Wil je eerder stoppen met je tijdelijke contract of wil je werkgever dat doen? Dan zijn er een aantal regels die gevolgd moeten worden. Het is niet altijd mogelijk om een contract voor bepaalde tijd eerder te beëindigen. Dit kan alleen als je contract dit toestaat.

Tussentijds opzegbeding in contract 

Je kunt altijd je tijdelijke contract opzeggen als je contract dat zegt. Je kunt dat doen als werknemer.

Als werkgever kun je bij zo’n beding ook het contract opzeggen. Je werkgever moet dan wel toestemming vragen aan het UWV of een verzoek indienen bij de kantonrechter.

Zowel jij als je werkgever moeten bij het opzeggen rekening houden met de geldende opzegtermijn. De lengte van de opzegtermijn staat in je contract of cao. Is dit niet het geval, dan is dit meestal één maand.

Toestemming van het UWV

Als je werkgever je contract eerder wil beëindigen vanwege de volgende redenen:

  • Je bent langer dan 2 jaar ziek.
  • Het gaat slecht met het bedrijf.

Dan moet je werkgever toestemming vragen bij het UWV.

Toestemming van de kantonrechter

Als je werkgever je contract eerder wil beëindigen om overige redenen, moet hij toestemming vragen aan de kantonrechter.

Geen tussentijds opzegbeding in contract

Als er geen clausule is voor vroegtijdige beëindiging in je contract, moet je blijven werken tot het einde. Je kunt dus niet zomaar opzeggen. Als je dit doet, kun je een boete krijgen. De boete is gelijk aan je loon tot het einde van je contract.

Ook je werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet tussentijds beëindigen, tenzij er sprake is van:

  1. ontslag tijdens de proeftijd
  2. ontslag op staande voet
  3. bij een vaststellingsovereenkomst

Proeftijd en opzegging

Als je in de proeftijd zit, kan je werkgever je contract zonder reden en zonder opzegtermijn beëindigen. Je moet dan wel een contract voor bepaalde tijd van meer dan 6 maanden hebben.

Een proeftijdbeding is niet toegestaan bij een contract korter dan 6 maanden.

Ontslag op staande voet bij een tijdelijk contract 

Je werkgever kan je tijdelijk contract ook eerder stoppen door je te ontslaan op staande voet. Er moet een goede reden zijn en je werkgever moet het meteen aan jou vertellen.

Beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)

Je kunt eerder stoppen met werken als jij en je werkgever het hierover eens zijn. Dit heet “ontslag met wederzijds goedvinden”. Als het voorstel goed is, kun je een WW-uitkering krijgen en eerder stoppen met werken.

Als je de arbeidsovereenkomst zonder opzegbeding beëindigt, loop je risico op het mislopen van een WW-uitkering.

Dit komt doordat je recht had op loon tot de oorspronkelijke einddatum. Het UWV zou kunnen beoordelen dat je een benadelingshandeling hebt gepleegd door in te stemmen met voortijdige beëindiging. De WW-uitkering is dan pas beschikbaar na de einddatum van je contract.

Vraag juridisch advies bij een arbeidsrecht advocaat, zodat je geen risico’s loopt.

Tip: teken geen beëindigingsvoorstel bij ziekte

Als je ziek bent en een beëindigingsvoorstel ontvangt, teken dit dan niet. Dit kan invloed hebben op je uitkering waar je normaal gesproken wel recht op had. Je krijgt in dit geval dan namelijk geen Ziektewet- of werkloosheidsuitkering.

Conclusie tussentijds opzeggen van een tijdelijk contract

Het beëindigen van een tijdelijk contract kan allerlei risico’s met zich meebrengen. Volg de regels goed om problemen te voorkomen in zo’n geval.

Veelgestelde vragen

01
Wat zijn de mogelijke redenen voor een werkgever om een contract voor bepaalde duur voortijdig te beëindigen?

Redenen voor een werkgever om een contract voor bepaalde duur voortijdig te beëindigen zijn bijvoorbeeld: bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren, wangedrag of schending van de arbeidsvoorwaarden.

02
Heeft de werknemer recht op vergoedingen bij tussentijds ontslag?

Bij tussentijds ontslag heeft je werknemer recht op bepaalde vergoedingen. De werknemer is bijvoorbeeld gerechtigd op doorbetaling van zijn loon tot aan de datum van beëindiging van het contract of heeft mogelijk recht op een transitievergoeding.

03
Moet ik een proeftijd opnemen in de arbeidsovereenkomst en zo ja, hoe lang mag deze duren?

Het opnemen van een proeftijd is optioneel en afhankelijk van de wetgeving in uw land. Als een proeftijd wordt opgenomen, moet de duur hiervan worden vermeld in de arbeidsovereenkomst en binnen de wettelijke grenzen vallen.

04
Wat kost een arbeidsrecht advocaat?

Een arbeidsrecht advocaat werkt op basis van een uurtarief, een vast tarief of op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Het tarief wordt afgesproken in een opdrachtbevestiging. Bij het beoordelen van een vaststellingsovereenkomst wordt in de meeste gevallen een bijdrage in jouw kosten van rechtsbijstand betaald door je werkgever.