Ontslag op staande voet is de meest ernstige vorm van ontslag. Je contract stopt meteen en ontvangt geen loon meer. Er is geen sprake van een opzegtermijn. Daarnaast heb je geen recht op een WW-uitkering en een transitievergoeding. Een werkgever kan je alleen per direct ontslaan als hiervoor dringende is.  Wanneer je op staande voet ontslagen bent dan is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet heeft grote gevolgen. Daarom zijn er strenge vereisten voor een geldig ontslag op staande voet.

1. Er moet een dringende rede zijn waardoor ontslag noodzakelijk is. Dit betekent dat je je zó ernstig misdragen hebt op je werk dat je werkgever je per direct moet ontslaan.

Voorbeelden redenen voor ontslag op staande voet zijn:

  • Diefstal, verduistering, bedrog
  • Geweld, beledigen, bedreigen
  • Ernstige onbekwaamheid om het werk uit te voeren
  • Het weigeren van een bevel of opdracht van de werkgever
  • Misleiding tijdens de sollicitatieprocedure

2. De werkgever moet je meteen vertellen wat de dringende reden is waarom hij je per direct ontslaat. De werkgever moet je meteen nadat hij op de hoogte is van de misdraging ontslaan. Er mag dus niet te veel tijd zitten tussen de gebeurtenis en het ontslag. Soms is een onderzoek naar de ontslagreden noodzakelijk en is  er tijd nodig om bewijs te verzamelen. Je kan dan op non-actief wordt gesteld. Jouw werkgever moet het ontslag dan schriftelijk mededelen.

3. Jouw werkgever moet bewijzen dat er sprake is van een dringende reden.

Wat kan je doen tegen ontslag op staande voet?

Je kan het ontslag op staande voet aanvechten. Dit moet binnen 2 maanden. Wacht hier dus niet te lang mee.

Er zijn een aantal stappen die je kunt nemen om je ontslag aan  te vechten.

Stap 1. Kijk of er aan de drie hierboven genoemde vereisten is voldaan.

Let op! Soms vragen werkgevers vragen je om een document te ondertekenen na het ontslag. Doe dit niet. Vraag een kopie van het document en laat dit door een deskundige beoordelen. Als je wel al iets ondertekent hebt. Schakel dan zo snel mogelijk een arbeidsrechtadvocaat.

Stap 2. Schrijf zo snel mogelijk na het ontslag een brief aan de werkgever waarin je duidelijk maakt dat je het niet eens bent met het ontslag.

Geef in deze brief aan dat je beschikbaar blijft voor werk en dat je loon doorbetaald moet worden. Soms kiest een werkgever er voor om het ontslag op staande voet om te zetten in een ontslag met wederzijds goedvinden. Doet hij dit niet? Ga dan verder naar stap 3.

Stap 3. Leg de zaak voor aan de rechter.

Besluit jouw werkgever nadat je een brief hebt geschreven het ontslag door te zetten dan moet je de zaak voorleggen aan de rechter. Dit dan moet binnen 2 maanden na de datum dat je ontslagen bent. Je vraagt dan aan de rechter om het ontslag ongedaan te maken (vernietigen). De rechter zal kijken of er aan de drie vereisten voor een ontslag op staande voet voldaan is. Krijg je gelijk van de rechter, dan blijf je in dienst en moet jouw werkgever jouw loon doorbetalen.

Het is verstandig om hiervoor een arbeidsrecht specialist, zoals een advocaat, in te schakelen. Zij kunnen je helpen bij het schrijven van een brief aan je werkgever. Niet alleen sta je sterker, maar je hebt bovendien de juiste hulp als het tot een procedure mocht komen.

Schikken of procederen?

Voordat je naar de rechter gaat om het ontslag op staande voet te laten vernietigen, kan je proberen er met jouw werkgever onderling uit te komen (schikken). Zo voorkom je dat de rechter een beslissing neemt. Dat kan gunstig zijn omdat je tijdens het schikken meer invloed hebt op de uitkomst van een zaak. In veel gevallen leidt het schikken tot het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Met een vaststellingsovereenkomst kan je jouw WW-uitkering veilig stellen. Ook kan er tijdens het schikken een eventuele ontslagvergoeding worden afgesproken. Mocht je er toch niet samen met je werkgever uitkomen dan kan je alsnog gaan procederen.

WW-uitkering na ontslag op staande voet

Ben je op staande voet ontslagen? Dan is het aan te raden het ontslag aan te vechten. Want als je dat niet doet, krijgt je geen WW-uitkering. Het UWV beslist dan dat je verwijtbaar werkloos bent. Je kan namelijk alleen aanspraak maken op een WW-uitkering bij ontslag op staande voet als het ontslag door de rechter wordt vernietigd of je een regeling treft (vaststellingsovereenkomst) met jouw werkgever.

Heb je hulp nodig om het ontslag op staande voet aan te vechten? Neem direct contact met ons op. Wij zorgen dat je wordt bijgestaan door een ontslagspecialist.

Veelgestelde vragen

01
Wat zijn de gevolgen voor mijn arbeidsverleden als ik ontslagen ben op staande voet?

Ontslag op staande voet heeft gevolgen voor je arbeidsverleden. Het ontslag wordt vermeld in je arbeidsverleden en kan van invloed zijn op toekomstige sollicitaties en referentiechecks. Het is belangrijk om dit te bespreken tijdens sollicitatiegesprekken en eventueel te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de vermelding te beperken.

02
Kan ik aanspraak maken op achterstallig loon en andere vergoedingen na ontslag op staande voet?

Als het ontslag op staande voet onterecht wordt geacht, kun je mogelijk aanspraak maken op achterstallig loon en andere vergoedingen zoals vakantiedagen of een transitievergoeding. Dit is afhankelijk van de uitkomst van juridische procedures of onderhandelingen.

03
Heb ik recht op een ontslagvergoeding bij ontslag op staande voet?

Over het algemeen heb je geen recht op een ontslagvergoeding bij ontslag op staande voet, omdat er geen opzegtermijn is. Je kunt echter wel juridische stappen ondernemen als je van mening bent dat het ontslag onterecht is.

04
Kan een werknemer aanspraak maken op een vergoeding bij een onterecht ontslag op staande voet?

Als het ontslag op staande voet onterecht wordt bevonden, kan de werknemer recht hebben op een vergoeding. Deze vergoeding kan bestaan uit achterstallig loon, ontslagvergoeding en mogelijk immateriële schadevergoeding. De exacte vergoeding hangt af van de specifieke omstandigheden en de beslissing van de rechter.

05
Wat moet er in de schriftelijke mededeling van het ontslag op staande voet worden opgenomen?

In de schriftelijke mededeling van het ontslag op staande voet moet duidelijk worden vermeld wat de reden is voor het ontslag. Het is belangrijk dat de reden specifiek en begrijpelijk wordt beschreven, zodat de werknemer de aard en ernst van de overtreding kan begrijpen.