Samen met uw advocaat een verzoekschrift indienen

Om de deelgeschilprocedure te starten, stelt uw advocaat samen met u een verzoekschrift op en stuurt dit naar de rechter. In het verzoekschrift staat het geschil omschreven. Uw advocaat licht uw standpunt schriftelijk toe en onderbouwt dit met bewijsstukken.

U wordt uitgenodigd voor de zitting

Beide partijen worden door de rechter per brief uitgenodigd om op de zitting een toelichting te komen geven.

Tegenpartij mag verweerschrift indienen

​De tegenpartij mag schriftelijk reageren op uw verzoekschrift. In het verweerschrift staat de mening van de veroorzaker van het ongeval. Zo heeft de rechter een goed beeld van de zaak en de standpunten over en weer (hoor en wederhoor).

Op de zitting

Tijdens de zitting wordt de zaak besproken. Meestal voeren de advocaten het woord en stelt de rechter aan betrokkenen vragen om alle feiten helder te krijgen. De rechter kan nu aansturen op een schikking, een voorstel tot mediation doen of een beslissing nemen.

De uitspraak

Als de rechter beslist, dan gebeurt dat meestal binnen 6 weken na de zitting. Voordeel voor u is dat, ongeacht winst of verlies, de verzekeraar van de veroorzaker de proceskosten betaalt. Dat zijn de griffiekosten en de ‘redelijke’ advocaatkosten. U kunt niet in hoger beroep gaan tegen de deelgeschil-uitspraak.

Rekentool kosten

Vind direct de juiste advocaat