Tijdelijke banen zijn vaak een goede manier om werkervaring op te doen en je vaardigheden te ontwikkelen. Maar wat als je contract ten einde loopt?

Je hebt soms recht op een transitievergoeding als je dienstverband eindigt. Ook als je een tijdelijk contract hebt. In deze blog gaan we dieper in op de transitievergoeding bij tijdelijke contracten.

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een geldbedrag. Je krijgt dit bedrag als je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt. Het maakt niet uit of je contract tijdelijk of vast is.

De transitievergoeding is bedoeld om werknemers te ondersteunen bij de overgang naar een nieuwe baan. Dit geldt ook voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Je werkgever moet de transitievergoeding betalen.

Recht op transitievergoeding bij tijdelijk contract

Er zijn een paar situaties waarin je in aanmerking komt voor een transitievergoeding bij een tijdelijk contract:

  • Als je werkgever je contract van bepaalde tijd niet wil verlengen.
  • Als je tijdelijke contract voortijdig wordt beëindigd door de werkgever.
  • Als je tijdelijke contract niet wordt verlengd vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Wanneer kom je niet in aanmerking voor een transitievergoeding?

Je komt niet altijd in aanmerking voor een transitievergoeding. Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je moet langer dan 2 jaar gewerkt hebben bij je werkgever. Anders kom je niet in aanmerking voor een transitievergoeding.

Proeftijd

Het kan zijn dat je in je contract een proeftijd hebt staan. De proeftijd telt niet mee in de 24 maanden grens. Alleen de tijd nadat je proeftijd voorbij is, wordt meegeteld. 

Bijvoorbeeld: je hebt een proeftijd van 3 maanden. Deze heb je vlekkeloos doorlopen.

Daarna ben je nog 21 maanden in dienst geweest bij je werkgever. Na deze 21 maanden eindigt je contract.

Maar heb je nu recht op een transitievergoeding? In beginsel niet. Je hebt korter dan 2 jaar bij je baas gewerkt. Dit komt doordat je proeftijd van 3 maanden niet meetelt.

Optellen van tijdelijke contracten

Het komt vaak voor dat een werkgever meerdere tijdelijke contracten aan een werkgever aanbiedt. Als je meerdere tijdelijke contracten hebt, mag je de totale duur van die contracten bij elkaar optellen. Deze contracten moeten elkaar binnen 6 maanden opvolgen. Zo kun je misschien toch de 24 maanden bereiken.  

Uitzonderingen 

Zoals bij veel juridische zaken, bestaan op deze 24 maanden regel uitzonderingen. Soms kan je een transitievergoeding krijgen terwijl je contract korter is dan 24 maanden. Dit kan gebeuren als je contract wordt beëindigd door ernstige fouten van je werkgever. 

Dit soort uitzonderingen zijn complex. Vraag juridisch advies aan een arbeidsrecht advocaat in zo’n situatie. 

Berekening 

Als je recht hebt op een transitievergoeding, wil je vast weten hoeveel geld je hiervoor krijgt. 

De berekening van de transitievergoeding bij tijdelijke contracten is vergelijkbaar met die bij vaste contracten. De vergoeding wordt gebaseerd op je bruto maandsalaris en het aantal dienstjaren. Voor de eerste tien dienstjaren ontvang je 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Voor dienstjaren daarna ontvang je 1/2 maandsalaris per dienstjaar.

In Nederland kan een tijdelijk contract maximaal drie keer worden afgesloten, voor maximaal 36 maanden. Met een tijdelijk contract kan je nooit 1/2 vergoeding krijgen. Dit komt doordat je maximaal 3 jaar onder zo’n contract kan werken.

Een voorbeeld

Je bent 2 jaar in dienst bij je werkgever. Je verdient per maand 3000 euro. Je krijgt dan 2/3 x 3000 euro = 1980 euro. 

