Bezwaarschrift UWV

Je bent afhankelijk van een UWV-uitkering omdat je ziek, arbeidsongeschikt of werkloos bent. Als het UWV besluit om geen uitkering meer te geven of je aanvraag weigert, krijg je geldproblemen.

Het is dus belangrijk dat je snel bezwaar maakt tegen de beslissing van het UWV. Let op dat je op tijd bezwaar maakt. Vaak moet dat binnen 6 weken na het besluit!

In deze blog lees je meer over bezwaar maken tegen een besluit van het UWV.

De meest voorkomende UWV-uitkeringen

 • Ziektewet (ZW)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Toeslagenwet (TW)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

Hoe werkt een bezwaarschrift indienen bij het UWV?

1. Je ontvangt een brief van UWV

Als je geen uitkering meer krijgt van het UWV, krijg je daar een brief over thuisgestuurd. In de brief wordt ook uitgelegd wat de reden is voor dit besluit. Je hebt daarna maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken.

2. Maak bezwaar tegen de beslissing

De kans is groot dat je het niet eens bent met de beslissing van het UWV. Neem direct contact op met onze Juridische Klantadviseurs. Zij brengen je snel in contact met een gespecialiseerde advocaat die namens jou bezwaar maakt. Wacht niet te lang, want je hebt maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken.

3. De hoorzitting

Een ‘hoorzitting’ is eigenlijk gewoon een gesprek met een UWV-medewerker over je bezwaarschrift. Het is niet zo formeel als het klinkt. Je advocaat gaat met je mee om je belangen te verdedigen. Ook mag je getuigen en/of deskundigen meenemen.

4. Beslissing op je bezwaar

Binnen 13 weken nadat je bezwaarschrift is ontvangen, neemt UWV een beslissing. Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kun je binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Je advocaat helpt je hiermee.

Hoe schrijf je een bezwaarschrift?

Je kunt op twee manieren een bezwaarschrift schrijven en indienen. Op de website van UWV staan formulieren die je kunt gebruiken. Daar vind je ook een voorbeeld van een bezwaarschrift. Veel mensen roepen de hulp in van een advocaat voor hulp bij het maken van bezwaar.

Hoe ziet een bezwaarschrift eruit?

Er zijn meerdere onderdelen die in het bezwaarschrift moeten staan, zoals:

 • Je naam
 • Je adres
 • De datum van het opstellen/versturen van het bezwaarschrift
 • Uitleg van het besluit waartegen je bezwaar maakt
 • Redenen waarom je het niet eens bent met het besluit
 • Je handtekening

Het is verstandig om een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat in te schakelen voor het opstellen van het bezwaarschrift. Deze heeft de vereiste juridische kennis. Zo weet je zeker dat je niks vergeet op te schrijven.

Stuur bewijzen naar UWV

Heb je bewijzen die je bezwaarschrift kracht bijzetten? Stuur dan kopieën daarvan mee. Zijn er gezondheidsredenen voor je bezwaar? Stuur hiervan ook bewijsstukken mee.

Wees duidelijk dat het om een bezwaarschrift gaat

Om te voorkomen dat je bezwaarschrift als ‘gewone’ post op de grote stapel terechtkomt, moet je duidelijk zijn dat het om een bezwaarschrift gaat. Schrijf daarom groot op de envelop en bovenaan de brief: BEZWAARSCHRIFT! Als je de brief persoonlijk bij UWV afgeeft, weet je natuurlijk helemaal zeker dat deze aankomt. Vraag een bewijs dat je de brief heeft ingeleverd.

Heb je meer tijd nodig?

Als je langer tijd nodig hebt, laat je UWV dat weten door een ‘voorlopig bezwaarschrift’ te sturen. Dit moet wel binnen de bezwaartermijn die UWV je hebt gegeven. Vaak is dat 6 weken.

Je hoeft in een voorlopig bezwaarschrift nog niet te vertellen waarom je bezwaar maakt. Meestal krijg je 4 weken extra de tijd om het officiële bezwaarschrift te schrijven en te versturen.

Bezwaarschrift te laat ingediend

Als je bezwaarschrift te laat is ingediend, verklaart SVB je bezwaar als ‘niet ontvankelijk’. Het wordt dan niet in behandeling genomen. Het uitkeringsbesluit is dan wel definitief!

Onkostenvergoeding bij een fout van UWV

Het kan zijn dat je kosten heeft moeten maken voor je bezwaar, bijvoorbeeld kosten voor professionele rechtsbijstand, uittreksels en reiskosten. Die worden vergoed als UWV een fout heeft gemaakt en een nieuwe beslissing neemt. Om een vergoeding te krijgen, meldt je advocaat dit in je bezwaarschrift of tijdens de bezwaarprocedure.

Conclusie

Wanneer geconfronteerd wordt met een weigering of stopzetting van je UWV-uitkering, is het van essentieel belang snel bezwaar te maken. Binnen zes weken na het besluit dien je bezwaar in te dienen.

Het is noodzaak om op tijd en grondig bewijsmateriaal te verstrekken. Daarnaast is het belangrijk om een gespecialiseerde arbeidsrecht in te schakelen bij het opstellen van je bezwaarschrift.

Neem contact met ons op! Onze juridische medewerkers brengen je graag in contact met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat.

Veelgestelde vragen

01
Wat is het UWV?

Het UWV is een Nederlandse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van werknemersverzekeringen, zoals de WW (Werkloosheidswet) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

02
Waarom zou ik een bezwaarschrift bij het UWV indienen?

U kunt een bezwaarschrift bij het UWV indienen als u het niet eens bent met een beslissing van het UWV, zoals het afwijzen van een uitkeringsaanvraag of het vaststellen van een te laag percentage arbeidsongeschiktheid.

03
Hoe dien ik een bezwaarschrift bij het UWV in?

Een bezwaarschrift bij het UWV dient schriftelijk te worden ingediend. U vermeldt duidelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt en motiveert uw argumenten waarom u het niet eens bent met het genomen besluit.

04
Wat gebeurt er na het indienen van een bezwaarschrift bij het UWV?

Na ontvangst van uw bezwaarschrift zal het UWV uw bezwaren beoordelen en een heroverweging van het besluit uitvoeren. Soms wordt er een hoorzitting georganiseerd waar u uw bezwaren mondeling kunt toelichten.

05
Wat zijn de termijnen voor het indienen van een bezwaarschrift bij het UWV?

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bij het UWV bedraagt zes weken na de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt. Het is belangrijk om de termijn te respecteren om ontvankelijk te zijn.