Vruchtgebruik betekent dat de overlevende echtgenoot het recht behoudt om gebruik te maken van bepaalde bezittingen uit de erfenis van de overleden echtgenoot. Dit omvat vaak het recht om in het huis te blijven wonen en gebruik te maken van andere eigendommen.

Vruchtgebruik echtelijke woning

De meest voorkomende toepassing van vruchtgebruik is met betrekking tot de echtelijke woning. De langstlevende echtgenoot mag in het huis blijven wonen, zelfs als de kinderen of andere erfgenamen ook mede-eigenaren zijn geworden. Dit geeft de langstlevende echtgenoot het recht om de woning te gebruiken en zorgt voor woonzekerheid.

De langstlevende echtgenoot draagt de verantwoordelijkheid voor zaken zoals de hypotheek, onderhoud, en belastingen met betrekking tot de woning. Dit omvat ook de verplichting om te zorgen voor de bezittingen die onder het vruchtgebruik vallen.

Verkoopbeperking

In de meeste gevallen mag de langstlevende echtgenoot de bezittingen waarop vruchtgebruik van toepassing is niet verkopen of de waarde ervan verminderen zonder toestemming van de andere erfgenamen, zoals kinderen.

Fiscale gevolgen

In de meeste gevallen heeft het vestigen van vruchtgebruik geen directe fiscale gevolgen voor de langstlevende echtgenoot of de kinderen. Het is vooral een juridische regeling om de verdeling van de erfenis te vergemakkelijken en de belangen van alle betrokken partijen te beschermen.

Juridisch Advies

Erfrecht en vruchtgebruik zijn ingewikkelde zaken. Het is slim om juridisch advies in te winnen als je vragen hebt. Een erfrecht advocaat kan je helpen om de juiste beslissingen te nemen.

Veelgestelde vragen

01
Kan je je wilsrechten uitoefenen als je stiefouder het vruchtgebruik behoudt?

Ja, het uitoefenen van wilsrechten betekent niet altijd dat de goederen onmiddellijk moeten worden overgedragen. Het is mogelijk dat jouw stiefouder het vruchtgebruik behoudt, terwijl jij als kind de juridische eigenaar wordt. Op het moment van overlijden van beide ouders komen de goederen in jouw bezit.

02
Wat is een langstlevende ouder?

Langstlevende ouder: De overlevende echtgenoot na het overlijden van de partner.

03
Moet je actie ondernemen als de langstlevende ouder hertrouwt?

Het is verstandig om tijdig juridisch advies in te winnen zodra je op de hoogte bent van het hertrouwen van je langstlevende ouder. Daardoor kan je de nodige stappen ondernemen om je erfdeel veilig te stellen.