Bekijk wat er in het testament staat over hoe de erfenis moet worden geregeld. De erfgenamen moeten zich houden aan de regels die in het testament zijn opgenomen.

De rol van de executeur

Vaak wordt in een testament een persoon aangewezen als ‘executeur‘. Deze executeur heeft de verantwoordelijkheid om de erfenis te regelen voor de erfgenamen. De executeur moet beslissen of hij deze taak wil uitvoeren. In het testament staan de regels waaraan de executeur zich moet houden.

De executeur beheert de erfenis en onderneemt de nodige stappen om de erfenis te kunnen verdelen. Dit omvat bijvoorbeeld:

– Opzeggen van abonnementen

– Betalen van schulden

– Verkopen van eigendommen om de schulden te kunnen aflossen

– Indienen van de erfbelasting aangifte

Als er een executeur is aangewezen, mogen de erfgenamen de erfenis niet zelf regelen totdat de executeur al zijn taken heeft volbracht. Tijdens het uitvoeren van zijn taken moet de executeur de erfgenamen op de hoogte houden. Aan het einde moet hij verslag uitbrengen over wat hij heeft gedaan. Dit wordt ‘rekening en verantwoording’ genoemd.

Erfgenamen en boedelvolmacht

Als het testament niet aangeeft hoe de erfenis moet worden geregeld, gelden de wettelijke regels en moeten de erfgenamen gezamenlijk de erfenis afhandelen. Ze kunnen dit ook door één of meer personen laten doen met behulp van een ‘boedelvolmacht’. Dit is een verklaring waarin staat wat de gekozen persoon namens de erfgenamen mag doen. Deze persoon kan een erfgenaam zijn, maar dat is niet verplicht.

Je kunt een boedelvolmacht regelen bij de notaris.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel