Indien je ernstig ziek bent, kan je werkgever voorstellen om de samenwerking te beëindigen. Dit wordt in goed overleg besloten. Maar wat betekent dat precies en wat zijn de regels?

In deze situatie zijn er enkele belangrijke zaken om te overwegen en weten. In deze blog lees je over ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte.

Ontslagverbod tijdens ziekte

In de praktijk gebeurt het volgende vaak: je bent ziek, maar je werkgever twijfelt over jouw dienstverband of wil simpelweg niet langer wachten totdat je weer beter bent. Je werkgever stelt voor om tijdens je ziekte met wederzijds goedvinden te stoppen. Hij biedt dan een vaststellingsovereenkomst aan. Je werkgever kan druk uitoefenen om de overeenkomst binnen enkele dagen te ondertekenen.

Dit ontslagvoorstel kan je overvallen. Je voelt je waarschijnlijk boos, bedrogen of ongewenst. De aangevoerde argumenten kunnen onduidelijk zijn of zelfs volledig onjuist. Je wil niet meer bij dit bedrijf werken of je energie richten op snel herstellen.

Herken je deze situatie? Teken dan niets overhaast. Er geldt namelijk een verbod op ontslag tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat je niet zomaar ontslagen kunt worden.

Ziekte en ontslagbescherming

Wanneer je ziek bent, geniet je van extra bescherming tegen ontslag. In feite heb je ontslagbescherming. Je werkgever mag je niet ontslaan tijdens de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit beginsel geldt volgens de wet.

Er zijn echter situaties waarin ontslag tijdens ziekte wel is toegestaan. Hierover lees je meer in de volgende paragraaf meer.

Situaties waarin ontslag wel mogelijk is tijdens ziekte

Tijdens ziekte kun je dus niet zomaar worden ontslagen. Toch kan het zo zijn dat je tijdens ziekte met ontslag te maken krijgt. In de volgende situaties mag je toch ontslagen worden, ondanks je ziekte:

  • Als je nog in je proeftijd zit, kan je werkgever je ontslaan. Zelfs als je ziek bent.
  • Bij een tijdelijk contract en ziekte kan je werkgever besluiten om je contract niet te verlengen.
  • Als je ernstig wangedrag hebt vertoond, dan kan je werkgever je direct op staande voet ontslaan. Ongeacht je ziekte.
  • Weigeren van werk tijdens ziekte kan leiden tot een ontslagvergunning van het UWV.
  • Ontslag tijdens ziekte kan voorkomen als je werkgever moet reorganiseren vanwege bedrijfseconomische redenen.
  • Als het bedrijf ophoudt te bestaan, dan kan je werkgever je ontslaan. Zelfs als je ziek bent.
  • Na 2 jaar ziekte kan je werkgever je ontslaan als hij toestemming krijgt van het UWV. In de meeste gevallen wordt deze toestemming verleend. Je arbeidsovereenkomst kan dan worden beëindigd.

Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte

Als je ziek of arbeidsongeschikt bent, dan krijg je twee jaar lang 70% van je loon. Waarbij in het eerste jaar minstens het minimumloon moet worden betaald. Dit is nadelig voor je werkgever, omdat je duur bent en niet kunt werken.

In zo’n geval kan ontslag met wederzijds goedvinden voorkomen tijdens ziekte. Dit kan een optie zijn om op een goede manier uit elkaar te gaan.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden maak je afspraken met je werkgever. Deze afspraken gaan over het stoppen van je baan. Dit kan ook tijdens ziekte gebeuren. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Als je akkoord gaat met ontslag tijdens ziekte met wederzijds goedvinden, dan worden afspraken gemaakt. Hierdoor ben je niet afhankelijk van het UWV of de kantonrechter. Je kunt met je werkgever afspraken maken over een ontslagvergoeding. 

Het is belangrijk om de vaststellingsovereenkomst zorgvuldig te lezen en door een advocaat te laten controleren. Achteraf vergeten details of verkeerde overeenkomsten zijn moeilijk of zelfs onmogelijk om te corrigeren. Ook kunnen ze grote invloed hebben op je WW-uitkering of ontslagvergoeding.

