In Nederland is het mogelijk om een kind te onterven door middel van een testament. Als je als ouder in je testament expliciet vermeldt dat je een kind wilt onterven en dit in overeenstemming is met de wettelijke regels, zal het onterfde kind in beginsel geen volledige aanspraak kunnen maken op zijn of haar erfdeel.

Legitieme portie

Een kind heeft recht op een minimumbedrag, de zogenaamde “legitieme portie,” zelfs als ze zijn onterfd. Dit is een wettelijk vastgesteld deel van de erfenis waar kinderen altijd recht op hebben. De legitieme portie bedraagt de helft van het wettelijke erfdeel. Als het kind wordt onterfd, heeft hij of zij recht op de legitieme portie, maar geen aanspraak op het overige deel van de erfenis.

Uitzonderingen legitieme portie

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij een kind geen recht heeft op de legitieme portie. Bijvoorbeeld, als een kind heeft afgezien van zijn erfrechten in een notariële akte of als er sprake is van een gerechtvaardigde reden voor onterving (bijvoorbeeld wanneer een kind zich ernstig heeft misdragen ten opzichte van de ouder).

Testament

Om ervoor te zorgen dat je wensen duidelijk en juridisch geldig worden vastgelegd, is het raadzaam om een testament op te stellen met de hulp van een notaris. De notaris kan ervoor zorgen dat je testament aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Informatie aan het kind

Het is niet wettelijk verplicht om een onterfd kind van tevoren op de hoogte te stellen, maar het kan zinvol zijn om de redenen en de inhoud van je testament met het kind te bespreken om latere geschillen en juridische procedures te voorkomen.

Houd er rekening mee dat dit algemene informatie is en dat er juridische nuances kunnen zijn in specifieke gevallen. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen bij een notaris of advocaat gespecialiseerd in erfrecht als je overweegt om een kind te onterven om ervoor te zorgen dat alles correct wordt uitgevoerd.

 

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel