Als je door jouw werkgever op staande voet ontslagen bent, heeft dit grote gevolgen. Vecht je het ontslag niet aan? Dan stopt jouw loon en krijg je ook geen WW-uitkering. Je hebt dan per direct geen inkomen meer. Bij ontslag op staande voet is het belangrijk dat je meteen een advocaat inschakelt. Er zijn strenge regels waar het ontslag op staande voet aan moet voldoen wil het rechtsgeldig zijn. Met een advocaat kan je het ontslag proberen terug te draaien of stel je alsnog een WW-uitkering veilig.

Hoe werkt een ontslag op staande voet?

1. Je krijgt ontslag op staande voet

Jouw werkgever ontslaat je op staande voet op grond van een dringende reden. Vaak gebeurt dat mondeling en krijg je een ontslagbrief mee. In de brief staat de ontslagreden.

2. Schakel direct een advocaat in

Door het ontslag eindigt de arbeidsovereenkomst per direct. Doe je niets, dan stopt het loon en heb je geen recht op een WW-uitkering. Je hebt als werknemer maximaal 2 maanden de tijd om het ontslag aan te vechten. Dit kan je doen met de hulp van een ontslagadvocaat.

Zoek direct een gespecialiseerde ontslagadvocaat.

3. Onderhandel met jouw werkgever

Vaak lukt het om met een advocaat een regeling te treffen met jouw werkgever. Met een ontslagregeling heb je recht op een WW-uitkering.

4. Vecht het ontslag aan

Als een regeling niet mogelijk is, moet je naar de kantonrechter. Ontslag op staande voet is een zware beslissing. De rechter neemt het ook zeker niet licht op. De kantonrechter zal het ontslag alleen goedkeuren als het gedrag van de werknemer zo ernstig is dat een andere oplossing niet meer mogelijk is.

5. De juiste advocaat

De hulp van een goede advocaat is belangrijk om het ontslag succesvol te kunnen aanvechten. Kies bij Juridisch.nl een ontslagadvocaat die veel ervaring heeft met dit soort zaken.
Zoek direct een gespecialiseerde ontslagadvocaat.

Wat kost het aanvechten van een ontslag op staande voet?

Kosten advocaat

Je maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaal je griffierecht. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als je in aanmerking komt voor subsidie.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of je in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Dringende reden nodig voor ontslag op staande voet

Voor ontslag op staande voet heeft de werkgever een dringende reden nodig. Er is bijvoorbeeld sprake van diefstal, verduistering of mishandeling. Maar ook grove beledigingen en/of werkweigering kunnen tot ontslag op staande voet leiden. Wat is de aanleiding geweest van dit gedrag? Zijn alle omstandigheden goed afgewogen en zijn er ‘verzachtende’ omstandigheden die meetellen? Uiteindelijk besluit de kantonrechter of de reden gegrond is. Die uitspraak kan grote gevolgen hebben. Wanneer de kantonrechter vindt dat je terecht op staande voet ontslagen bent, heb je geen recht op een WW-uitkering. Maar in de praktijk komt het nogal eens voor dat de reden niet overduidelijk is. Laat je daarom bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in ontslagrecht. Juridisch.nl helpt je de juiste advocaat te vinden.

Ontslag op staande voet moet direct worden gegeven

Ook moet het ontslag op staande voet onverwijld zijn gegeven. Dat betekent: direct na het incident. Dit kan de werkgever mondeling of schriftelijk doen. Jouw werkgever kan er dus niet een paar dagen over nadenken en je vervolgens op staande voet ontslaan. Als er verder onderzoek nodig is, staat daar meer tijd voor.

Neem een advocaat in de arm

Het heeft altijd zin om een ontslag op staande voet aan te vechten. Doe je dat niet, dan heb je geen recht op een WW-uitkering. Vaak kan je samen met de advocaat een regeling treffen met jouw werkgever en kan het ontslag worden teruggedraaid.

Veelgestelde vragen

01
Wat is het verschil tussen ontslag op staande voet en regulier ontslag?

Ontslag op staande voet is een directe beëindiging van het arbeidscontract vanwege een ernstige reden, zonder opzegtermijn. Regulier ontslag volgt vaak een formele procedure met een opzegtermijn of een vastgestelde ontslagvergoeding.

02
Heb ik recht op een ontslagvergoeding bij ontslag op staande voet?

Over het algemeen heb je geen recht op een ontslagvergoeding bij ontslag op staande voet, omdat er geen opzegtermijn is. Je kunt echter wel juridische stappen ondernemen als je van mening bent dat het ontslag onterecht is.

03
Kan ik een vaststellingsovereenkomst onderhandelen na ontslag op staande voet?

Het is mogelijk om na het ontslag op staande voet een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) te onderhandelen met je werkgever. Dit kan een manier zijn om tot een overeenkomst te komen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, inclusief eventuele financiële compensatie.

04
Kan ik aanspraak maken op achterstallig loon en andere vergoedingen na ontslag op staande voet?

Als het ontslag op staande voet onterecht wordt geacht, kun je mogelijk aanspraak maken op achterstallig loon en andere vergoedingen zoals vakantiedagen of een transitievergoeding. Dit is afhankelijk van de uitkomst van juridische procedures of onderhandelingen.

05
Wat zijn de gevolgen voor mijn arbeidsverleden als ik ontslagen ben op staande voet?

Ontslag op staande voet heeft gevolgen voor je arbeidsverleden. Het ontslag wordt vermeld in je arbeidsverleden en kan van invloed zijn op toekomstige sollicitaties en referentiechecks. Het is belangrijk om dit te bespreken tijdens sollicitatiegesprekken en eventueel te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de vermelding te beperken.