Je bent afhankelijk van een UWV-uitkering omdat je ziek, arbeidsongeschikt of werkloos bent. Als UWV dan besluit om je geen uitkering meer te geven of je aanvraag te weigeren, komt je in financiële problemen. Het is dus belangrijk dat je snel bezwaar maakt tegen de beslissing van het UWV. Let op dat je op tijd bezwaar maakt. Vaak moet dat binnen 6 weken na het besluit!

Meest voorkomende UWV-uitkeringen: Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW), Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Toeslagenwet (TW), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wajong).

Hoe werkt een bezwaarschrift UWV?

1. Je krijgt een brief van UWV

Als je geen uitkering (meer) krijgt van het UWV staat dat in een brief die je thuisgestuurd krijgt. In de brief wordt ook uitgelegd wat de reden is voor dit besluit. Je hebt daarna maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken.

2. Maak bezwaar tegen de beslissing

De kans is groot dat je het niet eens bent met de beslissing van het UWV. Neem direct contact op met onze intakebalie. Zij brengen je snel in contact met een gespecialiseerde advocaat die namens je bezwaar maakt. Wacht niet te lang, want je hebt maximaal 6 weken de tijd om bezwaar te maken.

3. Persoonlijk gesprek (hoorzitting)

‘Hoorzitting’ klinkt nogal formeel, maar het is niets meer dan een persoonlijk gesprek met een medewerker van UWV waarbij over je bezwaarschrift wordt gepraat. Je advocaat gaat met je mee om je belangen te verdedigen. Ook mag je getuigen en/of deskundigen meenemen.

4. Beslissing op je bezwaar

Binnen 13 weken nadat je bezwaarschrift is ontvangen, neemt UWV een beslissing. Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kun je binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Je advocaat helpt je hiermee.

Wat kost een SVB bezwaarschrift?

Kosten advocaat

Je maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt je griffierechten. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als je in aanmerking komt voor subsidie.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of je in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Hoe schrijf je een bezwaarschrift?

Je kunt op 2 manieren een bezwaarschrift schrijven en indienen. Op de website van SVB staan formulieren die je kunt gebruiken. Daar vind je ook een voorbeeld van een bezwaarschrift. Veel mensen roepen de hulp in van een advocaat voor hulp bij het maken van bezwaar.

Stuur bewijzen naar UWV

Heb je bewijzen die je bezwaarschrift kracht bijzetten? Stuur dan kopieën daarvan mee. Zijn er gezondheidsredenen voor je bezwaar? Stuur hiervan ook bewijsstukken mee.

Wees duidelijk dat het om een bezwaarschrift gaat

Om te voorkomen dat je bezwaarschrift als ‘gewone’ post op de grote stapel terechtkomt, moet je duidelijk zijn dat het om een bezwaarschrift gaat. Schrijf daarom groot op de envelop en bovenaan de brief: BEZWAARSCHRIFT! Als je de brief persoonlijk bij UWV afgeeft, weet je natuurlijk helemaal zeker dat deze aankomt. Vraag een bewijs dat je de brief heeft ingeleverd.

Heb je meer tijd nodig?

Als je langer tijd nodig hebt, laat je UWV dat weten door een ‘voorlopig bezwaarschrift’ te sturen. Dit moet wel binnen de bezwaartermijn die UWV je hebt gegeven. Vaak is dat 6 weken. Je hoeft in een voorlopig bezwaarschrift nog niet te vertellen waarom je bezwaar maakt. Meestal krijg je 4 weken extra de tijd om het officiële bezwaarschrift te schrijven en te versturen.

Bezwaarschrift te laat ingediend

Als je bezwaarschrift te laat is ingediend, verklaart SVB je bezwaar als ‘niet ontvankelijk’. Het wordt dan niet in behandeling genomen. Het uitkeringsbesluit is dan wel definitief!

Onkostenvergoeding bij een fout van UWV

Het kan zijn dat je kosten heeft moeten maken voor je bezwaar, bijvoorbeeld kosten voor professionele rechtsbijstand, uittreksels en reiskosten. Die worden vergoed als UWV een fout heeft gemaakt en een nieuwe beslissing neemt. Als je een onkostenvergoeding wilt ontvangen, geeft je advocaat dit aan in je bezwaarschrift of in de loop van de bezwaarprocedure.

 

 

 

Veelgestelde vragen

01
Wat is het UWV?

Het UWV is een Nederlandse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van werknemersverzekeringen, zoals de WW (Werkloosheidswet) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

02
Waarom zou ik een bezwaarschrift bij het UWV indienen?

U kunt een bezwaarschrift bij het UWV indienen als u het niet eens bent met een beslissing van het UWV, zoals het afwijzen van een uitkeringsaanvraag of het vaststellen van een te laag percentage arbeidsongeschiktheid.

03
Hoe dien ik een bezwaarschrift bij het UWV in?

Een bezwaarschrift bij het UWV dient schriftelijk te worden ingediend. U vermeldt duidelijk tegen welk besluit u bezwaar maakt en motiveert uw argumenten waarom u het niet eens bent met het genomen besluit.

04
Wat gebeurt er na het indienen van een bezwaarschrift bij het UWV?

Na ontvangst van uw bezwaarschrift zal het UWV uw bezwaren beoordelen en een heroverweging van het besluit uitvoeren. Soms wordt er een hoorzitting georganiseerd waar u uw bezwaren mondeling kunt toelichten.

05
Wat zijn de termijnen voor het indienen van een bezwaarschrift bij het UWV?

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bij het UWV bedraagt zes weken na de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt. Het is belangrijk om de termijn te respecteren om ontvankelijk te zijn.