Je eigen bedrijf staat in de startblokken: je gaat netwerkkabels verkopen aan bedrijven. Met consumenten ga je geen zaken doen. Omdat je zeer binnenkort je eerste klanten verwacht, begin je nu al met het opstellen van de koopovereenkomst tussen bedrijven (business-to-business, of B2B). Daarin leg je de afspraken met de klant vast: wie de klant is, wat hij koopt en voor welk bedrag. Ook zet je aanvullende voorwaarden erin. Laat de koopovereenkomst beoordelen door een advocaat.

Hoe werkt het opstellen van een koopovereenkomst?

1. Wanneer sluit u een koopovereenkomst?

Een koopovereenkomst voor bedrijven (B2B) wordt gesloten wanneer jij en de andere bedrijfsklant overeenstemming bereiken over de verkoop van goederen of diensten. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren, maar het is altijd aan te raden om de afspraken schriftelijk vast te leggen om eventuele geschillen te voorkomen.

2. Algemene voorwaarden

Naast de specifieke afspraken die je maakt in de koopovereenkomst, is het belangrijk om ook algemene voorwaarden op te nemen. Deze voorwaarden regelen zaken die niet direct in de koopovereenkomst worden vermeld, zoals betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, aansprakelijkheid en geschillenbeslechting. Zorg ervoor dat je algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk zijn voor de bedrijfsklant.

3. Garantie in B2B-contracten

In B2B-contracten zijn de garantiebepalingen vaak anders dan bij consumentenovereenkomsten. Het is belangrijk om specifieke garanties en beperkingen op te nemen in de koopovereenkomst. Bespreek met de klant welke garanties van toepassing zijn op de geleverde goederen of diensten en welke uitsluitingen of beperkingen van toepassing kunnen zijn.

4. Bedenktijd bij B2B-verkopen

In tegenstelling tot consumentenovereenkomsten is er meestal geen wettelijke bedenktijd bij B2B-verkopen. Zodra beide partijen akkoord zijn met de koopovereenkomst en deze is ondertekend, zijn de afspraken bindend. Het is echter belangrijk om mogelijke ontbindende voorwaarden of annuleringsbeleid op te nemen in de koopovereenkomst om eventuele wijzigingen of annuleringen te regelen.

5. Reclame maken voor bedrijven

Bij het opstellen van de koopovereenkomst kun je ook afspraken maken over het gebruik van elkaars merknamen, logo’s of andere promotiematerialen. Bespreek met de klant hoe je reclame maakt voor elkaars bedrijven en producten, en leg deze afspraken vast in de overeenkomst.

Wat kost het opstellen van een koopovereenkomst?

Kosten advocaat

Met jouw advocaat maak je een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaal je griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kan je denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Veelgestelde vragen

01
Moet ik een advocaat raadplegen bij het opstellen van een koopovereenkomst?

Hoewel het niet verplicht is, is het sterk aan te raden om een advocaat te raadplegen bij het opstellen van een koopovereenkomst voor bedrijven. Een advocaat kan je helpen om de overeenkomst juridisch waterdicht te maken, mogelijke risico’s te identificeren en ervoor te zorgen dat de overeenkomst voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

02
Hoe kan ik aanvullende voorwaarden opnemen in de koopovereenkomst?

Aanvullende voorwaarden kunnen worden opgenomen in de koopovereenkomst door middel van een aparte sectie of een verwijzing naar de algemene voorwaarden van jouw bedrijf. Deze voorwaarden kunnen zaken regelen zoals betalings- en leveringsvoorwaarden, aansprakelijkheid en geschillenbeslechting. Zorg ervoor dat de aanvullende voorwaarden duidelijk worden vermeld en dat de andere partij deze aanvaardt.

03
Moet ik garanties opnemen in de koopovereenkomst voor bedrijven?

Het opnemen van garanties in een koopovereenkomst voor bedrijven is optioneel en hangt af van de aard van de transactie en het type goederen of diensten dat wordt verkocht. Als je garanties wilt bieden, moet je specifieke bepalingen opnemen die de reikwijdte en duur van de garantie beschrijven. Het is ook belangrijk om eventuele uitsluitingen of beperkingen van de garantie duidelijk te vermelden.

04
Kan ik een mondelinge koopovereenkomst sluiten voor B2B-verkopen?

Hoewel mondelinge afspraken ook rechtsgeldig kunnen zijn, is het sterk aanbevolen om de koopovereenkomst schriftelijk op te stellen. Schriftelijke overeenkomsten bieden duidelijkheid, bewijsbaarheid en bescherming tegen mogelijke geschillen. Het is belangrijk om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen om de rechten en verplichtingen van beide partijen te waarborgen.

05
Kan ik wijzigingen aanbrengen in de koopovereenkomst nadat deze is ondertekend?

Het is mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de koopovereenkomst nadat deze is ondertekend, maar het is belangrijk om dit zorgvuldig te doen. Het is raadzaam om schriftelijke afspraken te maken over eventuele wijzigingen en deze door beide partijen te laten ondertekenen. Hierdoor wordt voorkomen dat er misverstanden ontstaan en dat de gewijzigde voorwaarden rechtsgeldig zijn.