Wonen in een huurhuis heeft voordelen. Je kunt verhuizen wanneer je wilt en het groot onderhoud wordt door de verhuurder gedaan. Als huurder ben je bij wet beschermd tegen willekeur van de verhuurder. Hij kan bijvoorbeeld het huurcontract niet zomaar eenzijdig opzeggen. Huurt je in de sociale sector, dan gelden er andere regels dan wanneer je in de vrije sector huurt. Maar hoe zit het als je voor bepaalde tijd huurt? Of als je huurt op basis van de Leegstandwet? Elke situatie heeft eigen regels. Een gespecialiseerde advocaat kent ze allemaal. Een goede huurrecht-advocaat vind je op Juridisch.nl.

Hoe werkt huurbeëindiging?

1. Wat is de reden?

De verhuurder kan om verschillende redenen de huur opzeggen. Omdat je de huur niet betaalt of omdat je ernstige overlast veroorzaakt. Of omdat de verhuurder de woning dringend voor eigen gebruik nodig heeft. Ook als hij de woning wil aanpassen aan het bestemmingsplan, kan hij je de huur opzeggen.

2. Protesteer tegen de huuropzegging

Als je het niet eens bent met de beëindiging van het huurcontract  kun je  daartegen protesteren. Je laat de verhuurder weten dat je beroep doet op huurbescherming. Dit moet je schriftelijk doen met een aangetekende brief: (voorbeeldbrief protest huuropzegging). Je kunt ook niets doen. Dan moet de verhuurder naar de rechter om het huurcontract te beëindigen, behalve natuurlijk als je akkoord gaat met de huuropzegging.

3. Je kunt niet direct je huis uitgezet worden

De wettelijke minimum opzegtermijn is drie maanden. Hoe langer je heeft gehuurd, des te langer is de opzegtermijn. Voor ieder jaar dat je het huis heeft gehuurd, komt er 1 maand bij, tot maximaal 6 maanden. Wat er ook in het huurcontract staat, de wettelijke opzegtermijn geldt.

4. Vraag een huurrecht-advocaat om hulp

In veel huurzaken komt helaas de rechter eraan te pas. En er zijn vele verschillende regels. Een huurrecht-advocaat kent die regels, én de rechten en plichten van huurder en verhuurder. Juridisch.nl koppelt je snel aan een geschikte advocaat die je kan bijstaan.

5. De rechter beslist uiteindelijk of de huur eindigt

De verhuurder vraagt de rechter toestemming om de huur te mogen stoppen. Daar is wel een goede reden voor nodig. Als je de huur al een paar maanden niet betaald heeft, is de zaak duidelijk. Maar de verhuurder kan ook zeggen dat hij de woning nodig heeft voor zichzelf. ‘Dringend eigen gebruik’ heet dat. De rechter doet dan een uitspraak. Met een huurrecht-advocaat  kun je  zich dan het beste verweren tegen beëindiging van de huur. Ben je het niet eens met de uitspraak? Dan  kun je  in hoger beroep. Meestal wordt de uitspraak van de rechter (het vonnis) ‘uitvoerbaar bij voorraad verklaard’. Dat wil zeggen dat de verhuurder je toch het huis uit mag zetten, ook al gaat je in hoger beroep. Bespreek dit met je huurrecht-advocaat.

Wat kost achterstallig onderhoud?

Kosten advocaat

Je maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt je griffierechten. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als je in aanmerking komt voor subsidie.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Bijvoorbeeld als je gaat scheiden. Hierbij  kun je  denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente. Gemiddeld kosten uittreksels 10 – 15 euro per stuk. De kosten verschillen per gemeente.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld uit het handelsregister of andere openbare registers.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of je in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Wanneer kan de huur worden opgezegd?

Je gedraagt zich niet als goede huurder

Je bent geen goede huurder als je de huur niet betaalt of als je ernstige overlast veroorzaakt. Meestal vraagt de verhuurder je dan om zelf de huur op te zeggen. Doe dat niet! De verhuurder moet de rechter vragen het huurcontract te beëindigen. Totdat de rechter heeft beslist,  kun je  altijd in je woning blijven.

De verhuurder wil de woning voor eigen gebruik

De verhuurder kan je huur opzeggen als hij de woning nodig heeft voor eigen gebruik. Dan hebben we het niet over onderdak voor de kinderen, andere familieleden of kennissen. Wat is wel een goede reden? Een noodzakelijke renovatie van de woning bijvoorbeeld. Of de eigenaar wil de woning beschikbaar maken voor verhuur aan studenten. De rechter beslist of – en binnen welke termijn – de huur opgezegd mag worden. Daarnaast kan de rechter je een vergoeding van de verhuiskosten toewijzen.

De verhuurder wil de woning aanpassen aan het bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat wat de gemeente met een gebied, wijk of straat wil. Hoe hoog mogen de gebouwen worden? Waar komen winkels, horeca en bedrijven? Als de gemeente het bestemmingsplan verandert en de verhuurder moet je huurwoning daaraan aanpassen, kan de huur opgezegd worden. Bestemmingsplannen  kun je  bekijken bij de gemeente. Je hoeft een nieuw huurcontract niet zomaar te accepteren, ook niet als het redelijk is. Overleg altijd eerst met een huurrecht-advocaat voor je ermee instemt.

Je bent niet blij met het nieuwe huurcontract

De verhuurder kan je een nieuw huurcontract aanbieden na een verbouwing. Je kunt daar nee tegen zeggen. Als de verhuurder je vervolgens de huur opzegt, is dat vaak omdat je geen toestemming geeft voor de renovatie. Het kan ook zijn dat de huurprijs van je sociale woning wordt verhoogd en boven de maximaal redelijke huurprijs uitkomt. Je kunt dan naar de huurcommissie stappen en huurverlaging vragen. Sociale woningen hebben een maximale huurprijs van € 711,-. Bij huurprijzen van boven de € 711,- spreken we van “vrije sector” huur. Binnen de “vrije sector” zijn de huurprijzen vrij en mag de verhuurder vrij bepalen wat de huurprijs is.

Bij verkoop kan de huur niet opgezegd worden

De verhuurder besluit om je huurwoning te verkopen. Voor je maakt dat niet uit: hij kan je de huur niet opzeggen. De nieuwe eigenaar neemt je huurcontract over. Pas na drie jaar kan de nieuwe eigenaar een procedure bij de rechtbank starten wegens dringend eigen gebruik. De rechter zal goed kijken naar je belangen en die van de verhuurder voordat hij uitspraak doet.

 

Veelgestelde vragen

01
Kan een huurovereenkomst vroegtijdig worden beëindigd?

Ja, soms kan een huurovereenkomst vroegtijdig worden beëindigd met instemming van beide partijen of om specifieke redenen, zoals overmacht of persoonlijke noodsituaties.

02
Heb ik als huurder rechten bij een huurbeëindiging door de verhuurder?

a, als huurder heeft u bepaalde rechten bij een huurbeëindiging, zoals recht op een redelijke opzegtermijn, recht op verhuiskostenvergoeding in sommige gevallen, en het recht om bezwaar te maken tegen de beëindiging als de reden ongeldig is.

03
Kan ik als huurder juridische stappen ondernemen tegen de huurbeëindiging door de verhuurder?

Ja, als u het niet eens bent met de huurbeëindiging of als u vindt dat de verhuurder niet volgens de juiste procedures handelt, kunt u juridisch advies inwinnen en eventueel bezwaar maken bij de rechtbank.