Schakel direct een advocaat in

Om snel een voorschot af te dwingen, moet u direct actie ondernemen. Dit doet u door samen met uw letselschade-advocaat de zaak voor te leggen aan de rechter. Een advocaat kan voor u een spoedprocedure starten. U moet wel een sterke zaak hebben.

Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken

Hoe meer bewijsstukken u kunt verzamelen, hoe sterker u staat. U kunt ook eventuele getuigen vragen hun kijk op de zaak op te schrijven (getuigenverklaring). Deze bewijsstukken kunt u tijdens de procedure gebruiken om uw zaak te onderbouwen. Uw advocaat helpt u bij het verzamelen van bewijs en het kiezen van de juiste bewijsstukken.

De dagvaarding

Heeft u een helder verhaal, is er bewijs en is het duidelijk dat de tegenpartij aansprakelijk is? Dan start uw advocaat de procedure door een dagvaarding aan de veroorzaker van het ongeval te sturen. Is de veroorzaker verzekerd? Dan wordt de verzekeraar erbij betrokken. Dit gebeurt via de deurwaarder.

De rechtszitting

Mogelijk wil de aansprakelijke partij of diens verzekeraar na de dagvaarding een regeling met u treffen. Zo niet, dan volgt een rechtszitting. Omdat u de eiser bent, krijgt uw advocaat als eerste het woord om te vertellen wat u eist en waarom. Daarna mag de gedaagde (of diens advocaat) hierop reageren. De rechter stelt ook vragen om zich een beeld te vormen van de zaak.

Uitspraak (beschikking)

Wanneer de zitting is geëindigd, vertelt de rechter wanneer de uitspraak (het vonnis) zal zijn. Over het algemeen is dat binnen 6 weken na de zitting. Het vonnis krijgt uw advocaat toegestuurd. In het vonnis staat welk oordeel de rechter uitspreekt.

Rekentool kosten

Vind direct de juiste advocaat