Voordelen voor de werknemer bij ziekte

– Geen complexe procedures.

– Meestal recht op een redelijke ontslagvergoeding.

– Meestal recht op een WW-uitkering.

– Focus op herstel en nieuwe kansen.

Voordelen voor je werkgever bij ziekte

– Zekerheid over beëindiging van het dienstverband.

– Snellere afhandeling dan via UWV of kantonrechter.

– Het is voordeliger dan twee jaar loon doorbetalen.

– Mogelijkheid om op een nette manier afscheid te nemen.

Ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte

Ontslag met wederzijds goedvinden geeft je niet automatisch recht op een ontslagvergoeding. Werkgevers proberen deze vergoeding vaak te vermijden of zo laag mogelijk te houden. 

Vaak kun je na onderhandelingen met je werkgever geld krijgen als compensatie. Dit komt doordat werkgevers het risico lopen om bij ontslag via het UWV of de kantonrechter de (wettelijke) transitievergoeding te moeten betalen.

Daarnaast is de uitkomst van dergelijke ontslagprocedures minder zeker. Meestal zijn werkgevers bereid dit risico af te kopen door een ontslagvergoeding te bieden. Deze kan soms zelfs hoger zijn dan de transitievergoeding.

Als je werkgever fouten maakt, dan kun je een vergoeding eisen. Dit kan alleen als de fouten zijn schuld zijn of als hij nalatig is geweest.

Conclusie

Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte is een complexe aangelegenheid. Ondanks het ontslagverbod tijdens ziekte, zijn er situaties waarin deze vorm van beëindiging mogelijk is. 

Het onderhandelen over een ontslagvergoeding is belangrijk bij ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte. Dit gebeurt namelijk niet automatisch. Werkgevers vermijden vaak de transitievergoeding door een compensatie aan te bieden.

Het is belangrijk om je vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een advocaat. Dit is om problemen met de WW-uitkering en ontslagvergoeding te voorkomen.

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over je ziekte en dienstverband. Onze medewerkers staan je graag te woord!

 

Veelgestelde vragen

01
Wat kan ik doen om mijzelf te beschermen bij ontslag wegens ziekte?

Het is allereerst belangrijk dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten. Zorg ervoor dat je nauw samenwerkt met je werkgever en de bedrijfsarts tijdens het re-integratieproces. Mocht je te maken krijgen met ontslag, dan is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat. Deze kan jouw belangen behartigen.

02
Wat kan ik doen tegen ontslag wegens ziekte?

Als je tijdens ziekte wordt ontslagen, is het belangrijk om na te gaan of het ontslag rechtmatig is. Je kan juridisch advies inwinnen bij een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat en een bezwaarprocedure starten als je van mening bent dat je onterecht bent ontslagen. Wij helpen je graag bij het zoeken van een arbeidsrechtadvocaat!

03
Heb ik recht op een ziektewetuitkering als ik ziek ben na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst?

Als je ziek wordt na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst, kun je mogelijk aanspraak maken op een ziektewetuitkering (ZW-uitkering). Het is belangrijk om te controleren of de ziekte al aanwezig was voordat je de vaststellingsovereenkomst tekende, aangezien dit van invloed kan zijn op je recht op een ZW-uitkering. Neem contact op met het UWV of een juridisch expert om je situatie te beoordelen en te bepalen of je in aanmerking komt voor een ZW-uitkering.

 

04
Kan ik mijn re-integratieverplichtingen stopzetten bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte worden in de meeste gevallen de re-integratieverplichtingen beëindigd. Dit betekent dat je niet langer verplicht bent om aan je re-integratie mee te werken. Het is echter raadzaam om dit specifiek te bespreken met een arbeidsrechtadvocaat om zeker te zijn van je rechten en verplichtingen.

 

05
Wordt mijn opgebouwde vakantiedagensaldo uitbetaald bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Bij een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte kan worden afgesproken dat het opgebouwde vakantiedagensaldo wordt uitbetaald. Dit kan echter per situatie verschillen en hangt af van de afspraken die worden gemaakt tussen de werkgever en werknemer.