Wat is de reden?

De verhuurder kan om verschillende redenen de huur opzeggen. Omdat u de huur niet betaalt of omdat u ernstige overlast veroorzaakt. Of omdat de verhuurder de woning dringend voor eigen gebruik nodig heeft. Ook als hij de woning wil aanpassen aan het bestemmingsplan, kan hij u de huur opzeggen.

Protesteer tegen de huuropzegging

Als u het niet eens bent met de beëindiging van het huurcontract kunt u daartegen protesteren. U laat de verhuurder weten dat u beroep doet op huurbescherming. Dit moet u schriftelijk doen met een aangetekende brief: (voorbeeldbrief protest huuropzegging). U kunt ook niets doen. Dan moet de verhuurder naar de rechter om het huurcontract te beëindigen, behalve natuurlijk als u akkoord gaat met de huuropzegging.

U kunt niet direct uw huis uitgezet worden

De wettelijke minimale opzegtermijn is drie maanden. Hoe langer u heeft gehuurd, des te langer is de opzegtermijn. Voor ieder jaar dat u het huis heeft gehuurd komt er 1 maand bij, tot maximaal 6 maanden. Wat er ook in het huurcontract staat, de wettelijke opzegtermijn geldt.

Vraag een huurrecht-advocaat om hulp

In veel huurzaken komt helaas de rechter eraan te pas. En er zijn vele verschillende regels. Een huurrecht-advocaat kent die regels, én de rechten en plichten van huurder en verhuurder. Juridisch.nl koppelt u snel aan een geschikte advocaat die u kan bijstaan.

De rechter beslist uiteindelijk of de huur eindigt

De verhuurder vraagt de rechter toestemming om de huur te mogen stoppen. Daar is wel een goede reden voor nodig. Als u de huur al een paar maanden niet betaald heeft, is de zaak duidelijk. Maar de verhuurder kan ook zeggen dat hij de woning nodig heeft voor zichzelf. ‘Dringend eigen gebruik’ heet dat. De rechter doet dan een uitspraak. Met een huurrecht-advocaat kunt u zich dan het beste verweren tegen beëindiging van de huur. Bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u in hoger beroep. Meestal wordt de uitspraak van de rechter (het vonnis) ‘uitvoerbaar bij voorraad verklaard’. Dat wil zeggen dat de verhuurder u toch het huis uit mag zetten, ook al gaat u in hoger beroep. Bespreek dit met uw huurrecht-advocaat.

Kosten advocaat

U maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als u in aanmerking komt voor subsidie.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Bijvoorbeeld als u gaat scheiden. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente. Gemiddeld kosten uittreksels 10 - 15 euro per stuk. De kosten verschillen per gemeente.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld uit het handelsregister of andere openbare registers.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of u in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Rekentool kosten

Vind direct de juiste advocaat