Houd er rekening mee dat de transitievergoeding bij tijdelijke contracten mogelijk lager is dan bij vaste contracten. Dit is zo, omdat dienstjaren bij eerdere tijdelijke contracten doorgaans niet meetellen. Echter, als er maximaal drie maanden tussen opeenvolgende tijdelijke contracten zitten, worden deze dienstjaren wel meegeteld.

Onderhandelen

Het is mogelijk om over de hoogte van de transitievergoeding te onderhandelen. Voordat je hiertoe overgaat, is het belangrijk om te bedenken wat je wil. Hoeveel geld zou je eerlijk vinden? Misschien heb je extra verantwoordelijkheden gehad die je in overweging wil laten nemen. 

Het is verstandig om voor de onderhandelingen een arbeidsrecht advocaat in de arm te nemen. Als werknemer sta je namelijk vaak in een ongelijkwaardige positie ten opzichte van je werkgever. Je advocaat kan voor jouw rechten opkomen.

Tips

  1. Contract bijhouden → houd al je contracten en documenten zorgvuldig bij. Dit helpt bij berekenen transitievergoeding en bij een geschil tussen jou en werkgever. 
  2. Verzamel bewijsmateriaal → als je denkt dat je in aanmerking komt voor een transitievergoeding vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever, zorg dan dat je dit kan bewijzen. Denk aan e-mails of getuigenissen die je zaak kunnen ondersteunen.
  3. Schakel juridische hulp in → het is ontzettend belangrijk om juridische hulp in te schakelen als je ontslagen wordt. Een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat helpt jou bij het verkrijgen van een maximale transitievergoeding. Zo weet je zeker dat je krijgt waar je recht op hebt. 

Conclusie

Een transitievergoeding bij een tijdelijk contract kan voor jou erg waardevol zijn. Zo kan de overgang naar een nieuwe baan makkelijker verlopen.

Het is echter belangrijk om de regels en uitzonderingen omtrent de transitievergoeding te begrijpen. Aarzel daarbij niet om juridisch advies in te winnen als dat nodig is. Goede informatie helpt bij het krijgen van de juiste ondersteuning na afloop van je tijdelijke contract. 

Heb je vragen over de transitievergoeding bij een tijdelijk contract? Neem contact op met onze juridische medewerkers. Zij staan je graag te woord!

Veelgestelde vragen

01
Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. Het standaardtarief is 1/3e maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren, en 1/2e maandsalaris per dienstjaar voor de jaren daarna.

02
Wie heeft recht op een transitievergoeding?

Werknemers die minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest en waarvan het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, hebben in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding.

03
Moet ik een advocaat inschakelen voor het aanvragen van een transitievergoeding?

Het inschakelen van een advocaat is niet verplicht bij het aanvragen van een transitievergoeding. Echter, vanwege de complexiteit van het arbeidsrecht en de berekening van de vergoeding kan het raadplegen van een arbeidsrechtadvocaat nuttig zijn. Een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht kan je adviseren over je rechten, de hoogte van de vergoeding en je bijstaan tijdens onderhandelingen met je werkgever.

04
Kan ik aanspraak maken op een aanvullende ontslagvergoeding naast de transitievergoeding?

Ja, het is mogelijk om naast de transitievergoeding ook een aanvullende ontslagvergoeding te onderhandelen en op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Dit kan afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de reden van het ontslag, de omstandigheden en de onderhandelingspositie. Het is raadzaam om dit aspect te bespreken met een arbeidsrechtadvocaat om te bepalen of je recht hebt op een aanvullende ontslagvergoeding en hoe je dit het beste kunt aanpakken.

 

05
Wat is het verschil tussen een ontslagvergoeding en een transitievergoeding?

Een ontslagvergoeding en een transitievergoeding zijn beide financiële vergoedingen die je kunt ontvangen bij ontslag. Het verschil zit in de manier waarop ze worden toegekend. Een ontslagvergoeding is vaak het resultaat van onderhandelingen tussen de werkgever en de werknemer bij een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) met wederzijds goedvinden. Een transitievergoeding is daarentegen een wettelijk vastgestelde vergoeding die je kunt krijgen bij ontslag via het UWV of de kantonrechter.