Schakel direct een advocaat in

Om snel een voorschot af te dwingen, moet u direct actie ondernemen. Dit doet u door samen met uw letselschade-advocaat de zaak voor te leggen aan de rechter. Een advocaat kan voor u een spoedprocedure starten. U moet wel een sterke zaak hebben.

Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken

Hoe meer bewijsstukken u kunt verzamelen, hoe sterker u staat. U kunt ook eventuele getuigen vragen hun kijk op de zaak op te schrijven (getuigenverklaring). Deze bewijsstukken kunt u tijdens de procedure gebruiken om uw zaak te onderbouwen. Uw advocaat helpt u bij het verzamelen van bewijs en het kiezen van de juiste bewijsstukken.

De dagvaarding

Heeft u een helder verhaal, is er bewijs en is het duidelijk dat de tegenpartij aansprakelijk is? Dan start uw advocaat de procedure door een dagvaarding aan de veroorzaker van het ongeval te sturen. Is de veroorzaker verzekerd? Dan wordt de verzekeraar erbij betrokken. Dit gebeurt via de deurwaarder.

De rechtszitting

Mogelijk wil de aansprakelijke partij of diens verzekeraar na de dagvaarding een regeling met u treffen. Zo niet, dan volgt een rechtszitting. Omdat u de eiser bent, krijgt uw advocaat als eerste het woord om te vertellen wat u eist en waarom. Daarna mag de gedaagde (of diens advocaat) hierop reageren. De rechter stelt ook vragen om zich een beeld te vormen van de zaak.

Uitspraak (beschikking)

Wanneer de zitting is geëindigd, vertelt de rechter wanneer de uitspraak (het vonnis) zal zijn. Over het algemeen is dat binnen 6 weken na de zitting. Het vonnis krijgt uw advocaat toegestuurd. In het vonnis staat welk oordeel de rechter uitspreekt.

Kosten advocaat

U maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als u in aanmerking komt voor subsidie. Het griffierecht is lager als u in aanmerking komt voor subsidie.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Bijvoorbeeld als u gaat scheiden. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente. Gemiddeld kosten uittreksels 10 - 15 euro per stuk. De kosten verschillen per gemeente.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld uit het handelsregister of andere openbare registers.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of u in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Rekentool kosten

Vind direct de juiste advocaat