De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 uitspraak gedaan over het slapend dienstverband. Deze uitspraak houdt in dat je als werkgever verplicht bent om op verzoek van de werknemer het slapend dienstverband te stoppen. Dit betekent dat je op verzoek van de werknemer de wettelijke transitievergoeding moet betalen. Dit lijkt een negatieve ontwikkeling voor jou als werkgever, maar is dat wel zo of biedt dit ook voordelen voor jou? Ben je werkgever en heb je slapende dienstverbanden? Lees hier wat dit voor jou betekent en wat je het beste kan doen!

Wat is een slapend dienstverband?

Een slapend dienstverband houdt in dat de werknemer langer dan 2 jaar ziek is. In deze situatie hoeft de werkgever geen salaris meer te betalen. Echter, de werknemer blijft wel in dienst. Bovendien is het re-integratie traject van de arbeidsongeschikte werknemer kansloos.

Wat betekent de uitspraak van de Hoge Raad voor jou als werkgever?

Een arbeidsongeschikte werknemer welke al meer dan 2 jaar ziek is, heeft het recht op beëindiging van zijn of haar dienstverband. Je dient hiermee akkoord te gaan op grond van “goed werkgeverschap”. Ga je hiermee akkoord, dan heb je recht op de “regeling compensatie transitievergoeding”.

Wat houdt de regeling compensatie transitievergoeding in?

In Nederland moet een werkgever een transitievergoeding betalen aan een werknemer als het dienstverband eindigt. Dit geldt niet als de werknemer ernstig verwijtbaar is. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het salaris van de werknemer. Het doel van de transitievergoeding is het verzachten van de financiële gevolgen van ontslag en het stimuleren van de transitie naar ander werk. Klik hier voor meer informatie over de transitievergoeding!

De compensatieregeling voorkomt extra kosten voor de werkgever. De werkgever kan middels deze regeling de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. De overheid helpt de werkgevers hierbij om een opeenstapeling van kosten te kunnen compenseren. De regeling haalt langdurig zieke werknemers uit een onzekere positie.

Hoe vraag je de regeling compensatie transitievergoeding aan?

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 de compensatie van transitievergoeding aanvragen bij het UWV. Deze regeling geldt alleen voor slapende dienstverbanden. Deze dienstverbanden moeten na 1 juli 2015 zijn beëindigd. Daarnaast moet de transitievergoeding ook na die datum betaald zijn.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing om in aanmerking te kunnen komen voor een compensatie:

  • Wanneer je voor 1 april 2020 de transitievergoeding hebt betaald aan jouw langdurig arbeidsongeschikte werknemer, dan is de uiterlijke datum van aanvraag voor compensatie 1 oktober 2019.
  • Wanneer je op of na 1 april 2020 de transitievergoeding betaalt aan jouw langdurige arbeidsongeschikte werknemer, dan is de uiterlijke datum van aanvraag voor compensatie 6 maanden na uitbetaling van de transitievergoeding.
  • Arbeidsongeschikte werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte.
  • Werknemer had recht op de wettelijke transitievergoeding.
  • Werkgever heeft de wettelijke transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Wat als je niet meewerkt aan het ontslagverzoek van jouw werknemer?

Op het moment dat je niet akkoord gaat of meewerkt met het ontslagverzoek van de werknemer, dan heeft de werknemer een aantal mogelijkheden. De werknemer kan namelijk een schadeclaim indienen op grond van “slecht werkgeverschap”. De schadevergoeding die hieruit voortvloeit is gelijk aan de wettelijk verschuldigde transitievergoeding. Wist je dat je geen aanspraak kunt maken op de compensatieregeling indien je het zo ver laat komen? Je loopt dan mogelijk duizenden euro’s aan compensatie mis!

Waar moet je nog meer op letten?

  • Werkgevers kunnen tot 1 april 2020 de transitievergoeding in termijnen betalen aan de werknemer. Hierna moet de werkgever de volledige transitievergoeding in een keer uitbetalen. Je kan de termijn betaling aanvragen bij het UWV.
  • Per 1 januari 2020 hebben werknemers al per eerste werkdag recht op transitievergoeding. Hierdoor zal de transitievergoeding die je moet betalen aan werknemers in slapende dienstverband, per 1 januari 2020 hoger zijn dan wanneer je het ontslag nu regelt.
  • De transitievergoeding die jouw werknemer opbouwt over de periode na 2 jaar ziekte wordt niet vergoed door het UWV.

Kortom, hoe langer je wacht met het ontslag van jouw arbeidsongeschikte werknemer, hoe meer het je kost! Laat je dan ook altijd goed adviseren en bijstaan door een arbeidsrecht advocaat.

Hoe kom je in contact met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat?

Wacht niet en neem zo snel mogelijk contact op met ons. Wij bespreken kort met jou de situatie en kijken samen naar de gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten bij jou in de buurt. Je bent binnen 24 uur in contact met jouw advocaat, vaak dezelfde dag nog.

Veelgestelde vragen

01
Kan een werknemer een slapend dienstverband beëindigen?

Ja, een werknemer kan een slapend dienstverband beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een verzoek tot beëindiging van het dienstverband in te dienen bij de werkgever of door een procedure bij de rechter te starten.

02
Kan een werknemer een slapend dienstverband behouden als hij of zij dat wenst?

Ja, in sommige gevallen kan een werknemer ervoor kiezen om een slapend dienstverband te behouden als hij of zij daar baat bij heeft. Bijvoorbeeld als het behouden van het dienstverband bepaalde voordelen biedt, zoals het behouden van de opbouw van pensioenrechten.

03
Heeft een werknemer recht op andere vergoedingen of uitkeringen bij beëindiging van een slapend dienstverband?

Naast de transitievergoeding kan een werknemer mogelijk aanspraak maken op andere vergoedingen of uitkeringen, zoals een eventuele ontslagvergoeding of een WW-uitkering.

04
Wat is de hoogte van de transitievergoeding bij beëindiging van een slapend dienstverband?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal dienstjaren en het salaris van de werknemer. Er geldt een maximumbedrag voor de transitievergoeding, dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Het exacte bedrag kan variëren afhankelijk van de individuele omstandigheden.

05
Kan een werkgever een slapend dienstverband eenzijdig beëindigen?

In principe kan een werkgever een slapend dienstverband niet eenzijdig beëindigen. Dit vereist over het algemeen instemming van de werknemer of een gerechtelijke procedure.