Een executeur-testamentair is iemand die is aangewezen in een testament om specifieke taken met betrekking tot de afwikkeling van een nalatenschap uit te voeren. Hier zijn enkele van de belangrijkste taken die een executeur-testamentair doorgaans uitvoert:

  1. Beheer van de nalatenschap: De executeur heeft de verantwoordelijkheid om alle activa en passiva van de overledene te beheren. Dit omvat het beheren van bankrekeningen, eigendommen, investeringen en andere bezittingen, evenals het identificeren en beheren van schulden.
  2. Opzeggen van abonnementen en diensten: De executeur moet lopende abonnementen en diensten van de overledene beëindigen, zoals huurcontracten, nutsvoorzieningen en verzekeringspolissen die niet langer nodig zijn.
  3. Betaling van schulden: De executeur is verantwoordelijk voor het afbetalen van schulden en rekeningen van de overledene met behulp van de activa van de nalatenschap. Dit omvat zaken als hypotheekschulden, persoonlijke leningen, creditcardschulden en onbetaalde rekeningen.
  4. Maken van een boedelbeschrijving: De executeur maakt een duidelijk overzicht van alle bezittingen en schulden voor de erfgenamen.
  5. Verdeling van bezittingen: Na het afbetalen van schulden en uitvoeren van de bovengenoemde taken, verdeelt de executeur de overgebleven bezittingen volgens de instructies in het testament. Dit kan onder de erfgenamen zijn of volgens specifieke bepalingen in het testament. Is er geen testament, dan wordt de wettelijke regeling gevolgd.
  6. Aangifte Erfbelasting: De executeur moet de erfbelasting aangifte indienen bij de belastingdienst. Dit omvat het beoordelen en betalen van eventuele successierechten of erfbelasting die verschuldigd is.
  7. Juridische formaliteiten: De executeur moet ervoor zorgen dat alle juridische vereisten worden nageleefd, zoals het melden van de nalatenschap bij de juiste instanties en het indienen van vereiste documenten.
  8. Communicatie met erfgenamen: Tijdens het afwikkelingsproces moet de executeur de erfgenamen op de hoogte houden van de voortgang en belangrijke beslissingen met hen bespreken.
  9. Rekening en verantwoording: Aan het einde van het proces moet de executeur een eindverslag opstellen en een rekening en verantwoording aan de erfgenamen afleggen. Hierin wordt uiteengezet hoe de afwikkeling is verlopen.

Het is belangrijk dat de executeur alle taken uitvoert in overeenstemming met de wet en de instructies in het testament. Het is vaak een verantwoordelijkheid die juridische en financiële kennis vereist. Daarom kan het verstandig zijn om een professionele executeur te benoemen of juridisch advies in te winnen bij de afwikkeling van complexe nalatenschappen.

 

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel