Jouw werkgever vraagt ontslag voor jou aan via de kantonrechter. Hij vindt bijvoorbeeld dat je niet goed functioneert, of er is een arbeidsconflict. Maar het kan ook zijn dat de werkgever vind dat je te vaak en te lang ziek bent en daardoor het bedrijf in gevaar brengt. Ook het onvoldoende nakomen van de re-integratieplicht, verwijtbaar handelen of nalatigheid kunnen redenen zijn om naar de kantonrechter te stappen. Een goed verweer in zo’n rechtszaak is uiteraard van groot belang. Laat je bijstaan door een advocaat met kennis van zaken. Juridisch.nl helpt je de juiste advocaat te vinden.

Hoe werkt ontslag via de kantonrechter?

1. Jouw werkgever kondigt het ontslag aan

Jouw werkgever informeert je dat je wordt ontslagen. Het ontslag moet daarna door jouw werkgever bij de kantonrechter worden aangevraagd.

2. Je ontvangt het ontslagverzoek van de kantonrechter

De kantonrechter stuurt jou een kopie van het ontslagverzoek van jouw werkgever. Daar zitten vaak bijlagen bij. Je kan verweer voeren tegen de ontslagaanvraag.

3. Vecht het ontslag aan

Zoek direct juridische bijstand. Op Juridisch.nl vind je een advocaat die de regels kent. Hij helpt jou met jouw verweer of hij onderhandelt over een zo gunstig mogelijke ontslagregeling. Lukt het niet om een regeling met jouw werkgever te treffen en ben je het niet eens met het ontslag? Stel samen met jouw ontslagadvocaat een verweerschrift op. Dat doe je schriftelijk. Vervolgens bepaalt de kantonrechter de zittingsdatum.

4. Uitspraak kantonrechter

De kantonrechter beslist over de ontslagaanvraag en houdt rekening met jouw verweer. Slaagt het verweer, dan blijf je in dienst. Als de kantonrechter de ontslagaanvraag goedkeurt, dan beëindigt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. Er wordt rekening gehouden met de opzegtermijn. De tijd die de procedure heeft geduurd, wordt hierop in mindering gebracht. Wel blijft altijd minimaal 1 maand over.

5. Vraag een WW-uitkering aan

Ruim voor de ontslagdatum vraag je zelf een WW-uitkering aan. Hoe dat gaat lees je op www.werk.nl

Wat kost het?

Kosten advocaat

Je maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaal je griffierecht. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als je in aanmerking komt voor subsidie.

Toevoeging

Je komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie van de advocaatkosten. Dit wordt een toevoeging genoemd. Neem met ons contact op om te informeren of je daarvoor in aanmerking komt.

Wanneer kan de werkgever ontslag via de kantonrechter aanvragen?

Verstoorde arbeidsverhouding

Hier is sprake van wanneer er een ernstige en onoplosbare conflict is ontstaan tussen de werkgever en de werknemer.

Disfunctioneren van de werknemer

Als de werknemer niet voldoet aan de gestelde functie-eisen en er ondanks redelijke inspanningen van de werkgever geen verbetering optreedt, is er sprake van disfunctioneren van de werknemer.

Verwijtbaar handelen of ernstige misdragingen van de werknemer

Dit houdt in dat de werknemer zich schuldig maakt aan ernstig verwijtbaar gedrag, zoals diefstal, fraude, geweld, of ernstige schending van bedrijfsregels.

Bedrijfseconomische redenen

In geval van een reorganisatie, bedrijfssluiting of structurele werkvermindering kan er sprake zijn van bedrijfseconomische redenen voor het ontslag van werknemers.

Veelgestelde vragen

01
Wie kan een verzoek tot ontslag indienen via de kantonrechter?

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een verzoek tot ontslag indienen via de kantonrechter. De werkgever kan dit doen wanneer hij een werknemer wil ontslaan, en de werknemer kan dit doen wanneer hij van mening is dat het ontslag onrechtmatig is.

02
Wat zijn de gevolgen van een ontslagbeslissing van de Kantonrechter?

De gevolgen van een ontslagbeslissing van de kantonrechter kunnen variëren. Als het ontslag wordt toegewezen, eindigt het dienstverband tussen de werkgever en de werknemer. Afhankelijk van de omstandigheden kan er een transitievergoeding worden toegekend. Als het ontslag wordt afgewezen, blijft de werknemer in dienst.

03
Wat zijn de vereisten voor een succesvol ontslag via de Kantonrechter?

Om succesvol een ontslagverzoek via de kantonrechter in te dienen, moeten de redenen voor het ontslag zorgvuldig worden onderbouwd en voldoen aan de wettelijke vereisten. Er moet sprake zijn van een redelijke grond voor ontslag, zoals disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie, langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen.

04
Hoe lang duurt het voordat de kantonrechter een beslissing neemt in een ontslagprocedure?

De duur van een ontslagprocedure bij de kantonrechter kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de beschikbaarheid van de kantonrechter. In de meeste gevallen wordt de uitspraak binnen enkele weken tot enkele maanden na de mondelinge behandeling gedaan.

05
Kan ik in hoger beroep gaan tegen de beslissing van de kantonrechter?

Ja, zowel de werkgever als de werknemer hebben het recht om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de kantonrechter. Het hoger beroep moet binnen de wettelijk bepaalde termijn worden ingediend bij het gerechtshof.