Als jij en de andere erfgenamen het niet eens kunnen worden over het opstellen van een boedelbeschrijving, dan kun je een verzoek indienen bij de kantonrechter. De rechter zal op jouw verzoek, of op verzoek van andere belanghebbenden bij de nalatenschap, een notaris benoemen. Deze notaris zal vervolgens de boedelbeschrijving opstellen. Als zelfs dit niet leidt tot een goede beschrijving van de eigendommen in de nalatenschap, bijvoorbeeld omdat jullie het niet eens kunnen worden over welke eigendommen tot de nalatenschap behoren of over hun waarde, dan kun je de rechter vragen om de boedelbeschrijving vast te stellen. 

Als je meer advies of informatie nodig hebt over de afhandeling van een nalatenschap, met name over het wel of niet opstellen van een boedelbeschrijving, kun je contact met ons opnemen. We kunnen je in contact brengen met een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel