Schadevergoeding die uitgekeerd wordt voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Deze vorm van lichamelijk of psychisch letsel is lastig meetbaar. Materiële schade, zoals schade aan een auto of kleding, is zichtbaar en direct in geld uit te drukken. Een slachtoffer heeft ook recht op vergoeding van bijkomende kosten. Stel dat iemand tijdelijk hulp moet inhuren of de woning moet aanpassen, dan zijn ook deze kosten te verhalen op de veroorzaker van de schade.

De partij die verantwoordelijk is voor de schade moet aansprakelijk gesteld worden. Volgens de wet moet de ‘aansprakelijke’ partij betalen. In de meeste gevallen is dat de verzekeraar van degene die de letselschade veroorzaakt heeft.