Je wilt een eigen bedrijf starten. Naast het zoeken van klanten, adverteren en een website maken, moet je ook nadenken over de rechtsvorm van het bedrijf. Misschien is het verstandig om een bv te starten omdat je niet zeker bent of klanten warmlopen voor jouw plannen. Ook moet je er aardig wat in investeren. Hoe werkt het oprichten van een bv?

Hoe richt je een bv op?

Het oprichten van een besloten vennootschap (BV) omvat verschillende stappen. Hier is een overzicht van het algemene proces:

Besluitvorming: Neem een weloverwogen besluit om een BV op te richten. Dit omvat het bepalen van het doel van de onderneming, het vaststellen van de aandeelhoudersstructuur en het bepalen van het startkapitaal.

Statuten opstellen: Stel de statuten van de BV op. Dit zijn de officiële regels en voorschriften die de werking en structuur van de BV bepalen. De statuten moeten worden opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving van het land waarin de BV wordt opgericht. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat bij het opstellen van de statuten.

Oprichtingsakte opstellen: Stel een oprichtingsakte op. Dit is een notariële akte waarin de statuten van de BV worden vastgelegd. Een notaris is betrokken bij het opstellen en passeren van de oprichtingsakte. Dit proces verschilt per land en vereist mogelijk fysieke aanwezigheid bij de notaris.

Kapitaal inbrengen: Stort het startkapitaal van de BV op een bankrekening. Het minimale startkapitaalvereiste kan variëren per land. Zorg ervoor dat je voldoet aan de wettelijke vereisten met betrekking tot het kapitaal.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel: Registreer de BV bij de relevante Kamer van Koophandel of een vergelijkbaar register. Dit omvat het invullen van de benodigde formulieren en het verstrekken van de vereiste documenten, zoals de oprichtingsakte, statuten en informatie over de aandeelhouders en bestuurders. Hierbij moet meestal ook een inschrijvingsfee worden betaald.

Belastingregistratie: Registreer de BV bij de belastingdienst en verkrijg een fiscaal identificatienummer. Dit is nodig om aan de belastingverplichtingen te voldoen en om btw-aangiften en belastingaangiften te kunnen doen.

Bestuurders benoemen: Benoem de bestuurders en eventueel andere functionarissen van de BV, zoals de directeur(en). Zorg ervoor dat de benoemde personen voldoen aan de wettelijke vereisten en dat hun benoeming wordt vastgelegd in de statuten.

Het oprichten van een BV kan complex zijn en vereist zorgvuldige aandacht voor juridische en administratieve procedures. Het wordt sterk aanbevolen om gespecialiseerd juridisch advies in te winnen bij een advocaat of een notaris om ervoor te zorgen dat je voldoet aan alle wettelijke vereisten en om het proces soepel te laten verlopen.

 

Veelgestelde vragen

01
Wat zijn de vereisten voor bestuurders en aandeelhouders van een bv?

De vereisten voor bestuurders en aandeelhouders van een bv kunnen variëren afhankelijk van het rechtsgebied. Over het algemeen moeten bestuurders voldoen aan bepaalde criteria, zoals het hebben van de juiste juridische capaciteit en het niet hebben van strafrechtelijke veroordelingen. Aandeelhouders kunnen individuen, andere bedrijven of rechtspersonen zijn, en er kunnen regels zijn met betrekking tot het minimum- en maximumaantal aandeelhouders en de overdracht van aandelen.

02
Moet ik een accountant of notaris raadplegen bij het oprichten van een bv?

In veel rechtsgebieden is het raadplegen van een accountant of notaris verplicht bij het oprichten van een bv. Een notaris kan helpen bij het opstellen van de notariële akte van oprichting en het controleren van de wettelijke vereisten, terwijl een accountant kan adviseren over financiële en boekhoudkundige kwesties. Het is raadzaam om juridisch en financieel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je aan alle wettelijke vereisten voldoet en om een soepele oprichting van de bv te waarborgen.

03
Wat zijn de voordelen van het oprichten van een bv?

Het oprichten van een bv biedt verschillende voordelen, zoals beperkte aansprakelijkheid voor de aandeelhouders, professionele uitstraling naar klanten en zakenpartners, mogelijkheden voor groei en investeringen, fiscale voordelen, en de mogelijkheid om aandelen uit te geven en externe financiering aan te trekken. Het is raadzaam om je goed te laten informeren over de voordelen en mogelijke nadelen van het oprichten van een bv in jouw specifieke situatie en rechtsgebied.