van beëindiging van het contract of heeft mogelijk recht op een transitievergoeding.

05
Wat is de aanzegtermijn bij een contract voor bepaalde duur?

Bij alle contracten voor bepaalde tijd met een contractduur van een half jaar of langer moet de werkgever de werknemer, uiterlijk een maand voordat het contract afloopt, schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van het contract. Dat wordt de aanzegtermijn genoemd.