Je hebt heel wat werk verricht voor uw klant. Voordat je ermee begon, heb je een offerte opgesteld en jouw algemene voorwaarden daaraan toegevoegd. In die voorwaarden staat een betalingstermijn. Enkele weken geleden heb je de klant een factuur gestuurd van 20.000 euro. De klant heeft niets meer laten horen en de factuur is nog niet betaald. Nu gaat de tijd dringen, ook al vind je het vervelend de klant aan te spreken op zijn betaalgedrag. Waar moet je aan denken als je een bedrag tot 25.000 euro wilt innen? Wij hebben de belangrijkste zaken op een rij gezet. Vraag een advocaat om advies op maat.

Hoe werkt een incasso tot 25.000 euro

Hier is een algemene beschrijving van hoe het incassoproces eruit zou kunnen zien:

Schriftelijke aanmaning: Begin met het sturen van schriftelijke aanmaningen naar de schuldenaar waarin het openstaande bedrag wordt vermeld, samen met een redelijke termijn om te betalen. Dit kan in de vorm van aanmaningsbrieven of e-mails zijn. Zorg ervoor dat je duidelijk en specifiek bent over het verschuldigde bedrag en de betalingstermijn.

Telefonisch contact: Indien mogelijk, probeer telefonisch contact op te nemen met de schuldenaar om het openstaande bedrag te bespreken en mogelijke betalingsregelingen te treffen. Zorg ervoor dat je alle communicatie zorgvuldig documenteert, inclusief datum, tijdstip, inhoud van het gesprek en de naam van de persoon met wie je spreekt.

Minnelijke regeling: Als de schuldenaar bereid is om te betalen maar een betalingsregeling nodig heeft, kan je proberen een minnelijke regeling te treffen. Dit houdt in dat je onderhandelt over een betalingsplan dat voor beide partijen acceptabel is. Zorg ervoor dat de afspraken schriftelijk worden vastgelegd en dat beide partijen het eens zijn over de voorwaarden.

Incassobureau inschakelen: Als de schuldenaar niet reageert op jouw aanmaningen of weigert te betalen, kan je overwegen een incassobureau in te schakelen. Een incassobureau kan namens jou stappen ondernemen om het verschuldigde bedrag te innen. Ze zullen proberen de schuldenaar te contacteren, aanmaningen te sturen en verdere incassoprocedures te volgen.

Gerechtelijke procedure: Als alle andere pogingen om de schuld te innen mislukken, kan je overwegen een gerechtelijke procedure te starten om het bedrag te vorderen. Dit kan inhouden dat je een vordering indient bij de bevoegde rechtbank en bewijsmateriaal overlegt om jouw vordering te ondersteunen. De rechtbank zal het geschil beoordelen en een uitspraak doen.

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde incasso-advocaat of een incassobureau om je te begeleiden bij het incassoproces. Zij kunnen jou helpen bij het naleven van de geldende wet- en regelgeving en de beste strategie bepalen om de schuld te innen.

Veelgestelde vragen

01
Wat is een incasso?

Een incasso is een procedure waarbij een schuldeiser (meestal een bedrijf) stappen onderneemt om een openstaande schuld te innen van een debiteur (persoon of bedrijf). Dit kan onder andere betekenen dat er herinneringen, aanmaningen of betalingsverzoeken worden gestuurd, en in sommige gevallen kan het leiden tot gerechtelijke stappen om de schuld te innen.

02
Wat zijn de stappen van een incassoprocedure tot 25.000 euro?

De exacte stappen van een incassoprocedure kunnen variëren afhankelijk van het land en de specifieke wetgeving. Over het algemeen kunnen de stappen van een incassoprocedure tot 25.000 euro omvatten: het versturen van een betalingsherinnering, het sturen van een aanmaning of ingebrekestelling, het indienen van een incassovordering bij een incassobureau of deurwaarder, en uiteindelijk het starten van een gerechtelijke procedure indien nodig.

03
Wat zijn de kosten verbonden aan een incassoprocedure tot 25.000 euro?

De kosten verbonden aan een incassoprocedure kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals het land, het incassobureau of de deurwaarder die wordt ingeschakeld, en de complexiteit van de zaak. De kosten kunnen bestaan uit administratiekosten, incassokosten, eventuele gerechtelijke kosten en deurwaarderskosten. Het is raadzaam om vooraf duidelijke afspraken te maken met het incassobureau of de deurwaarder over de kostenstructuur en eventuele provisies.

04
Wat zijn de rechten en plichten van de schuldeiser en debiteur in een incassoprocedure?

Zowel de schuldeiser als de debiteur hebben rechten en plichten in een incassoprocedure. De schuldeiser heeft het recht om een openstaande schuld te innen en kan stappen ondernemen om dit te doen. Ze hebben echter de plicht om zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot incasso. De debiteur heeft het recht om een eerlijke behandeling te ontvangen, beschermd te worden tegen ongepaste incassopraktijken en om bezwaar te maken tegen onterechte of onjuiste vorderingen. Ze hebben de plicht om de openstaande schuld te betalen volgens de geldende betalingsvoorwaarden, tenzij er geldige redenen zijn om bezwaar te maken.

05
Wat zijn de mogelijke gevolgen als een debiteur niet betaalt in een incassoprocedure?

Als een debiteur weigert te betalen in een incassoprocedure, kunnen er verschillende gevolgen zijn. Dit kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de juridische procedures in het betreffende land. Enkele mogelijke gevolgen zijn het verhogen van de incassokosten, het inschakelen van een deurwaarder, het starten van een gerechtelijke procedure, het verkrijgen van een vonnis tegen de debiteur, en het nemen van maatregelen om de schuld te innen, zoals beslaglegging op bezittingen of het bevriezen van bankrekeningen. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen om de specifieke gevolgen en procedures in jouw rechtsgebied te begrijpen.