Achterstallig onderhoud, we hebben er allemaal weleens van gehoord, maar wat betekent het eigenlijk? Het gebeurt niet alleen in een ongeordende tuin of een kapotte deur.

Het is de taak van de verhuurder om de woning in goede staat te houden. Dit omvat het repareren van problemen in huis, zoals lekkages, kapotte ramen en deuren, en houtrot.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud. Een kraanleertje vervangen of een verstopping verhelpen bijvoorbeeld. Dit moet je zelf regelen en betalen. Voor groot onderhoud neem je eerst contact op met de verhuurder.

Maar wat als je er niet samen uitkomt? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt tijdelijk de huur niet betalen of huurverlaging aanvragen.

Als je een sociale woning huurt, ga je naar de huurcommissie. Huur je in de vrije sector? Dan zal je meestal naar de rechter moeten.

In deze blog gaan we dieper in op achterstallig onderhoud en de gevolgen ervan op verschillende gebieden.

Wat is achterstallig onderhoud?

Definitie en omvang

Wat valt eigenlijk onder groot onderhoud? Achterstallig onderhoud is wanneer het nodige onderhoud aan onze huizen, spullen of infrastructuur niet is gedaan. Het kan variëren van die vervelende lekkage die je al maanden negeert tot de slechte staat van je woning.

Laten we eens kijken naar de verschillende gebieden waarin achterstallig onderhoud zich voordoet. In huis kan het gaan om kapotte dakpannen die vooruit worden geschoven. een verstopte goot die genegeerd wordt of zelfs de kraan die al maanden drupt. Het lijken kleine dingen, maar samen kan het een grote impact hebben op je leefomgeving.

Wat kan je doen tegen achterstallig onderhoud?

Vertel de verhuurder om welke gebreken het gaat

Is de verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud? Dan is het verstandig om de verhuurder te informeren.

Meld slecht onderhoud eerst. Dat kan met een telefoontje of mailtje. Als dat niet helpt, stuur je een brief (Melding gebreken aan woning) naar de verhuurder.

Schakel een huurrecht-advocaat in

Je hebt alles geprobeerd, maar je verhuurder weigert de gebreken te verhelpen. Of hij reageert helemaal niet.

Huur je in de sociale sector? Dan kun je proberen om de huurcommissie in te schakelen.

Huur je in de vrije sector, dan moet je direct naar de rechter. Je kunt de rechter vragen of je tijdelijk minder huur mag betalen. Dit moet je wel doen binnen een halfjaar na je eerste klachtenbrief.

Is de rechter het met je eens? Dan betaal je tijdelijk minder of geen huur tot het onderhoud wel is uitgevoerd. Je huurrecht-advocaat via Juridisch.nl helpt je hierbij.

Ernstige gebreken? Vraag de gemeente om actie te ondernemen.

Bij ernstige gebreken aan de woning kun je de gemeente vragen om actie te ondernemen. Dat kan alleen als de gebreken in strijd zijn met het Bouwbesluit van de gemeente. Het moet dus wel ernstig zijn. De gemeente schrijft de verhuurder dan aan om de gebreken te verhelpen.

Naar de huurcommissie of de rechter?

Huur je een sociale huurwoning (huur tot € 711,-) dan gaat je eerst naar de huurcommissie. Huur je een vrijesectorwoning (huur vanaf € 711,-), dan gaat je direct naar de rechter.

Wat kost achterstallig onderhoud?

Kosten advocaat

Je maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt je griffierecht. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als je in aanmerking komt voor subsidie.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of je in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Conclusie

Deze blog heeft dieper ingezoomd op de betekenis en omvang van achterstallig onderhoud, waarbij duidelijk wordt dat het uitstellen of vergeten van noodzakelijk onderhoud een aanzienlijke impact kan hebben op je woning.

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van een woning ligt in eerste instantie bij de verhuurder, maar wanneer deze niet tot een oplossing komt, worden verschillende stappen aanbevolen. Van het informeren van de verhuurder over gebreken tot het inschakelen van juridische hulp, zoals een huurrecht-advocaat. Voor ernstige gebreken is het zelfs mogelijk om de gemeente om actie te vragen, op voorwaarde dat deze in strijd zijn met het Bouwbesluit.

 

Veelgestelde vragen

01
Wat wordt beschouwd als achterstallig onderhoud?

Achterstallig onderhoud verwijst naar het uitstellen of niet uitvoeren van noodzakelijke reparaties, renovaties of onderhoudswerkzaamheden aan een woning of gebouw, wat kan leiden tot verslechtering en problemen.

02
Wie is verantwoordelijk voor het achterstallig onderhoud van een woning of pand?

In veel gevallen is de eigenaar van het pand verantwoordelijk voor het onderhoud. Als het gaat om huurwoningen, kan de verantwoordelijkheid afhangen van het huurcontract en de lokale wetgeving.

03
Wat zijn de gevolgen van achterstallig onderhoud?

Achterstallig onderhoud kan leiden tot verslechterde leefomstandigheden, verminderde waarde van het pand, gezondheidsrisico’s en wettelijke geschillen tussen huurders en verhuurders of eigenaars en aannemers.

04
Wat moet ik doen als ik te maken heb met achterstallig onderhoud in mijn huurwoning?

Als huurder moet u de verhuurder op de hoogte stellen van de problemen en hen een redelijke termijn geven om het onderhoud uit te voeren. Als de verhuurder niet reageert, kunt u juridische stappen overwegen.

05
Hoe kan ik achterstallig onderhoud voorkomen?

Regelmatig onderhoud en inspecties kunnen helpen om kleine problemen vroegtijdig aan te pakken voordat ze ernstig worden. Eigenaars en verhuurders moeten aandacht besteden aan het onderhoud van hun panden om achterstallige problemen te voorkomen.