Je wilt een eigen onderneming starten met anderen, bijvoorbeeld met een aantal voormalige studievrienden. Veel kapitaal heb je niet door een studieschuld. Je kan dan een vennootschap onder firma oprichten. Je bent dan allemaal eigenaar en er hoeft geen kapitaal te worden ingebracht. Hoe je een vennootschap onder firma opricht en wat daarbij komt kijken, staat hierna uitgelegd. Laat je door een advocaat informeren over welke afspraken jou met jouw partners maakt.

Hoe richt je een vennootschap onder firma op?

Het starten van een vennootschap onder firma (VOF) omvat verschillende stappen. Hier is een eenvoudig overzicht van het proces:

Maak afspraken: Maak schriftelijke afspraken tussen de vennoten. Hierin leg je vast hoeveel elke vennoot bijdraagt, hoe winsten en verliezen worden verdeeld, en wie welke verantwoordelijkheden heeft.

Kies een naam: Kies een unieke naam voor de VOF en controleer of deze beschikbaar is. Let op dat in sommige gevallen de namen van de vennoten in de naam moeten worden opgenomen.

Inschrijven bij de KvK: Ga naar de KvK of een vergelijkbaar register en schrijf de VOF in. Vul een formulier in met de naam van de VOF, namen en persoonlijke gegevens van de vennoten, bedrijfsactiviteiten en andere vereiste informatie.

Controleer vergunningen: Controleer of je speciale vergunningen, licenties of registraties nodig hebt voor je bedrijfsactiviteiten. Vraag advies aan de relevante autoriteiten om zeker te zijn dat je aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Registreer fiscaal: Registreer de VOF bij de belastingdienst en verkrijg een fiscaal identificatienummer. Hiermee kun je aan je belastingverplichtingen voldoen, zoals btw-aangiften en belastingaangiften.

Goede administratie: Houd een overzichtelijke administratie bij van de financiën van de VOF. Open een aparte zakelijke bankrekening en houd precies bij welke inkomsten en uitgaven er zijn. Dit is belangrijk voor je belastingverplichtingen en om de financiële gezondheid van de VOF in de gaten te houden.

Denk aan verzekeringen: Overweeg welke verzekeringen nodig zijn om de VOF en de vennoten te beschermen, zoals aansprakelijkheidsverzekeringen of verzekeringen voor bedrijfsmiddelen. Vraag advies aan een verzekeringsadviseur om de juiste verzekeringen voor jouw situatie te kiezen.

Het oprichten van een VOF kan per land en regio verschillen, dus raadpleeg de specifieke wet- en regelgeving in jouw rechtsgebied en zoek indien nodig professioneel advies bij een lokale adviseur of accountant.

Veelgestelde vragen

01
Wat zijn de aansprakelijkheden van de vennoten in een VOF?

In een VOF zijn de vennoten persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van de VOF. Dit betekent dat elke vennoot individueel aansprakelijk kan worden gesteld voor de gehele schuld van de VOF. Het is belangrijk om dit risico te begrijpen en eventueel juridisch advies in te winnen om te bepalen hoe je je aansprakelijkheid kunt beperken, bijvoorbeeld door het opstellen van een goede vennootschapsovereenkomst.

02
Wat zijn de belastingverplichtingen van een VOF?

Als een VOF moet je voldoen aan specifieke belastingverplichtingen. De VOF moet een gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting indienen waarin de inkomsten en uitgaven van de VOF worden gerapporteerd. Daarnaast zijn de vennoten individueel belastingplichtig en moeten zij inkomstenbelasting betalen over hun aandeel in de winst van de VOF. Het is raadzaam om een boekhouder of belastingadviseur te raadplegen om ervoor te zorgen dat je aan alle belastingverplichtingen voldoet.

03
Kan een vennoot uittreden of kan er een nieuwe vennoot toetreden tot een VOF?

Ja, het is mogelijk voor een vennoot om uit te treden uit een VOF of voor een nieuwe vennoot om toe te treden tot een bestaande VOF. De voorwaarden en procedures voor het uittreden of toetreden van een vennoot moeten worden vastgelegd in de vennootschapsovereenkomst. Het is raadzaam om duidelijke afspraken te maken over het proces, de eventuele financiële consequenties en de rechten en plichten van de vennoten bij uittreding of toetreding.