Ontslag op staande voet is de meest ernstige vorm van ontslag. Je contract stopt direct en ontvangt geen loon meer. Er is geen sprake van een opzegtermijn.

Daarnaast heb je geen recht op een WW-uitkering en een transitievergoeding. Een werkgever mag je alleen per direct de arbeidsovereenkomst beëindigen als hiervoor dringende is. Als dit bij jou gebeurt dan moet je snel actie ondernemen.

Ontslag op staande voet

Er zijn strenge vereisten voor een geldig ontslag op staande voet:

1. Er moet een dringende reden zijn waardoor ontslag noodzakelijk is. Dit betekent dat je je zó ernstig misdragen hebt op je werk dat je werkgever je per direct mag ontslaan.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Diefstal, verduistering, bedrog
  • Geweld, grove beledigingen, bedreigen
  • Ernstige onbekwaamheid om het werk uit te voeren
  • Het weigeren van een bevel of opdracht van de werkgever
  • Misleiding tijdens de sollicitatieprocedure

2. De werkgever moet je meteen vertellen wat de dringende reden is. De werkgever moet je meteen nadat hij op de hoogte is van de misdraging ontslaan.

Er mag dus niet te veel tijd zitten tussen de gebeurtenis en het ontslag. Soms is een onderzoek naar de ontslagreden noodzakelijk en is er tijd nodig om bewijs te verzamelen. Je kan dan op non-actief wordt gesteld. Jouw werkgever moet het ontslag dan onverwijld schriftelijk mededelen.

3. Jouw werkgever moet bewijzen dat er sprake is van een dringende reden.

Wat kan je doen tegen ontslag op staande voet?

Je kan je ontslag aanvechten. Dit moet binnen twee maanden. Wacht hier dus niet te lang mee.

Er zijn een aantal stappen die je kunt nemen om je ontslag aan te vechten.

Stap 1. Kijk of er aan de drie hierboven genoemde vereisten is voldaan.

Let op! Soms vragen werkgevers vragen je om een document te ondertekenen na het ontslag. Doe dit niet.

Vraag een kopie van het document en laat dit door een deskundige beoordelen. Als je wel al iets ondertekent hebt. Schakel dan zo snel mogelijk een arbeidsrecht advocaat in.

Stap 2. Schrijf zo snel mogelijk na het ontslag een brief aan de werkgever waarin je duidelijk maakt dat je het niet eens bent met het ontslag.

Laat weten dat je beschikbaar bent voor werk en dat je loon moet worden doorbetaald. Soms verandert een werkgever ontslag op staande voet in ontslag met wederzijds goedvinden. Doet hij dit niet? Ga dan verder naar stap 3.

Stap 3. Leg de zaak voor aan de rechter.

Als je werkgever je ontslag doorzet, moet je naar de rechter stappen. Dit gebeurt nadat je een brief hebt geschreven. Dit dan moet binnen 2 maanden na de datum dat je ontslagen bent.

Je vraagt dan aan de rechter om het ontslag ongedaan te maken (vernietigen). De rechter controleert of aan de drie eisen voor ontslag op staande voet is voldaan. Als de rechter je gelijk geeft, blijf je werken en moet je werkgever je salaris blijven betalen.

Het is verstandig om hiervoor een arbeidsrecht advocaat, in te schakelen. Zij kunnen je helpen bij het schrijven van een brief aan je werkgever. Niet alleen sta je sterker, maar je hebt bovendien de juiste hulp als het tot een procedure mocht komen.

Schikken of procederen?

Probeer eerst met je werkgever te schikken. Als dat niet lukt, kun je naar de rechter stappen om het ontslag ongedaan te maken. Zo voorkom je dat de rechter een beslissing neemt.

Dat is handig omdat je meer controle hebt over de uitkomst van een zaak tijdens het schikken. Vaak leidt schikken tot een vaststellingsovereenkomst. Met zo’n overeenkomst behoud je je WW-uitkering.

Ook kan er tijdens het schikken een eventuele ontslagvergoeding worden afgesproken. Mocht je er toch niet samen met je werkgever uitkomen dan kan je alsnog gaan procederen.

WW-uitkering na ontslag op staande voet

Ben je op staande voet ontslagen? Dan is het aan te raden het ontslag aan te vechten. Want als je dat niet doet, krijgt je geen WW-uitkering.

Het UWV beslist dan dat je ernstig verwijtbaar werkloos bent. Je kan namelijk alleen aanspraak maken op een WW-uitkering bij ontslag op staande voet als het ontslag door de rechter wordt vernietigd of je een regeling treft (vaststellingsovereenkomst) met jouw werkgever.

Conclusie

Ontslag op staande voet is een ernstige aangelegenheid zonder opzegtermijn, WW-uitkering, en transitievergoeding. Het vereist een dringende reden, zoals diefstal of geweld, waarvoor de werkgever direct moet ontslaan.

Het aanvechten van ontslag op staande voet is cruciaal en moet binnen 2 maanden gebeuren. Het inschakelen van een arbeidsrechtspecialist wordt sterk aanbevolen voor een effectieve aanpak en het veiligstellen van rechten.

Heb je hulp nodig om het ontslag op staande voet aan te vechten? Neem direct contact met ons op. Wij zorgen dat je wordt bijgestaan door een specialist. Onze arbeidsrecht advocaten hebben veel kennis en ervaring.

Veelgestelde vragen

01
Wat zijn de gevolgen voor mijn arbeidsverleden als ik ontslagen ben op staande voet?

Ontslag op staande voet heeft gevolgen voor je arbeidsverleden. Het ontslag wordt vermeld in je arbeidsverleden en kan van invloed zijn op toekomstige sollicitaties en referentiechecks. Het is belangrijk om dit te bespreken tijdens sollicitatiegesprekken en eventueel te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de vermelding te beperken.

02
Kan ik aanspraak maken op achterstallig loon en andere vergoedingen na ontslag op staande voet?

Als het ontslag op staande voet onterecht wordt geacht, kun je mogelijk aanspraak maken op achterstallig loon en andere vergoedingen zoals vakantiedagen of een transitievergoeding. Dit is afhankelijk van de uitkomst van juridische procedures of onderhandelingen.

03
Heb ik recht op een ontslagvergoeding bij ontslag op staande voet?

Over het algemeen heb je geen recht op een ontslagvergoeding bij ontslag op staande voet, omdat er geen opzegtermijn is. Je kunt echter wel juridische stappen ondernemen als je van mening bent dat het ontslag onterecht is.

04
Kan een werknemer aanspraak maken op een vergoeding bij een onterecht ontslag op staande voet?

Als het ontslag op staande voet onterecht wordt bevonden, kan de werknemer recht hebben op een vergoeding. Deze vergoeding kan bestaan uit achterstallig loon, ontslagvergoeding en mogelijk immateriële schadevergoeding. De exacte vergoeding hangt af van de specifieke omstandigheden en de beslissing van de rechter.

05
Wat moet er in de schriftelijke mededeling van het ontslag op staande voet worden opgenomen?

In de schriftelijke mededeling van het ontslag op staande voet moet duidelijk worden vermeld wat de reden is voor het ontslag. Het is belangrijk dat de reden specifiek en begrijpelijk wordt beschreven, zodat de werknemer de aard en ernst van de overtreding kan begrijpen.