Huur je tijdelijk een woning? Ook dan heb je vaak huurbescherming. De begindatum van de huur is van belang, want sinds 1 juli 2016 zijn de regels veranderd. Huurcontracten vóór die datum stoppen niet automatisch na de huurperiode. Contracten die na 1 juli 2016 zijn afgesloten stoppen wel automatisch. Als de verhuurder de huur opzegt, of als ernstige gebreken aan de woning niet opgelost worden, heb je in sommige gevallen recht op huurbescherming. Goed juridisch advies is belangrijk om je situatie in te schatten.

Hoe werkt huurbescherming bij tijdelijke huur?

1. Je hebt het huurcontract afgesloten voor 1 juli 2016

Een tijdelijke huurovereenkomst vóór 1 juli 2016 eindigt niet automatisch. Na de afgesproken huurperiode loopt de huurovereenkomst gewoon door. Ook wanneer de verhuurder de huur opzegt hoef je de woning niet te verlaten. Tenminste, zolang je aan je verplichtingen voldoet. Een uitzondering is als in het huurcontract staat dat het huis na de huurperiode ontruimd moet worden. In dat geval mag de huur wel opgezegd worden. Dit wordt ‘diplomatenclausule’ of ‘ontruimingsbeding’ genoemd.

2. Je hebt het huurcontract afgesloten na 1 juli 2016

Een tijdelijke huurovereenkomst na 1 juli 2016 eindigt wel automatisch na de afgesproken periode. Met ‘tijdelijk’ wordt bedoeld een contract voor maximaal 2 jaar, als het gaat om een zelfstandige woonruimte (flat, huis, appartement). Bij een niet-zelfstandige woonruimte (kamer) gaat het om een contract voor maximaal 5 jaar. Bij een tijdelijk huurcontract mag de verhuurder de huurovereenkomst niet tussentijds beëindigen. Aan de andere kant kun je je wel tussentijds opzeggen. Is de verhuurder niet van plan je huurcontract te verlengen? Dan moet hij je dat schriftelijk laten weten, maximaal drie maanden voor het eind van de huurperiode.

3. Ik huur op basis van de Leegstandswet

Hoe zit het als je een woning huurt op basis van de Leegstandswet? Denk aan een sloopwoning, een te koop staande woning of een leegstaand gebouw. Ook dan kun je in bepaalde gevallen een beroep doen op huurbescherming. Het moet wel duidelijk zijn dat het om de Leegstandwet gaat en dat de verhuurder hier een vergunning voor heeft. In het huurcontract moet glashelder staan dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet. Is er een vergunning en hoelang is deze geldig? Dat moet ook in het contract staan. Als het contract niet duidelijk is over deze zaken, kun je een beroep doen op huurbescherming.

4. Ik huur een kamer bij een hospita

Weer andere regels gelden voor het huren van een onzelfstandige woonruimte zoals een kamer. Woont de verhuurder in hetzelfde pand, dan heb je de eerste 9 maanden geen huurbescherming. De hospita kan zonder reden de huur opzeggen. Maar er is wel een opzegtermijn van 3 maanden. Ook na de eerste 9 maanden is huurbescherming beperkt.

5. Neem contact met ons op als je twijfelt

Met al die verschillende regels is het best lastig om erachter te komen of je huurbescherming hebt. Gelukkig hoeft je dat niet allemaal zelf uit te zoeken. Wij brengen je in contact met een geschikte huurrecht-advocaat. Hij/zij kan je helpen met schriftelijke protesten en andere correspondentie, en je wordt ondersteund bij een eventuele rechtszaak.

Wat kost achterstallig onderhoud?

Kosten advocaat

Je maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt je griffierechten. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als je in aanmerking komt voor subsidie.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of je in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

 

Veelgestelde vragen

01
Geniet ik als huurder van huurbescherming bij een tijdelijke huurovereenkomst?

Ja, huurders genieten ook bij een tijdelijke huurovereenkomst van bepaalde huurbeschermingsregels, maar deze kunnen verschillen afhankelijk van het type tijdelijke huurovereenkomst.

02
Kan een verhuurder een tijdelijke huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen?

Ja, een verhuurder kan een tijdelijke huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen, maar dit kan alleen onder strikte voorwaarden en in overeenstemming met de bepalingen in de huurovereenkomst.

03
Wat zijn mijn rechten als huurder bij een tijdelijke huurovereenkomst?

Als huurder hebt u recht op bewoning volgens de voorwaarden van de tijdelijke huurovereenkomst. U heeft recht op een leefbare woonsituatie en de verhuurder moet zich houden aan de regels inzake huurprijsbescherming en onderhoud.

04
Hoe kan ik mijn rechten als huurder bij een tijdelijke huurovereenkomst beschermen?

Om uw rechten te beschermen, is het belangrijk om de huurovereenkomst goed te lezen en eventuele vragen te stellen voordat u tekent. Als er geschillen ontstaan, kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket of een juridisch adviseur inschakelen om uw zaak te bespreken en u te laten adviseren over de beste stappen om te nemen.

05
Kan ik als huurder bezwaar maken als mijn verzoek tot huurverlaging wordt afgewezen?

Ja, als uw verzoek tot huurverlaging wordt afgewezen en u van mening bent dat u wel recht heeft op huurverlaging, kunt u bezwaar maken bij de verhuurder of woningcorporatie en eventueel juridisch advies inwinnen om uw zaak te bespreken.