Jarenlang heb je zelf jouw bedrijf gerund. Dat ging erg goed. Maar sinds een aantal jaren komen er steeds minder orders binnen. Een jaar geleden sprak je met een bevriend ondernemer die een bedrijf heeft in dezelfde sector over de tegenvallende economie. Je opperde dat je wellicht samen verder kunt gaan om een completer product te bieden en zo meer klanten binnen te halen. Dat plan wordt steeds serieuzer en je zoekt nu informatie over een fusie of eventueel een overname. Voor advies op maat, kan je het beste contact opnemen met een advocaat.

Hoe werkt een fusie of overname?

Een fusie of overname is een proces waarbij twee bedrijven samenkomen om een nieuwe entiteit te vormen of waarbij het ene bedrijf het andere bedrijf overneemt. Hier is een algemene beschrijving van hoe een fusie of overname kan werken:

Strategische planning: De betrokken bedrijven voeren strategische planning uit om te bepalen waarom ze willen fuseren of een overname willen doen. Dit omvat het identificeren van synergieën, het vergroten van marktaandeel, het betreden van nieuwe markten of het versterken van concurrentievoordelen.

Onderzoek en selectie: Het overnemende bedrijf voert onderzoek uit om potentiële doelbedrijven te identificeren die passen bij hun strategische doelstellingen. Hierbij wordt gekeken naar factoren zoals financiële gezondheid, marktpositie, activa, technologie, klantenbestand en personeel.

Onderhandelingen: Na het selecteren van een geschikt doelbedrijf beginnen de onderhandelingen. Dit omvat het bepalen van de verkoopprijs en de voorwaarden van de transactie, zoals de betalingsstructuur, eventuele aanvullende garanties of afspraken, en mogelijke aanpassingen aan de bedrijfsstructuur.

Due diligence: Het overnemende bedrijf voert een uitgebreid due diligence-onderzoek uit op het doelbedrijf. Dit houdt in dat alle relevante informatie over het doelbedrijf wordt geanalyseerd, zoals financiële gegevens, juridische documentatie, contracten, eigendomsrechten, personeelsgegevens en andere belangrijke informatie. Het doel hiervan is om eventuele risico’s, verplichtingen of belemmeringen voor de transactie te identificeren.

Definitieve overeenkomst: Na succesvolle onderhandelingen en due diligence wordt een definitieve overeenkomst opgesteld. Deze overeenkomst bevat de details van de transactie, zoals de aankoopprijs, betalingsvoorwaarden, garanties, voorwaarden voor de overdracht van activa of aandelen, en andere relevante bepalingen. Juridische en fiscale adviseurs worden vaak ingeschakeld om de overeenkomst op te stellen of te beoordelen.

Goedkeuringen en afronding: De fusie of overname vereist vaak goedkeuring van verschillende partijen, zoals aandeelhouders, bestuursorganen, mededingingsautoriteiten en mogelijk andere relevante instanties. Zodra alle vereiste goedkeuringen zijn verkregen, kan de transactie worden afgerond. Dit omvat de feitelijke overdracht van activa, aandelen of bedrijfscontrole, betaling van de koopprijs en het voltooien van alle wettelijke en administratieve procedures.

Het proces van een fusie of overname kan complex zijn. Het is raadzaam om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Veelgestelde vragen

01
Wat is het verschil tussen een fusie en een bedrijfsovername?

Een fusie en een bedrijfsovername zijn beide vormen van zakelijke transacties waarbij twee of meer bedrijven betrokken zijn, maar ze verschillen op basis van de structuur en de juridische implicaties. Een fusie vindt plaats wanneer twee of meer bedrijven samengaan en een nieuw gecombineerd bedrijf vormen. Een bedrijfsovername daarentegen vindt plaats wanneer één bedrijf een ander bedrijf volledig verwerft en controle verkrijgt over de activa en activiteiten ervan.

02
Hoe bepaal ik de waarde van een bedrijf tijdens een fusie of overname?

Het bepalen van de waarde van een bedrijf tijdens een fusie of overname is een complex proces dat vaak wordt uitgevoerd door financiële experts. Verschillende methoden kunnen worden gebruikt, zoals het berekenen van de intrinsieke waarde, het uitvoeren van een gedetailleerde financiële analyse, het vergelijken van vergelijkbare transacties in de branche en het evalueren van toekomstige groeipotentieel. Het is raadzaam om een professionele bedrijfswaardering uit te laten voeren om de juiste waarde te bepalen.

03
Welke juridische en regelgevende aspecten zijn van belang bij fusies en overnames?

Fusies en overnames kunnen gepaard gaan met complexe juridische en regelgevende aspecten. Dit omvat onder andere het voldoen aan mededingingswetgeving, het naleven van effectenwetgeving, het verkrijgen van goedkeuringen van regelgevende instanties indien nodig, en het opstellen van juridisch bindende overeenkomsten die de belangen van alle betrokken partijen beschermen. Het is essentieel om juridisch advies in te winnen en samen te werken met deskundigen op het gebied van fusies en overnames om aan alle wettelijke vereisten te voldoen.

04
Hoe zorg ik voor een succesvolle integratie na een fusie of overname?

Het succesvol integreren van bedrijven na een fusie of overname is van cruciaal belang. Dit omvat het ontwikkelen van een gedetailleerd integratieplan, het identificeren van synergieën en efficiëntieverbeteringen, het communiceren met medewerkers en belanghebbenden, het harmoniseren van bedrijfsculturen en het zorgvuldig beheren van veranderingen. Het is belangrijk om een zorgvuldige planning en uitvoering te hebben om een soepele en succesvolle integratie te waarborgen.