Het ontvangen van een vaststellingsovereenkomst kan rauw op je dak vallen. In de overeenkomst worden belangrijke zaken geregeld die belangrijk zijn voor je vervolgfase. Maar wat zijn precies de gevolgen van het ondertekenen van zo’n overeenkomst?

Deze blog legt uit hoe je de juiste beslissing kunt nemen bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een belangrijke overeenkomst wanneer je je baan verliest of een arbeidsconflict oplost. Jij en je werkgever besluiten hierin dat jouw dienstverband stopt. Daarnaast worden de afspraken over je uitdiensttreding vastgelegd in deze overeenkomst, bijvoorbeeld over je transitievergoeding en vakantiedagen. 

Akkoord gaan met je vaststellingsovereenkomst

Akkoord gaan met je vaststellingsovereenkomst houdt in dat je instemt met de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vastgelegd. Voordat je akkoord gaat is het ontzettend belangrijk dat je de overeenkomst zorgvuldig doorneemt. Zorg ervoor dat je begrijpt wat erin staat. Dit kan moeilijk zijn, omdat er veel juridische termen in de overeenkomst staan. Een advocaat kan je helpen om de overeenkomst te controleren, zodat alles goed wordt geregeld.

Redenen om akkoord te gaan

  • Conflict oplossen → een vaststellingsovereenkomst kan helpen bij geschillen tussen jou en je werkgever. Het biedt beide partijen een kans om tot een wederzijdse oplossing te komen. 
  • Verplichtingen vervallen → als je akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst, dan vervallen de verplichtingen tussen jou en je werkgever. Je hoeft dan niet meer te werken en je werkgever hoeft jou niet meer uit te betalen. 
  • Financieel voordeel → als je uit dienst gaat door een vaststellingsovereenkomst, dan heb je recht op een ontslagvergoeding. Dit wordt ook wel de transitievergoeding genoemd. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van hoelang je hebt gewerkt en hoeveel je verdient. 
  • Voorkomen van een tijdrovende procedure → een vaststellingsovereenkomst voorkomt dat jouw werkgever toestemming moet krijgen van het UWV of de kantonrechter voor het ontslag. Een dergelijke procedure is complex, tijdrovend en kan veel stress opleveren. 

Denk goed na over de gevolgen op lange termijn voordat je de overeenkomst tekent. 

Als je tevreden bent met alle voorwaarden, dan kun je met vertrouwen akkoord gaan met de vaststellingsovereenkomst. 

Bedenktijd

Na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst heb je 14 dagen bedenktijd. In deze periode kan je op je besluit terugkomen. Je hoeft geen redenen te geven voor het herroepen van de vaststellingsovereenkomst. 

De bedenktijd moet in de overeenkomst staan. Als dit niet zo is, wordt de bedenktijd verlengd naar drie weken (21 dagen). 

Niet akkoord gaan met de vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst lijkt handig bij arbeidsconflicten of ontslag. Het is echter niet altijd slim om ermee in te stemmen. 

Je kan het bijvoorbeeld niet eens zijn met het ontslag of met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. In zo’n geval moet je de vaststellingsovereenkomst niet tekenen. Als je besluit om niet akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst, dan blijft je dienstverband in stand. Op jou rust de plicht om je werkzaamheden voort te zetten en je werkgever dient jouw loon uit te blijven betalen. 

Het is voor je werkgever mogelijk om jou alsnog te ontslaan. Hij moet dan bij het UWV of de kantonrechter kunnen aantonen dat jouw ontslag gerechtvaardigd is. Hiertoe moet hij een goede reden hebben. Het is voor je werkgever vaak tijdrovend om een geldige reden aan te tonen.

Kies je ervoor om niet akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst? Dan is het verstandig om juridisch advies in te winnen van een advocaat. Deze kan jou helpen bij het beoordelen van jouw opties en het beschermen van jouw rechten. 

Conclusie

Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst brengt veel gevolgen met zich mee. Het is daarom cruciaal dat je de vaststellingsovereenkomst zorgvuldig laat beoordelen. Een arbeidsrecht advocaat kan je hier goed bij helpen.

Daarnaast kan je ervoor kiezen om niet akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst. De wederzijdse rechten en plichten voor jou en je werkgever blijven dan bestaan. Je werkgever kan jou dan alsnog ontslaan via een van de officiële ontslagroutes. 

Overweeg je opties goed af voordat je een definitieve beslissing neemt. Neem gerust contact op met onze medewerkers als je twijfelt. Zij helpen jou graag met je vragen over je vaststellingsovereenkomst.

Veelgestelde vragen

01
Waarom is het verstandig om je vso te laten checken?

Het laten controleren van je vaststellingsovereenkomst (VSO) is verstandig om meerdere redenen:

  1. Juridische zekerheid: Een VSO is een juridisch bindend document met rechtsgevolgen. Het is belangrijk dat alles juridisch klopt.
  2. Maximale voordelen: Het laten nakijken van je VSO kan er voor zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.
    Hierbij valt te denken aan het maximaliseren van je transitievergoeding, het veiligstellen van een mogelijke WW-uitkering en het behoud van al je arbeidsrechten.
  3. Bescherming van belangen: Juridisch advies waarborgt dat alle clausules en voorwaarden in de overeenkomst jouw belangen beschermen. Dit voorkomt dat je onbedoeld rechten opgeeft of verplichtingen aangaat die nadelig voor je kunnen zijn.
  4. Onderhandelingsmogelijkheden: Professioneel juridisch advies verschaft inzicht in de onderhandelbare aspecten van de VSO, wat kan leiden tot gunstigere voorwaarden en betere resultaten voor jou.

Het laten beoordelen van je VSO is een verstandige stap om jezelf te beschermen en voor te bereiden op de toekomst na ontslag. Het helpt je de juiste keuzes te maken en verzekert je van een solide basis voor je toekomstige stappen.

 

02
Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Als je niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte, blijf je in dienst bij je werkgever. In dat geval zal de werkgever andere stappen moeten nemen als ze willen overgaan tot beëindiging van het dienstverband. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om je opties en rechten te bespreken.

 

03
Wat gebeurt er als ik na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst ander werk vind?

Als je na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst ander werk vindt, is het belangrijk om dit zo spoedig mogelijk te melden bij het UWV. Afhankelijk van het inkomen dat je verdient met je nieuwe baan, kan dit invloed hebben op de hoogte van je WW-uitkering of kan de uitkering mogelijk stopgezet worden.

04
Kan je onderhandelen over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkosmst?

Ja, dat kan! Als je bepaalde onderdelen uit de vaststellingsovereenkomst wil wijzigen, bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding, kan je dit bespreken met je werkgever. Een arbeidsrechtadvocaat kan je helpen met deze onderhandelingen.

05
Kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen?

Ja, als werknemer kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen. Je gaat dan niet akkoord met de voorgestelde voorwaarden van je werkgever. De werkgever is dan genoodzaakt om het dienstverband te beëindigen op een andere manier, bijvoorbeeld via een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter.