Je hebt een zakelijk geschil over wat je hebt afgesproken toen je jouw onderneming met een partner startte. Hierdoor kan het bedrijf niet verder groeien, maar ook is de verhouding tussen jou en jouw zakelijk partner erg verstoord geraakt. Zo erg, dat je niet weet hoe je verder moet. Over mediation heb je gehoord, maar je weet niet zeker of dat een oplossing is voor jouw zakelijke geschil. Je staat voor je gevoel lijnrecht tegenover jouw zakelijk partner. Maar je wilt  ook niet zonder hem verder met het bedrijf.

Veelgestelde vragen

01
Wat is mediation en hoe werkt het?

Mediation is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting waarbij een neutrale derde partij, de mediator, helpt bij het faciliteren van gesprekken en onderhandelingen tussen de partijen die betrokken zijn bij het geschil. De mediator helpt partijen om tot een oplossing te komen door hen te begeleiden bij het identificeren van hun belangen, het bespreken van opties en het vinden van gemeenschappelijke grond. Het doel van mediation is om een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is.

02
Wanneer is mediation geschikt voor mijn zakelijke geschil?

Mediation kan geschikt zijn voor verschillende soorten zakelijke geschillen, zoals contractgeschillen, arbeidsconflicten, geschillen tussen partners of aandeelhouders, en geschillen met leveranciers of klanten. Het is met name geschikt wanneer partijen bereid zijn om samen te werken, open te communiceren en actief deel te nemen aan het proces van conflictbemiddeling. Mediation biedt de mogelijkheid om de controle over de uitkomst van het geschil in handen te houden en kan een snellere en kosteneffectievere oplossing bieden dan een juridische procedure.

03
Hoe verloopt een typische mediationprocedure?

Hoewel de specifieke procedure kan variëren, omvat een typische mediationprocedure meestal de volgende stappen: de introductie en uitleg van het mediationproces door de mediator, het identificeren van de kwesties en belangen van elke partij, het verzamelen en uitwisselen van relevante informatie, het verkennen van mogelijke oplossingen en het onderhandelen over de voorwaarden van een overeenkomst. De mediator speelt een actieve rol bij het faciliteren van de gesprekken en het bevorderen van een constructieve dialoog tussen de partijen.

04
Is de mediationprocedure vertrouwelijk?

Ja, mediationprocedures zijn over het algemeen vertrouwelijk. Dit betekent dat alles wat tijdens de mediation wordt besproken, vertrouwelijk blijft en niet kan worden gebruikt in een latere gerechtelijke procedure. Deze vertrouwelijkheid draagt bij aan een veilige omgeving waarin partijen vrijuit kunnen spreken en creatieve oplossingen kunnen verkennen. De vertrouwelijkheid kan echter bepaalde wettelijke uitzonderingen hebben, zoals in gevallen van dreigend letsel of wanneer wettelijke rapportageverplichtingen van toepassing zijn.

05
Wat gebeurt er als we geen overeenstemming bereiken via mediation?

Als partijen er niet in slagen om tot een overeenstemming te komen via mediation, blijven andere opties voor geschillenbeslechting openstaan. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat partijen alsnog kiezen voor een gerechtelijke procedure of een andere vorm van alternatieve geschillenbeslechting, zoals arbitrage. Het niet bereiken van een overeenstemming via mediation heeft geen invloed op de rechten van de partijen om andere juridische stappen te ondernemen om het geschil op te lossen.