Ziekte is zowel voor jou als voor je werkgever een vervelende situatie. Tijdens de eerste 2 jaar van ziekte heb je nog ontslagbescherming. De werkgever moet tijdens deze periode van ziekte, minimaal 70% van je loon doorbetalen. Maar na deze 2 jaar geldt dit ontslagverbod niet meer en kun je wel worden ontslagen. Met wederzijds goedvinden bijvoorbeeld, zoals met een vaststellingsovereenkomst. Toch zijn er extra regels waar de werkgever zich aan moet houden als hij je wil ontslaan. Wil je na het ontslag aanspraak maken op een uitkering? Lees dan snel verder waar je rekening mee moet houden.

Ontslag na 2 jaar ziekte

Tijdens de eerste 2 jaar van ziekte geldt er een ontslagverbod. Je kunt in deze periode niet worden ontslagen vanwege je ziekte. Echter, na deze 2 jaar bestaat die mogelijkheid wel. Je werkgever moet in dat geval een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Maar deze vergunning krijgt hij niet zomaar. Het UWV doorloopt eerst de volgende stappen:

  • Het UWV kijkt of je wel echt ziek bent en niet meer het werk kunt doen waar je ooit voor bent aangenomen.
  • Vervolgens wordt gekeken of het te verwachten is dat je binnen 26 weken weer zult herstellen.
  • Tot slot moet worden bepaald of je werkgever voldoende heeft gedaan om je weer aan het werk te krijgen. Bijvoorbeeld door een re-integratietraject te starten.

Ook is het mogelijk om met wederzijds goedvinden het arbeidscontract te beëindigen. Je ondertekent in dat geval een vaststellingsovereenkomst die je van je werkgever krijgt. Het is erg belangrijk om deze vaststellingsovereenkomst te laten beoordelen door een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat voordat je deze ondertekent.

Re-integratie

Je komt in een re-integratietraject terecht als je langdurig ziek bent. De naam zegt het al, tijdens dit traject moet de werkgever er alles aan doen om je weer aan het werk te krijgen. Als eerst wordt er geprobeerd om jou in je oude functie te laten terugkeren. Mocht dat niet lukken, dan wordt er gekeken of je een andere functie binnen het bedrijf kunt krijgen. Je werkgever moet ook de mogelijkheid van omscholing bekijken. Kun je door een opleiding een andere functie bekleden, dan moet de werkgever dit aanbieden. Maar als blijkt dat ook dit niet mogelijk is, dan volgt de laatste stap. Er wordt gekeken of je bij een andere werkgever aan de slag kunt. Let op: je bent verplicht om mee te werken aan het re-integratietraject.

WIA-uitkering

Na 2 jaar ziekte kun je in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Om deze uitkering te krijgen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • Je bent langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt.
  • Je moet voor minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Dat betekent dat u maximaal 65% van uw oude loon verdient.
  • Je moet verzekerd zijn voor de WIA op het moment dat u ziek werd.
  • Je hebt in de afgelopen 2 jaar meegewerkt aan uw re-integratie.

Als je ten tijde van het ontslag meer dan 65% van je oude loon verdient, kun je in aanmerking komen voor een WW-uitkering.

Arbeidsongeschiktheidspercentage

Het UWV beoordeelt de mate van arbeidsongeschiktheid. Hiervoor wordt de volgende berekening gebruikt: (loon voordat je ziek werd – restverdiencapaciteit) : loon voordat je ziek werd x 100%.

De restverdiencapaciteit is afhankelijk van wat je nog kunt verdienen. Een medewerker van het UWV zal dit vaststellen aan de hand van de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). Zowel je lichamelijke als je geestelijke functies zullen worden getest.

Transitievergoeding

De transitievergoeding is wettelijk vastgelegd en geldt voor iedere werknemer die na 2 jaar dienstverband wordt ontslagen op initiatief van de werkgever. Ook als je na 2 jaar ziekte wordt ontslagen, heb je recht op een transitievergoeding. De minimale hoogte van de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van het aantal jaren dat je in dienst bent geweest en het laatste bruto maandsalaris dat je hebt ontvangen. De transitievergoeding bedraagt maximaal €77.000,- of 1 jaarsalaris.

Conclusie

Je mag dus twee jaar na ziekte ontslagen worden door je werkgever. Voor dit ontslag is een ontslagvergunning van het UWV vereist. Hierbij wordt beoordeeld of je daadwerkelijk arbeidsongeschikt bent. Daarnaast wordt nagegaan of je aan je re-integratieplicht hebt voldaan.

Neem gerust contact met ons op als je na het lezen van deze blog nog vragen hebt over ontslag na twee jaar ziekte. Onze juridische medewerkers staan je graag te woord!

Veelgestelde vragen

01
Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding bepaald na twee jaar ziekte?

De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte wordt op dezelfde wijze berekend als bij regulier ontslag. Meerdere factoren zijn van belang, zoals het aantal dienstjaren, hoogte van het maandsalaris en je leeftijd.

02
Wat gebeurt er met mijn opgebouwde vakantiedagen bij ontslag na twee jaar ziekte?

Bij ontslag na twee jaar ziekte heb je recht op uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen. Volgens de wet moeten de opgebouwde maar niet-opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband, ongeacht de reden van het ontslag. Daarnaast moet het vakantiegeld dat over de opgebouwde vakantiedagen wordt berekend, ook worden uitbetaald.

03
Kan je bezwaar maken tegen ontslag na twee jaar ziekte?

Ja, het is mogelijk om bezwaar te maken tegen ontslag na twee jaar ziekte. Het is echter belangrijk om te weten dat het ontslag na twee jaar ziekte doorgaans plaatsvindt op basis van bedrijfseconomische redenen en niet vanwege de ziekte zelf. Het is daarom belangrijk om onderscheid te maken tussen het ontslag na twee jaar ziekte en het eventuele ontslag tijdens de eerste twee ziektejaren. Je kan bezwaar maken bij je werkgever. Het is verstandig om advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat.

04
Hoe zit het met de re-integratieverplichtingen van je werkgever na twee jaar ziekte?

Na twee jaar ziekte blijft je werkgever nog steeds verantwoordelijk voor bepaalde re-integratieverplichtingen. Hoewel de loondoorbetalingsverplichting na twee jaar ziekte in principe eindigt, gelden de volgende re-integratieverplichtingen voor je werkgever: actieve inspanning om je te ondersteunen, verzuimbegeleiding en een re-integratieverslag opstellen waarin de verrichte re-integratie inspanningen gedocumenteerd worden. Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden dat de re-integratieverplichtingen na twee jaar ziekte niet meer dezelfde intensiteit hebben als tijdens de eerste twee ziektejaren. Dit komt omdat de loondoorbetalingsverplichting in principe eindigt na twee jaar. De precieze invulling van de re-integratieverplichtingen kan ook afhangen van de individuele omstandigheden en mogelijkheden.

05
Wat is een slapend dienstverband en wat zijn de gevolgen daarvan?

Een slapend dienstverband is een situatie waarin je werkgever je arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet beëindigt, maar in stand houdt zonder dat je daadwerkelijk werkzaamheden verricht. Je hebt als werknemer geen recht op doorbetaling van je loon. Daarnaast vervalt voor jou en je werkgever de re-integratieverplichting. In sommige gevallen kan een slapend dienstverband gevolgen hebben voor het recht op bepaalde uitkeringen.