Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst en het verlopen van de opzegtermijn ontvang je geen loon meer. Het is belangrijk om gelijk een WW-uitkering te krijgen zodat je geen inkomen misloopt. Maar niet iedereen die ontslagen wordt krijgt een WW-uitkering. Er zijn voorwaarden waar de vaststellingsovereenkomst aan moet voldoen.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Hierin spreken jij en je werkgever af dat je uit dienst zal gaan treden.

Voorwaarden om WW-uitkering te krijgen

Als je na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst nog geen nieuw werk hebt, dan kan je een WW-uitkering aanvragen. Je moet wel voldoen aan de voorwaarden die het UWV aan deze uitkering stelt.

Ten eerste moet je verzekerd zijn voor werkloosheid. Meestal loopt dat via de werkgever. Daarnaast moet je beschikbaar zijn voor nieuw werk en sollicitatieactiviteiten ondernemen. Je mag dus niet ziek of langdurig arbeidsongeschikt zijn.

Overige voorwaarden

1.Voldoende arbeidsverleden

Je komt pas in aanmerking voor een WW-uitkering als je daadwerkelijk voldoende arbeidsverleden hebt opgebouwd. Heb je van de laatste 36 weken voordat je werkloos werd, minimaal 26 weken gewerkt? Als je aan de wekeneis voldoet, krijg je een WW-uitkering van 3 maanden.

Heb je in de laatste vijf jaar ten minste vier jaar gewerkt? Dan voldoe je aan de jareneis en heb je langer recht op WW-uitkering. De lengte van de WW-uitkering kan variëren van minimaal 3 tot maximaal 24 maanden.

2.Wie neemt het initiatief?

Het initiatief tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst moet van de werkgever komen. Je moet het er allebei over eens zijn dat je contract eindigt.

De werkgever moet een overeenkomst voorstellen. Want als jij het initiatief zelf neemt, dan heb je geen recht op een WW-uitkering. Laat daarom altijd in de vaststellingsovereenkomst opnemen dat de werkgever het initiatief heeft genomen.

3.Verwijtbare werkloosheid

Je mag niet door eigen schuld werkloos zijn geworden. Dat is het geval als je een verwijtbare handeling verricht. Denk hierbij aan diefstal, fraude of werkweigering.

Je mag ook niet op staande voet ontslagen zijn. Dit wordt gezien als verwijtbare werkloosheid.

Als het dienstverband op jouw verzoek wordt beëindigd dan wordt dat ook gezien als een verwijtbare handeling. Het is daarom belangrijk dat in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen dat je geen verwijtbare handeling hebt verricht.

De opzegtermijn

Het is belangrijk om op de opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst te letten. Dit heeft namelijk invloed op de ingangsdatum van de WW-uitkering.

Het UWV houdt rekening met de fictieve opzegtermijn bij het toekennen van een WW-uitkering. Dat is de opzegtermijn waar jij en de werkgever eigenlijk rekening mee hadden moeten houden.

Het is belangrijk dat in de vaststellingsovereenkomst volledig rekening wordt gehouden met de opzegtermijn. Zo loop je geen WW-uitkering mis!

Juridisch advies

Het aannemen van een VSO betekent niet dat je geen recht meer hebt op een WW-uitkering. Dit geldt als de overeenkomst de juiste voorwaarden heeft en je werkgever het ontslag initieert. Het is belangrijk om de voorwaarden van de VSO goed te bekijken. Als je twijfelt, is het verstandig om juridisch advies te vragen.

Als je nog vragen hebt over een vaststellingsovereenkomst en WW-uitkering, dan kan je gerust contact met ons opnemen! Onze juridische klantadviseurs beantwoorden jouw vragen en kunnen je in contact brengen met een van onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten.

Conclusie

Het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst en het aflopen van de opzegtermijn betekenen niet automatisch dat je recht hebt op een WW-uitkering. Voor WW-uitkering is genoeg werkervaring nodig en de werkgever moet het beëindigen initiëren. Let goed op de opzegtermijn. De opzegtermijn heeft invloed op de startdatum van de WW-uitkering.

Juridisch advies is onmisbaar bij het accepteren van een vaststellingsovereenkomst. Het waarborgt dat de overeenkomst de juiste voorwaarden bevat en dat het initiatief voor ontslag van de werkgever komt, zodat je recht op een WW-uitkering behouden blijft.

Neem gerust contact op met onze juridische klantadviseurs voor vragen of om in contact te komen met gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.

Veelgestelde vragen

01
Wordt de WW-uitkering automatisch toegekend nadat ik de vaststellingsovereenkomst heb getekend?

Nee, na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst moet je zelf een WW-uitkering aanvragen bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Zorg ervoor dat je dit ruim voor de ontslagdatum doet om onnodige vertraging in het ontvangen van de uitkering te voorkomen.

02
Hoe lang kan ik aanspraak maken op een WW-uitkering na een vaststellingsovereenkomst?

De duur van de WW-uitkering kan variëren, afhankelijk van je arbeidsverleden. Over het algemeen geldt dat je recht hebt op een basisduur van maximaal 24 maanden, maar dit kan worden verlengd met extra maanden op basis van het aantal jaren dat je hebt gewerkt.

03
Wat gebeurt er als ik na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst ander werk vind?

Als je na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst ander werk vindt, is het belangrijk om dit zo spoedig mogelijk te melden bij het UWV. Afhankelijk van het inkomen dat je verdient met je nieuwe baan, kan dit invloed hebben op de hoogte van je WW-uitkering of kan de uitkering mogelijk stopgezet worden.

04
Kan ik aanspraak maken op een WW-uitkering als ik als zelfstandige ben gewerkt voordat ik een vaststellingsovereenkomst heb getekend?

Als je als zelfstandige hebt gewerkt voordat je een vaststellingsovereenkomst tekent, kan dit gevolgen hebben voor je recht op een WW-uitkering. Het UWV zal beoordelen of je voldoet aan de vereisten voor het ontvangen van een WW-uitkering op basis van je arbeidsverleden, waaronder ook je werk als zelfstandige valt. Het is raadzaam om contact op te nemen met het UWV om je specifieke situatie te bespreken.

05
Wordt mijn WW-uitkering beïnvloed als ik een ontslagvergoeding ontvang?

Ja, in de meeste gevallen wordt een ontslagvergoeding (transitievergoeding) die je ontvangt als onderdeel van de vaststellingsovereenkomst, verrekend met je WW-uitkering. Het UWV zal de ontslagvergoeding beschouwen als inkomen en dit kan invloed hebben op de hoogte en duur van je uitkering. Het is raadzaam om contact op te nemen met het UWV voor specifieke informatie over hoe jouw ontslagvergoeding wordt verwerkt.