Uw werkgever kondigt het ontslag aan

Uw werkgever informeert u dat u wordt ontslagen. Op grond van uw functioneren of een arbeidsconflict. Of omdat u regelmatig ziek bent en dit een gevaar oplevert voor het bedrijf. Het ontslag moet door uw werkgever bij de kantonrechter worden aangevraagd.

U ontvangt het ontslagverzoek van de kantonrechter

De kantonrechter stuurt u een kopie van het ontslagverzoek van uw werkgever. Daar zitten vaak bijlagen bij. U kunt verweer voeren tegen de ontslagaanvraag.

Vecht het ontslag aan

Zoek direct juridische bijstand. Op Juridisch.nl vindt u een advocaat die de regels kent. Hij helpt u met uw verweer of hij onderhandelt over een zo gunstig mogelijke ontslagregeling. Lukt het niet om een regeling met uw werkgever te treffen en bent u het niet eens met het ontslag? Stel samen met uw ontslagadvocaat een verweerschrift op. Dat doet u schriftelijk. Vervolgens bepaalt de kantonrechter de zittingsdatum.

Uitspraak kantonrechter

De kantonrechter beslist over de ontslagaanvraag en houdt rekening met uw verweer. Slaagt het verweer, dan blijft u in dienst. Als de kantonrechter de ontslagaanvraag goedkeurt, dan beëindigt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. Er wordt rekening gehouden met de opzegtermijn. De tijd die de procedure heeft geduurd, wordt hierop in mindering gebracht. Wel blijft altijd minimaal 1 maand over.

Vraag WW aan

Ruim voor de ontslagdatum vraagt u zelf een WW-uitkering aan. Hoe dat gaat leest u op www.werk.nl.

Kosten advocaat

U maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht. Rechtspraak is in Nederland niet gratis. Het griffierecht is lager als u in aanmerking komt voor subsidie.

Benieuwd naar de kosten?

Gebruik onze rekentool en ontdek binnen een paar klikken of u in aanmerking komt voor subsidie van de advocaatkosten.

Rekentool kosten

Vind direct de juiste advocaat