Als je de huur niet – of niet tijdig – betaalt, houdt je je niet aan het contract. Na twee maanden mag de verhuurder je uit de woning zetten. Dat kan niet een-twee-drie. Hij heeft daarvoor een uitspraak (vonnis) van de rechter nodig. Als het er niet naar uitziet dat je binnenkort weer kunt betalen, is het beter om zelf de huur op te zeggen. Zo lopen de kosten niet op. Als je in de toekomst de huur wel weer kan betalen, weigert je. In dat geval moet de verhuurder naar de rechter om het huurcontract te beëindigen. Je kunt in de woning blijven tot de rechter een beslissing neemt.

Hoe werken problemen bij een huurachterstand?

1. Je betaalt de huur niet

Je moet huur betalen. Als je dat niet doet, kan de verhuurder de huur opzeggen. Neem direct contact op met de verhuurder om het probleem uit te leggen.

2. Regel een betalingsregeling

Stel een betalingsregeling voor. Zet die op papier – vraag desnoods advies aan een jurist – en begin alvast met betalen. Zo laat je zien dat je van goede wil bent.

3. Opzegging van de huur kan alleen met toestemming van de rechter

 Ben je  meer dan 2 maanden achter met de huur? Dan kan de verhuurder de huur opzeggen. Dat moet dan wel via de rechter.

4. Je verhuurder stapt naar de rechter

Je kunt je bij de rechter verweren tegen de huuropzegging. Dit is een goed moment om een huurrecht-advocaat in te schakelen via Juridisch.nl. Hij of zij kan je standpunt verdedigen en oplossingen aandragen.

5. De rechter doet uitspraak

Als de rechter beslist dat je door de huurachterstand het huis moet verlaten, dan bepaalt hij ook de tijd die je daarvoor krijgt.  Ben je  het niet met de uitspraak eens? Je kunt in hoger beroep tegen de uitspraak.

Wat kosten problemen bij een huurachterstand?

Kosten advocaat

Je maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt je griffierechten. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als je in aanmerking komt voor subsidie.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of je in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Huur niet betaald? Neem direct contact op met de verhuurder!

Meestal moet je voor de eerste dag van de komende maand de huur betalen. De verhuurder mag niet direct incassokosten rekenen als je te laat betaalt. Je moet eerst een brief krijgen waarin je 14 dagen de tijd krijgt om alsnog te betalen. De huur niet betalen en niets laten horen is het slechtste wat je kunt doen. Als je (even) krap bij kas zit, neem je direct contact op met de verhuurder. Leg de situatie uit. Stel een betalingsregeling voor. Blijf in gesprek.

Kom zelf met een betalingsregeling

Vraag of je later mag betalen. Stel een afbetalingsregeling voor. Wees duidelijk over het aantal termijnen en wanneer je die aflost. Veel verhuurders zijn best bereid om je tegemoet te komen. Vraag om een schriftelijk akkoord van de verhuurder. Daarna moet je je wel aan de gemaakte afspraken houden. De verhuurder kan ook niet akkoord gaan. Begin dan toch met het betalen van termijnen. Zo laat je zien dat je het wilt oplossen. Misschien draait de verhuurder bij of doet hij een tegenvoorstel om aan de huurschuld te voldoen.

De verhuurder gaat naar de rechter

Als je 2 maanden of meer achterloopt met de huur, kan de verhuurder je via de rechter uit de woning zetten. Heb je al vaker niet, of niet tijdig betaald? Dan werkt dat niet in je voordeel. Mocht de rechter beslissen dat het huurcontract gestopt mag worden, dan krijgt je nog even de tijd om te verhuizen.

Schakel een huurrecht-advocaat in

Een huurrecht-advocaat verdedigt je standpunt bij de rechtbank en onderbouwt eventuele oplossingen. Soms komt de rechter met een voorstel om de zaak alsnog in goede verstandhouding op te lossen. Daarmee worden slepende procedures voorkomen. Ook dan heb je een goede advocaat nodig.

Uitspraak van de rechter

De rechter beslist dat je de woning moet verlaten omdat je een betalingsachterstand hebt. Dit vonnis is bindend. Zelfs wanneer je de huurachterstand en overige kosten in één keer betaalt, kan de deurwaarder je uitzetten. Het is aan de verhuurder om te beslissen of hij je een nieuwe kans geeft. Tegen de uitspraak van de rechter kunt je wel in hoger beroep.

 

Veelgestelde vragen

01
Wat moet ik doen als ik een huurachterstand heb?

Neem zo snel mogelijk contact op met jouw verhuurder en bespreek de situatie openlijk. Probeer samen een regeling te treffen om de achterstand in te halen. Het is belangrijk om actie te ondernemen voordat het probleem escaleert.

02
Moet ik nog huur betalen als ik mijn huis uit moet?

Je moet de huur betalen zolang je in de woning woont. Ook dien je jouw huurachterstand te betalen. Als het tot een huisuitzetting komt, moet je ook de volgende kosten betalen:

  • Buitengerechtelijke incassokosten
  • Kosten van de rechtszaak (proceskosten)
  • Wettelijke rente
03
Waar moet ik naartoe als de verhuurder mij uit huis zet?

Als de verhuurder u uit uw huidige woning zet, bent u verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe woonplek. Het is raadzaam om contact op te nemen met uw gemeente voor mogelijke hulp. Sommige gemeenten kunnen tijdelijke opvang bieden of u voorrang geven (urgentie) op de wachtlijst voor sociale huurwoningen. Het is belangrijk om snel actie te ondernemen om een oplossing te vinden voor uw huisvestingssituatie.

04
Kan de verhuurder mij zonder waarschuwing uitzetten vanwege een huurachterstand?

Nee een verhuurder kan niet zomaar de huur van je woning opzeggen, ongeacht wat voor contract je hebt. Wanneer je een huurachterstand heb dan heeft de verhuurder de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. De rechter stopt uw huurcontract vaak bij een huurachterstand van 3 maanden of meer. Of als u regelmatig te laat betaalt. Als de rechter uw huurcontract stopt, moet u uw huis uit.