Een tijdelijk contract eindigt automatisch. Dit wordt ook wel ‘van rechtswege’ genoemd. Als je contract afloopt, is het belangrijk om te weten wat er met je WW-uitkering gebeurt. Je werkgever wil misschien verlengen, maar jij niet. We leggen het in deze blog uit.

Voorwaarden WW-uitkering

Om een WW-uitkering te kunnen krijgen, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen:

  1. Je moet verzekerd zijn voor werkloosheid
  2. Je moet werkloos zijn
  3. Je moet direct beschikbaar zijn voor werk
  4. Je moet voldoen aan de wekeneis
  5. Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn

Deze laatste eis, het niet verwijtbaar werkloos zijn, is met name van belang wanneer je zelf een tijdelijk contract niet wil verlengen.

Niet verwijtbaar werkloos 

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, mag je niet zelf ontslag nemen. Het UWV controleert dit met een ‘verwijtbaarheidstoets’. Dit betekent dat je je recht op WW verliest als je een aangeboden contractverlenging weigert na het einde van je tijdelijke contract. Je moet namelijk proberen om werkloosheid te voorkomen.

Veranderingen in arbeidsvoorwaarden 

Als de arbeidsvoorwaarden veranderen bij een contractverlenging, mag je de verlenging weigeren zonder je WW-uitkering te verliezen. Dit geldt ook als je serieuze problemen hebt met de verlenging van je arbeidscontract. Bijvoorbeeld als je ernstig gepest wordt op je werk. In deze gevallen kan je je recht op WW behouden.

Veelgestelde vragen

01
Kan ik aanspraak maken op een WW-uitkering na ontslag?

Als je wordt ontslagen om andere redenen dan arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische situaties, kun je mogelijk aanspraak maken op een WW-uitkering. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het dienstverband en de reden van het ontslag. Het UWV beoordeelt of je recht hebt op een WW-uitkering.

02
Heeft een werknemer recht op een WW-uitkering na ontslag met wederzijds goedvinden?

In de meeste gevallen heeft een werknemer recht op een WW-uitkering na ontslag met wederzijds goedvinden, op voorwaarde dat aan de gebruikelijke WW-vereisten wordt voldaan. Het is belangrijk om te weten dat als een werknemer zelf instemt met het ontslag, het UWV de situatie zal beoordelen om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van verwijtbare werkloosheid.

03
Wat is een WW-uitkering?

Een Werkloosheidswet-uitkering is een sociale uitkering die werknemers in Nederland ontvangen wanneer ze werkloos worden en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om in aanmerking te komen voor zo’n WW-uitkering, moet je voldoende arbeidsverleden hebben opgebouwd in loondienst. Dit houdt in dat je in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebt gewerkt. Daarnaast moet je actief zoeken naar werk. Let op! Bij een ontslag op staande voet heb je geen recht op een WW-uitkering.

04
Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering bepaald?

De hoogte van je WW-uitkering wordt berekend op basis van je laatstverdiende loon en het aantal jaren dat je hebt gewerkt. Het UWV hanteert een formule om het dagloon te berekenen, waarop je uitkering gebaseerd zal zijn. De exacte berekening kan per individu verschillen.

05
Wordt mijn WW-uitkering beïnvloed als ik een ontslagvergoeding ontvang?

Ja, in de meeste gevallen wordt een ontslagvergoeding (transitievergoeding) die je ontvangt als onderdeel van de vaststellingsovereenkomst, verrekend met je WW-uitkering. Het UWV zal de ontslagvergoeding beschouwen als inkomen en dit kan invloed hebben op de hoogte en duur van je uitkering. Het is raadzaam om contact op te nemen met het UWV voor specifieke informatie over hoe jouw ontslagvergoeding wordt verwerkt.