De legitieme portie is het minimum waar een kind recht op heeft uit de erfenis van de ouders. Ook al is het kind onterfd, er is altijd recht op de legitieme portie. De partner en de stiefkinderen hebben dit recht niet. De legitieme portie is een vordering in geld.

Hoe groot is jouw legitieme portie?

Jouw legitieme portie bedraagt de helft van wat jij, normaal gesproken volgens de wet, zou erven. Dit komt neer op de helft van het zogenaamde kindsdeel.

Laten we aannemen dat er twee ouders zijn en twee kinderen. Als een ouder overlijdt, erven de langstlevende ouder en de kinderen allemaal 1/3 van de erfenis. Pas na het overlijden van beide ouders kunnen de kinderen dit opeisen. Zelfs als de kinderen onterfd zijn, hebben ze nog steeds recht op de helft van 1/3, oftewel 1/6 van de erfenis.

De legitieme portie is een geldvordering

De legitieme portie is altijd een financiële claim is. Dit betekent dat je geen aanspraak kunt maken op goederen of bezittingen uit de erfenis. Je moet binnen vijf jaar na het overlijden van je vader of moeder een beroep doen op de legitieme portie. Als dit niet gebeurt, verjaart je recht op de legitieme portie en kun je er geen aanspraak meer op maken.

Waarom een legitieme portie?

De legitieme portie is wettelijk geregeld en is bedoeld om te voorkomen dat kinderen volledig worden onterfd. Het is een minimumrecht en zorgt ervoor dat de kinderen niet volledig worden uitgesloten van de erfenis.

Veelgestelde vragen

01
Wat is onterven?

Onterven: Doelbewust uitsluiten van iemand als erfgenaam in een testament.

02
Wat is een kindsdeel?

Kindsdeel: Het erfdeel dat kinderen van de overledene krijgen.